Kursplan

Introduksjon til datavarehus

Oversikt over Amazon Redshift funksjoner og arkitektur

Installere og konfigurere Amazon Redshift

Fordeler med å bruke Amazon Redshift

Opprette, endre størrelse og starte en Amazon Redshift klynge

Data lastes inn i Amazon Redshift

    Introduksjon til datalasting Designe og lage tabeller Laste eksempeldatasett inn i RedShift Datadistribusjon i Redshift Datainnlasting beste praksis

Spørre data i rødforskyvning

    Designe spørringer Justere spørringsytelse

Data Integration, Analyse og visualisering med rødforskyvning

    Koble til og bruke Data Integration (ETL)-verktøy med Redshift Koble til og bruke Business Intelligence (BI)-verktøy med Redshift

Feilsøking

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • Grunnleggende erfaring med Amazon Web Services (AWS)
  • Kjennskap til databasekonsepter
 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (2)

Related Categories