Kursplan

Introduksjon

Installere og konfigurere Spinnaker

Sette opp lagringstjenesten

Oversikt over Spinnaker funksjoner og arkitektur i detalj

Beyond Jenkins Advanced Software Deployment med Spinnaker

Optimalisering av CI/CD-administrasjon med Spinnaker

Navigere i Spinnaker-grensesnittet

Arbeider med EKS, ECS og ECR

Konfigurere en distribusjonspipeline for AWS

Konfigurere en distribusjonspipeline for Kubernetes

Integrering Spinnaker med CI/CD-verktøy

Konfigurering av autorisasjon og autentisering på Spinnaker

Overvåking av distribusjonsprosessen

Integrering med andre verktøy

Feilsøking Spinnaker

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • En forståelse av cloud computing
  • Erfaring med å bruke Kubernetes
  • Erfaring med å implementere maskinlæringsmodeller

Publikum

  • DevOps ingeniører
  • Dataforskere
  • Programvareingeniører som implementerer maskinlæring
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (1)

Related Categories