Kursplan

Introduksjon

Oversikt over Agile Utvikling og dens fordeler

    Kontinuerlig integrasjon Kontinuerlig levering Kontinuerlig distribusjon

Fordeler med å bruke Continuous Integration for JavaScript

Oversikt over verktøy for kontinuerlig integrasjon for JavaScript

Oversikt over Jenkins

Installere og konfigurere Jenkins

Installere og sette opp Git og Gradle

Oversikt over jQuery TestSwarm

Installere og sette opp jQuery TestSwarm

Bruker TestSwarm

Opprette et prosjekt i Github

Sette opp en kontinuerlig integreringsjobb på Jenkins

Koble til Github og Jenkins

Sjekke ut og opprette et arkiv på Jenkins

Konfigurere prosjektet på Jenkins

Konfigurering av distribusjonsprosessen på Jenkins

Bruke PhantomJS til å kjøre JavaScript-enhetstester

Bruke JSHint for å finne potensielle feil

Forstå gode fremgangsmåter for kontinuerlig integrasjon for JavaScript

Sette det hele sammen: Bygg ditt kontinuerlige integrasjonssystem for JavaScript

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • Javaerfaring med manusprogrammering
 14 timer

Antall deltakere


Price per participant

Testimonials (5)

Upcoming Courses

Related Categories