Kursplan

Introduksjon

  DevOps-filosofien og Continuous Integration (CI)-prinsippene Oversikt over OpenShift arkitekturen OpenShift Container Platform v4 vs OpenShift Container Platform v3 Beyond Docker: CRI-O, Podman, Buildah

Forstå CI

  Livssyklusen til en containerisert applikasjon Hvordan CI og OpenShift Container Platform passer sammen

Starter

  Sette opp utviklingsmiljøet Arbeide med containerbilder og registre. Sette opp CI med Jenkins og Tekton Pipelines Utvikle en applikasjon i et CI-miljø Klynge applikasjonen

Arbeid med lagring

  Forstå OpenShift Container Storage Sette opp lagringstjenester

Woking med applikasjonstjenester

  Koble til, sikre, kontrollere og observere tjenester. Opprette en Service Mesh.

Automatisering av operasjoner

  Forstå livssyklusautomatisering Bygge en operatør

Overvåke en applikasjon

  Arbeider med Prometheus, Grafana, Elastic Search, FluentD og Kibana. Overvåk og feilsøk transaksjoner med Jaeger

Vedlikeholde en applikasjon

  Fjernfeilsøke applikasjonen Distribuere tilpassede containere Tilpasse OpenShift containerplattform

Feilsøking

Sammendrag og neste trinn

Krav

 • En generell forståelse av containerkonsepter
 • Erfaring med programvareutvikling

Publikum

 • Utviklere
 35 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (3)

Related Categories