Quantum Computing Opplæringskurs

Quantum Computing Opplæringskurs

Local, instructorled live Quantum Computing training courses demonstrate through interactive discussion and handson practice the fundamentals of Quantum Computing as the participants step through the development of simple quantum programs

Quantum Computing training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Quantum Computing Underkategorier

Quantum Computing Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at computer scientists who wish to create, edit, and invoke a quantum circuit using IBM Quantum Experience. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start creating quantum circuits.
 • Improve on inaccuracies in quibits using IBM Quantum Experience and its simulations.
 • Control gate behavior using the gate's native counterpart.
 • Schedule the time of gate events.
21 timer
Quantum computing er integreringen av kvantfysikk, matematikk og datavitenskap metoder for utviklingen av datamodeller. Det gjelder to hovedkvantegenskaper, nemlig overposisjon og entanglement, som tillater utviklingen av kvantdatamaskiner. Quantum computing innebærer disse oppførselen av kvantpartikler for å utføre datateknologier som er eksponentielt raskere enn klassiske datamaskiner. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot datavitenskapsmenn og ingeniører som ønsker å forstå prinsippene bak kvant computing og bruke dem i utviklingen av algoritmer for kvant computing implementasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Forstå grunnleggende elementer i kvantkomputering. Forstå og bruke kvantfysikk begreper i beregningsmetoder. Utvikle algoritmer for kvantcomputer. Å løse dataproblemer effektivt med kvantcomputer. Integrere kvantbehandlingen i eksisterende beregningsmodeller. Oppfatte potensialet til kvantcomputering i utviklingen av andre teknologier.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
10 timer
Practical Quantum Computing: Live Online Launch your high-tech career This is a 10 hour instructor-led, live online training course. After your immersive training, you will be ready to start work as an entry level quantum computing developer. By the end of this training, participants will be able to:
 • Run and test your quantum programs with the integrated IBM Q
 • Use Qiskit to create, compile, and execute quantum computing programs
 • Working with practical and advanced quantum algorithms such as QAOA 
 • Recast real-world problems into an appropriate quantum computing language
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Kvantedatamaskiner er maskiner som er bygd på kvantemekanikkens prinsipper. I motsetning til klassiske datamaskiner som er avhengige av biter som bare kan eksistere i en av to tilstander (0 eller 1), bruker kvantecomputere kvantebiter som kan eksistere i flere tilstander samtidig. Kvantemaskiner forventes å behandle algoritmer og løse problemer mye raskere enn klassiske datamaskiner. Cirq er et Python bibliotek for å skrive, manipulere og optimalisere kvante kretsløp og kjøre dem mot kvantecomputere og simulatorer. I denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære grunnleggende elementer i kvanteberegning når de går gjennom utviklingen av algoritmer rettet mot kvantedatamaskiner. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å lage kvantekretser.
 • Kontroller gateoppførsel ved å bruke portens opprinnelige motstykke.
 • Forbedre quibit unøyaktigheter ved å bruke Cirq.
 • Skriv og kjør en kvantekrets for å kjøre mot en NISQ-basert kvantedatamatsimulator.
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
 • Hvis du vil lære mer om Ciq Framework, kan du gå til: https://github.com/quantumlib/Cirq
14 timer
Quantum datamaskiner er maskiner som er bygget på prinsippene for kvantmekanikk. I motsetning til klassiske datamaskiner som stoler på biter som bare kan eksistere i en av to stater (0 eller 1), bruker kvantdatamaskiner kvantbiter som kan eksistere i flere stater på en gang. På grunn av dette forventes kvant datamaskiner å behandle algoritmer og løse problemer mye raskere enn klassiske datamaskiner. Q# er et programmeringsspråk opprettet av Microsoft spesielt for kvantkomputering. I denne instruktørledede, live-trening, vil deltakerne lære grunnleggende kvant computing og Q# som de går gjennom utviklingen av enkle kvant programmer. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere Microsofts Quantum Development Kit. Forstå begreper bak kvantcomputering. Bygg, test, kjøre og løse problemer et kvantprogram ved hjelp av Q#, Visual Studio og en lokal kvantkomputering simulator.
Publikum
  Utviklere
Format av kurset
  Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis
Notat
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.

Last Updated:

Kommende Quantum Computing Kurs

Helg Quantum Computing kurs, kveld Quantum Computing trening, Quantum Computing boot camp, Quantum Computing instruktørledet, Helg Quantum Computing trening, Kveld Quantum Computing kurs, Quantum Computing coaching, Quantum Computing instruktør, Quantum Computing trener, Quantum Computing kurs, Quantum Computing klasser, Quantum Computing on-site, Quantum Computing private kurs, Quantum Computing tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions