Kursplan

    Hva er design? Oversikt over designverktøy Definere designmål Software Engineering Utfordringer Gjenbrukbarhet Vedlikeholdbarhet Testbarhet Konfigurerbarhet Abstraksjon Lesbarhet Redundensfri design Dekomponering Verbalisering Modularisering Informasjon Skjuler kontekstfrie moduler Løs kobling Sterk kohesjon Asykliske avhengigheter

Krav

  • Grunnleggende innebygd systemkunnskap
  • Innebygd C Programming
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (1)

Related Categories