Quantum Computing Opplæringskurs

Quantum Computing Opplæringskurs

Local, instructorled live Quantum Computing training courses demonstrate through interactive discussion and handson practice the fundamentals of Quantum Computing as the participants step through the development of simple quantum programs

Quantum Computing training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Quantum Computing Underkategorier

Quantum Computing Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
Oversikt
Kvantedatamaskiner er maskiner som er bygd på kvantemekanikkens prinsipper. I motsetning til klassiske datamaskiner som er avhengige av biter som bare kan eksistere i en av to tilstander (0 eller 1), bruker kvantecomputere kvantebiter som kan eksistere i flere tilstander samtidig. Kvantemaskiner forventes å behandle algoritmer og løse problemer mye raskere enn klassiske datamaskiner.

Cirq er et Python bibliotek for å skrive, manipulere og optimalisere kvante kretsløp og kjøre dem mot kvantecomputere og simulatorer.

I denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære grunnleggende elementer i kvanteberegning når de går gjennom utviklingen av algoritmer rettet mot kvantedatamaskiner.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å lage kvantekretser.
- Kontroller gateoppførsel ved å bruke portens opprinnelige motstykke.
- Forbedre quibit unøyaktigheter ved å bruke Cirq.
- Skriv og kjør en kvantekrets for å kjøre mot en NISQ-basert kvantedatamatsimulator.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
- Hvis du vil lære mer om Ciq Framework, kan du gå til: https://github.com/quantumlib/Cirq
21 timer
Oversikt
Quantum computing is the integration of quantum physics, mathematics, and computer science methods for the advancement of computational models. It applies two main quantum properties namely superposition and entanglement, which allows the development of quantum computers. Quantum computing incorporates these behaviors of quantum particles to execute computational technologies that are exponentially faster than classic computers.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at computer scientists and engineers who wish to understand the principles behind quantum computing and utilize them in developing algorithms for quantum computer implementations.

By the end of this training, participants will be able to:

- Comprehend the fundamentals of quantum computing.
- Understand and apply quantum physics concepts into computational methods.
- Create algorithms for quantum computers.
- Solve computational problems efficiently with quantum computers.
- Integrate quantum behaviors into existing computational models.
- Perceive the potential of quantum computing in the advancement of other technologies.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Kvantedatamaskiner er maskiner som er bygd på prinsippene for kvantemekanikk. I motsetning til klassiske datamaskiner som er avhengige av biter som bare kan eksistere i en av to tilstander (0 eller 1), bruker kvantecomputere kvantebiter som kan eksistere i flere tilstander samtidig. På grunn av dette forventes kvante datamaskiner å behandle algoritmer og løse problemer mye raskere enn klassiske datamaskiner. Q# er et programmeringsspråk laget av Microsoft spesielt for kvanteberegning.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære grunnleggende elementer i kvanteberegning og Q# når de går gjennom utviklingen av enkle kvanteprogrammer.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer Microsofts Quantum Development Kit.
- Forstå konseptene bak kvanteberegning.
- Bygg, test, utfør og feilsøk et kvanteprogram ved å bruke Q# , Visual Studio og en lokal kvanteberegningssimulator.

Publikum

- Utviklere

Kursets format

- Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Quantum computing is the advancement of the binary system, leveraging quantum phenomena to record information. IBM Quantum Experience is an open source framework that is used to create, edit, and invoke quantum circuits in an interface like simulation.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at computer scientists who wish to create, edit, and invoke a quantum circuit using IBM Quantum Experience.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start creating quantum circuits.
- Improve on inaccuracies in quibits using IBM Quantum Experience and its simulations.
- Control gate behavior using the gate's native counterpart.
- Schedule the time of gate events.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Kommende Quantum Computing Kurs

Helg Quantum Computing kurs, kveld Quantum Computing trening, Quantum Computing boot camp, Quantum Computing instruktørledet, Helg Quantum Computing trening, Kveld Quantum Computing kurs, Quantum Computing coaching, Quantum Computing instruktør, Quantum Computing trener, Quantum Computing kurs, Quantum Computing klasser, Quantum Computing on-site, Quantum Computing private kurs, Quantum Computing tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions