CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) Opplæringskurs

CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) Opplæringskurs

Local, instructor-led live Continuous Integration (CI) training courses demonstrate through interactive hands-on practice the fundamentals and advanced concepts of CI.

Continuous Integration (CI) training is available as "onsite live training" or "remote live training". Onsite live CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge. Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop.

NobleProg -- Your Local Training Provider

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) Underkategorier

CI/CD Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and apply the basics of Continuous Integration for Java. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand CI for a Java project.
 • Build a CI system for Java.
21 timer
This course provides training for handling testing projects using Selenium test suite and continuous testing with Jenkins. Intended Audience:
 • Software test engineers
 • Software developers involved in agile development
 • Release managers
 • QA engineers
At the end of Selenium training the delegates will be able to:
 • Use Selenium test suite effectively in real projects
 • Use Selenium for cross browser testing
 • Distribute the tests using Selenium Grid
 • Run regression Selenium tests in Jenkins
 • Prepare test reports and periodict reports using Jenkins
14 timer
Kubernetes er et open source container-orkestrasjonssystem for automatisering av CI/CD-styring. Spinnaker er en open source multi-cloud CD-plattform for å frigjøre programvare effektivt. Med Kubernetes og Spinnaker, kan brukere anvende uendelige strukturer, implementeringsrørlinjer og klusterstyring. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot cloud engineers som ønsker å bruke Kubernetes og Spinnaker for CI/CD-operasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Bygg på Kubernetes plattformen for å akselerere cloud-målte utføringer. Integrere Spinnaker med Docker og Git for å automatisere levering av kode til rørledninger. Automatisere og administrere CD-rørene, mens du velger fra en rekke CI-verktøyalternativer.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Opplæring er åpen for både utviklere, Scrum Masters, produktleier og også noen aspekter ved forretningsavdelingen. Hensikten med opplæringen er å introdusere emner Kvalitetssikring og kontinuerlig integrering og deres plass i prosjekter utført smidige metoder. Deltakerne vil få et bredt perspektiv på problemstillingene som diskuteres, samt praktisk kunnskap om verktøyene og prosessene for programvareutvikling i tråd med QA / CI. Representanter for virksomheten vil kunne vite fordelene ved å implementere disse verktøyene og prosessene og oversette til både tid og kostnader for programvareutvikling. Problemene som presenteres er basert på PHP eller Java , avhengig av kundenes behov.
28 timer
Agile Software Testing er en serie testing som gir tilbakebetaling av programvarekvalitetsproblemer på en rettidig og kontinuerlig måte etter prinsippene for smidig utvikling.
Continuous Integration (CI) refererer til alle utviklere i et team som slår sammen arbeidet sitt flere ganger om dagen.
7 timer
Travis CI is a hosted, distributed continuous integration service used to build and test software projects hosted on GitHub. It is a hosted alternative to Jenkins. In this instructor-led, live training, participants will learn a cloud-based approach to continuous integration as they build and deploy a sample web application using Travis CI. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build and test projects hosted on GitHub
 • Deploy an application to different hosting providers using Travis CI
 • Use Travis CI to automatically check software when committed to GitHub
 • Run automated tests on different machines, operating systems and software versions
 • Integrate Travis CI with third-party tools
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 timer
In this instructor-led, live training in Norge (online or onsite), participants will learn how to create, update, and maintain applications using OpenShift Container Platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Undersand OCI (Open Containers Initiative) and its implications for using container enginees such as Docker in OpenShift.
 • Understand the relationship between the different versions of OpenShift (OKP, OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift, etc.)
 • Automate the software delivery pipeline.
 • Apply DevOps principles to deliver software continuously.
7 timer
Continuous Integration (CI) er en utviklingspraksis der utviklere fletter sammen endringer i koden sin så ofte som mulig for å oppdage og lokalisere feil raskt. Codeship er en plattform som tilbyr kontinuerlige integrasjonstjenester i skyen. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære grunnleggende om kontinuerlig integrasjon når de går gjennom å sette opp en enkel kontinuerlig integrasjonsprosess om koder. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Forstå det grunnleggende ved kontinuerlig integrasjon
 • Bruk de viktige funksjonene i Codeship
 • Sett opp en enkel CI-prosess ved hjelp av Codeship
Publikum
 • Utviklere
 • IT-fagfolk
 • DevOps Engineers
 • Business
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
7 timer
Kontinuerlig levering er en utviklingspraksis der utviklere slipper nye endringer til brukere raskt og bærekraftig. Go CD er et åpen kildekodeverktøy som brukes til å oppnå kontinuerlig levering i programvareutvikling. I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære grunnleggende om kontinuerlig levering (CD) når de går gjennom å sette opp og konfigurere CD-rørledninger på Go CD. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Forstå det grunnleggende ved kontinuerlig levering
 • Bruk Go CD for å konfigurere CD-prosessen og rørledningene
 • Konfigurer Go CD avhengig av deres behov
Publikum
 • Utviklere
 • IT-fagfolk
 • DevOps Engineers
 • Business
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Continuous Integration (CI) er en utviklingspraksis der utviklere fletter sammen endringer i koden sin så ofte som mulig for å oppdage og lokalisere feil raskt. I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære det grunnleggende om kontinuerlig integrasjon for Java Script når de går gjennom å sette opp en kontinuerlig integrasjonsprosess for et Java Script prosjekt. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Forstå det grunnleggende ved kontinuerlig integrasjon
 • Bygg et eget kontinuerlig integrasjonssystem for sine Java Script-prosjekter
Publikum
 • Utviklere
 • IT-fagfolk
 • DevOps Engineers
 • Business
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Når utviklere slutter å skrive et stykke kode, integrerer de ofte sin kode i en applikasjon, kopierer applikasjonen til en mappe, kjører applikasjon installatøren, og deretter initialiserer applikasjonen for å sjekke om den kjører som forventet. Denne manuelle tilnærmingen skaler ikke veldig bra, er sliten, veldig feilaktig og tilbyr ingen mekanisme for å spore endringer i løpet av prosessen. En bedre tilnærming ville være å automatisere prosessen ved hjelp av kontinuerlig integrasjon. Kontinuerlig integrasjon refererer til prosessene, verktøyene og infrastrukturen som trengs for å automatisere oppbyggingen, implementeringen og testing av programvareapplikasjoner. I denne instruktørledede, live-trening (onsitt eller fjern), vil deltakerne lære hvordan å forvandle en tradisjonell, manuell (eller halvhåndlig) tilnærming til programvareoppføring til en agil, Kontinuerlig Integrasjon (CI) en bruker Jenkins. Deltakerne utfører en rekke praktiske, live-lab-øvelser gjennom hele kurset, ved å anvende sin nye kunnskap til ulike programvareutvikling og implementeringsproblemer hvert skritt på veien. Interaksjon mellom instruktøren og deltakerne er oppmuntret. Virkelige saker blir diskutert og spesifikke problemer og spørsmål blir behandlet og løst gjennom hele opplæringen. Utdanningen er spesielt fokusert på.NET-applikasjonutvikling.   Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere Jenkins for.Net applikasjonutvikling Bruk Jenkins for å automatisere prosessen med å sjekke inn og fusionere.Net-kode i en kode-lagring Bruk Jenkins for å automatisere prosessen med å laste ned, kompilere og plassere en applikasjon til en release server Integrere Jenkins med andre programvareutviklingsverktøy som problemsporere og
Publikum
  .NET utviklere Bygge ingeniører QA ingeniører Prosjektledere Release ledere [ 0 ] Ingeniører
Format av kurset
  Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis
Notat
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use open source tools to automate the process of building, testing and deploying PHP applications and services. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure different open source tools to enable continuous integration, testing and deployment.
 • Understand the advantages and disadvantages of employment different open source CI tools such as such as Gitlab CI and Jenkins.
 • Combine CI tools with open source tools for unit testing as well as integration testing a PHP application.
21 timer
GitOps er kontinuerlig implementering av cloud-native applikasjoner basert på Git og Kubernetes. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot DevOps ingeniører som ønsker å sette opp, implementere og administrere en Git-basert programvare implementering arbeidsflyt for sine Kubernetes applikasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Oppsummering og innsummering Spinnaker og Terraform. Forstå fordelene med GitOps over tradisjonelle CI/CD og Infrastructure-as-Code (IAC). Flytt bort fra å opprettholde skrifter. Konfigurere og kjøre en veldefinert implementeringsprosess. Anvend best praksis for cloud-native implementering, ledelse og overvåking. Å gjenopprette deployments fra partielle feil uten manuell inngrep. Lag en GitOps-strategi for applikasjonsutvikling.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Bitbucket Pipelines er en CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) SaaS for bygging, testing og implementering av programvare, ved hjelp av en konfigurasjonsfil i en repository. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot utviklere som ønsker å bygge, teste, implementere og overvåke containert programvare til skyen, uten å måtte gi eller administrere infrastruktur. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Forstå og bruke en konfigurasjon-som-kode tilnærming til å sette opp infrastruktur. Skap tilpassede konfigurerte Docker containere for å implementere programvareapplikasjoner i skyen. Utvikle programvare i flere miljøer. Overvåk deployments via Bitbucket Pipelines Deployment Dashboard.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
21 timer
CI/CD står for kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig levering. "CI/CD for Content" refererer til å skape og publisere innhold ved hjelp av de samme DevOps verktøyene og prosessene som utviklerne bruker for å levere kode. Denne instruktørledede, live opplæringen (online eller på nett) er rettet mot tekniske personer som ønsker å skape en innholdsrør for å optimalisere prosessen med innholdsskaping og publisering. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere de forskjellige programvarekomponentene som trengs for å generere og publisere innhold. Endre manuell publisering med automatiserte prosesser. Beskriv hvert trinn i publiseringsprosessen i et deklarativt format som er lett å lese og forstå. Utfør innholdet gjennom en rekke kontroller og tester for å sikre at det er klar for offentlig forbruk. Utgiv innholdet forutsigbart og konsekvent hver gang.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Tekton er et open-source rammeverk bygget på Kubernetes plattformen for utvikling av optimalisert programvare. Hovedkomponentene er Tekton Pipelines, som kan brukes til å skape kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig levering (CI/CD) systemer. Tekton Pipelines tillater også avanserte applikasjonsmønstre over hybridmiljøer eller flere cloud-leverandører mens du bruker cloud-native CI/CD-verktøy effektivt. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot utviklere og DevOps ingeniører som ønsker å utnytte Tekton Pipelines for å støtte komplekse programvareutvikling arbeidsflyter og bygge automatiserte CI/CD pipelines. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere Tekton Pipelines og andre grunnleggende Tekton komponenter. Design og opprettelse av byggeblokker av rør for programvareutvikling i Tekton. Automatisere eksisterende rør og utviklingsprosesser ved hjelp av Tekton-rammekonsepter og prinsipper. Kjøre og administrere Tekton Pipelines for ulike arbeidsbelastningstyper på flere plattformer. Implementering av CI/CD-systemer basert på Tekton-rammen for å forbedre fremtidige programvareutviklingsprojekter.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
7 timer
Argo Project av GitOps er en samling av programvareverktøy for drift Kubernetes. Med plattformen og funksjonene kan brukerne implementere CI/CD-prinsippene i sine applikasjonutviklingsprojekter samtidig som de utfører versjonskontroll og opprettholder implementeringsprosessen automatisert. De kjernekomponentene i Argo-prosjektet inkluderer Argo CD, Workflows, Rollouts og Events. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot utviklere og DevOps ingeniører som ønsker å bli kjent med Argo Project verktøy og maksimere sine funksjoner for å utvikle cloud-native applikasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere Argo CD sammen med Workflows, Rollouts og Events. Forstå hvordan hver kjernekomponent og hovedfunksjonalitet i Argo Project fungerer. Utføre grunnleggende CI/CD-implementasjoner i Kubernetes ved hjelp av Argo Project-verktøy og funksjoner. Automatisere implementeringen av en applikasjon og effektivt administrere dens tilstand gjennom hele prosessen.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
This instructor-led, live training Norge (online or onsite) is aimed at developers or DevOps engineers who wish to build automation pipelines using CI/CD practices with Python. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start building CI/CD pipelines with Python.
 • Build automated pipelines for testing and publishing Python packages using Travis-CI.
 • Automate the deployment of containerized applications with Docker and Heroku.
21 timer
Dette kurset fokuserer på praktisk implementering og verktøy. Den forutsetter god kunnskap om teoretiske prinsipper (se DEVOPS-kurset) ettersom den fokuserer på nyeste verktøy og metoder for å implementere DevOps prinsipper.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge covers the concepts, tools and techniques needed to carry out continuous integration of your software projects in an Agile environment. Participants carry out a series of hands-on exercises throughout the course to apply their knowledge in real situations. Interaction among instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved in class.
21 timer
Jenkins er et open-source kontinuerlig integrasjonsverktøy (CI) skrevet i Java . Maven er et automatiseringsverktøy for Java prosjekter. Sammen kan de brukes til å utløse kontinuerlige bygg som inkluderer for eksempel: utførelse av JUnit-tester hver gang en ny kode blir begått, distribusjon av disse byggene til produksjon og planlegging av disse oppgavene på strategiske tider på dagen, for eksempel midnatt. Disse verktøyene og prosessene utgjør en DevOps tilnærming til utvikling og distribusjon av programvare og er populære innen Agile utvikling. I denne instruktørledede, DevOps , vil deltakerne starte med en introduksjon til DevOps , versjonskontroll og automatiseringskripting, og deretter gå videre til praktisk praksis, lære å installere, konfigurere og distribuere Jenkins og Maven i et levende laboratoriemiljø. . Publikum
 • Utviklere
 • Systemadministratorer
 • DevOps ingeniører
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Jenkins er en åpen anskaffet automatiseringsserver for kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig levering (CI / CD). Docker er en serviceplattform for levering av programvare i containere. Jenkins og Docker optimaliserer og forenkler CI / CD-prosessen sammen ved å gi mer pålitelige distribusjons- og testmiljøer. Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot DevOp-ingeniører som ønsker å optimalisere og forenkle CI / CD-prosessen med Docker og Jenkins . Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Automatiser levering av kode og distribusjon av rørledninger med Jenkins .
 • Bygg et program ved å bruke Docker og Docker File.
 • Konfigurer autentiseringsalternativer for å styrke sikkerheten.
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Jenkins er en åpen kilde automatiseringsserver for kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig levering (CI/CD). OpenShift er en containerisering plattform for å administrere infrastruktur på skyen eller på forhånd. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot DevOps ingeniører som ønsker å bruke OpenShift og Jenkins til å bygge, deployere og administrere containerbaserte applikasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Bygge Jenkins rør i OpenShift. Automatisere livssyklusstyringen for containeriserte applikasjoner og klusterinfrastrukturer. Orkesterer implementeringen av CI/CD-rør.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
21 timer
Jenkins X er en samling verktøy for automatisk å skape og implementere kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig levering (CI/CD) rør i en Kubernetes kluster. Denne instruktørledede, levende opplæringen (online eller on-site) er rettet mot ingeniører som ønsker å bruke Jenkins X for å lage automatiserte, cloud-ready CI/CD rør på Kubernetes. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere Jenkins X. Code-resilient CI/CD-rør med en versatil DSL (Domain Specific Language). Skap CI/CD-rør som bruker populære teknologier som GitHub, Kubernetes og Docker containere. Kombiner Jenkins X med andre populære verktøy som Helm, Prow og Skaffold. Deploy applikasjoner til ethvert miljø, enten i skyen eller på forhånd.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Jenkins 2 er en automatiseringsserver med nye funksjoner for å bygge end-to-end CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) rørledninger. Det utvides Jenkins utover bare kontinuerlig integrasjon (CI). Jenkins 2 viser evnen til å gjøre kontinuerlig levering (CD). Denne instruktørledede, live-trening (online eller online) er rettet mot ingeniører som ønsker å bruke Jenkins 2 til å bygge rør som automatiserer prosessen med å flytte en applikasjon fra utvikling til produksjon. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installasjon og konfigurasjon Jenkins 2. Vedta en deklarativ script tilnærming til å definere hvert trinn i programvarebygging og implementering prosessen. Automatisk generere applikasjon bygger når programvaren sjekkes inn i et versjonskontrollsystem. Automatisk avbryte samlingen, testing og pakking av en programvareapplikasjon. Snart svare på meldinger og rapporter når ting går galt. Installere ytterligere plugins for å utvide Jenkins.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
Spinnaker er en open source multi-cloud kontinuerlig levering plattform for å frigjøre programvare effektivt. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot ingeniører som ønsker å bruke Spinnaker til hyppig og kontinuerlig implementering av programvare til AWS eller Kubernetes. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere Spinnaker for avanserte operasjoner. Integrere Spinnaker med eksisterende kontinuerlige integrasjonsverktøy som Jenkins. Forstå Spinnaker's interne arkitektur og implementering arbeidsflyt konstruksjoner. Opprett pipeliner for å implementere programvare på Kubernetes. Opprett pipeliner for å implementere programvare på AWS. Problemløsning av vanlige problemer Spinnaker.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
7 timer
Argo CD (også kalt argocd, argo-cd, og argoproj) er et deklarativt, kontinuerlig leveringsverktøy for Kubernetes kluster som forenkler overvåking og implementering av applikasjoner. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot systemadministratorer og utviklere som ønsker å bruke Argo CD til å automatisere implementering og livssyklusstyring av applikasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å automatisere, overvåke, auditere og rulle tilbake sine Kubernetes systemer ved hjelp av Argo CD. Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at DevOps engineers and developers who wish to use SonarQube to run code reviews that are fully-integrated into development tool chains, such as Jenkins, GitHub, Azure DevOps, etc. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start running automatic code reviews.
 • Integrate SonarQube with continuous integration tools, such as Jenkins, Azure DevOps, etc.
 • Run continuous code inspections to eliminate bugs and security vulnerabilities.
 • Collect and analyze data to drive improvements for code cleanup, maintenance, and security.
35 timer
Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installer og konfigurer Maven. Automatisk testing ved bruk Selenium Forvaltning av GIT Integrering av kontinuerlig integrasjon
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.

Last Updated:

Kommende CI/CD Kurs

Helg Continuous Integration / Continuous Delivery kurs, kveld CI/CD trening, Continuous Integration / Continuous Delivery boot camp, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) instruktørledet, Helg CI/CD trening, Kveld Continuous Integration / Continuous Delivery kurs, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) coaching, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) instruktør, CI/CD trener, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) kurs, Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) klasser, Continuous Integration / Continuous Delivery on-site, Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) private kurs, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions