Kursplan

Datavarehuskonsepter

    Hva er Data Ware House? Forskjellen mellom OLTP og Data Ware Housing Data Acquisition Data Extraction Data Transformation. Datainnlasting av data Marts-avhengig vs uavhengig data Mart-databasedesign

ETL-testkonsepter:

    Introduksjon. Programvareutvikling livssyklus. Testmetoder. ETL-testing av arbeidsflytprosess. ETL-testingsansvar i datafasen.

Big data Fundamentals

    Big Data og dens rolle i bedriftsverdenen Fasene i utviklingen av en Big Data strategi i et selskap Forklar begrunnelsen for en helhetlig tilnærming til Big Data Komponenter som trengs i en Big Data Plattform Stordatalagringsløsning Grenser for tradisjonell teknologi Oversikt over databasetyper

NeiSQL Databaser

Hadoop

Kart reduksjon

Apache Spark

 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (4)

Related Categories