Kursplan

Introduksjon til automatisert testing

  Teste konsepter Muligheter og begrensninger ved Selenium

Lokatorer

  Forstå locator-ID, CSS, XPath og Name locator-typer

Avanserte lokatorer

  Dynamiske lokalisatorer Bygge en bane Relasjoner mellom elementer på en bane Finne elementer med ønsket tekst Beste praksis

Apache Maven

  Konfigurerer prosjekt

Selenium WebDriver

  Java grunnleggende Java Feilsøking av IDE WebDriver API Feilsøking

TestNG

  Påstander Merknader Testsuite Parametere Testing på tvers av nettlesere Rapportering

Avansert Selenium WebDriver

  Dynamisk innhold

Selenium Rutenett

  Forstå distribuert testing Forberede infrastruktur ved å bruke Remote WebDriver

Prosjektledelse

  Git versjonskontrollsystem Integrasjon med Jenkins

Krav

Forståelse av HTML, XML

 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories