Kursplan

Introduksjon til automatisert testing

  Testingskonsepter Muligheter og begrensninger for selenlokatorer Forstå locator-ID, CSS, XPath og Name locator-typer

Avanserte lokalisatorer

  Dynamiske lokalisatorer Bygge en bane Relasjoner mellom elementer på en bane Finne elementer med ønsket tekst Beste praksis

Apache Maven

  Konfigurerer prosjekt

Selenium WebDriver

  Java grunnleggende Java Feilsøking av IDE WebDriver API Feilsøking

TestNG

  Påstander Merknader Testsuite Parametere Testing på tvers av nettlesere Rapportering

Avansert Selenium WebDriver

  Dynamisk innhold

Selenium Rutenett

  Forstå distribuert testing Forberede infrastruktur ved å bruke Remote WebDriver

Prosjektledelse

  Git versjonskontrollsystem Integrasjon med Jenkins Integrering av BDD Cucumber Test Suites i Jenkins

Krav

 • En forståelse av kontinuerlig integrasjon.
 • Erfaring med subversion eller et hvilket som helst versjonskontrollsystem.
 • Java programmeringserfaring.

Publikum

 • Ingeniører
 • Testere
 35 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories