Kursplan

Introduksjon

Sannsynlighetsteori, modellvalg, beslutnings- og informasjonsteori

Sannsynlighetsfordelinger

Lineære modeller for regresjon og klassifisering

Neural Networks

Kjernemetoder

Sparsomme kjernemaskiner

Grafiske modeller

Blandingsmodeller og EM

Omtrentlig slutning

Prøvetakingsmetoder

Kontinuerlige latente variabler

Sekvensielle data

Kombinere modeller

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • Forståelse av statistikk.
  • Kjennskap til multivariatregning og grunnleggende lineær algebra.
  • Noe erfaring med sannsynligheter.

Publikum

  • Dataanalytikere
  • PhD-studenter, forskere og praktikere
 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (3)

Related Categories