Kursplan

Modul 1(C++ Fase 1)

  Intro + Referanser Grunnleggende Workshop Grunnleggende Overbelastning Hva kan vi overbelaste, og hvordan. Ekstra C++ Typer (bool og referanse) Verkstedoverbelastning OOP Rask introduksjon til Oop-klasser Strukturer Tilgangsmodifikatorer Konstruktør standard/slette funksjoner initialiseringssyntaks / konstruktørinitialiseringsliste Verkstedklasser Minne Klassisk minneinteraksjon Verkstedminne

Modul 2

  Introduksjon til kvantitativ finans Diskrete tidsmodeller Kontinuerlig tidsmodeller Rentemodeller Opsjoner på obligasjoner Kortrentemodeller Forward Rate-modeller Markedsmodeller

Modul3 (C++ Fase2 og kvantitativ sluttfase)

  Arvskonstruksjon Polymorfisme Virtuelt, rent virtuelt, abstrakt, grensesnitt Tilgangsmodifikatorer Workshop Arv (former) Unntak Hva er de Hvordan fungerer de Hva skal kastes og hva man skal fange Verkstedunntak Minneutmattelse Hvordan det varsles Hvordan håndtere moderne minne Management RAII-maler brukt på Modern Memory Management (SmartPointer) Standardisert C++11 SmartPointers Nullptr Workshop SmartPointers Namespaces Workshop Namespaces Vasicek Obligasjonspriser i C++ Black-Scholes-modellering i C++ put &call Introduksjon til Monte carlo-simulering Hvordan prissette alternativer ved hjelp av simulering Monte carlo-simulering i C++ Geometric Brownian Motion American vs European Options Slice-basert verdivurdering :Lattice Method Slicebasert verdivurdering :PDE Method Slicebasert verdivurdering :PDE-metode Verdivurdering av amerikansk (forhåndsbestemt datoer) Bermudan Option

Modul 4 -C++ Sluttfase

  auto Det nye auto-søkeordet Det nye autoretur-syntaksen enum Ny stil-enums constexpr Nye konstante uttrykk Om constness Const og Mutable forklart Lambdaer og funksjonsobjekter Klasser som fungerer som funksjoner Introduksjon lambda-funksjoner Chrono En introduksjon til det nye Chrono-biblioteket

Modul 5

  Casting Standard bibliotek String Containers Vector (vs) List Map Array Tuple Initializer lists Iteratorer range-for syntaks Std Algoritmer Streams Diverse Nøkkelord statisk eksplisitt

Modul 6

  Flyttesemantikk Introduksjon til L/R-verdier R-verdi-referanser brukt på flyttesemantikk Typetrekk Innhenting av informasjon om kompileringstid Samtidig Introduksjon til C++11s tråding, implementering av asynkron/fremtidig og atomtyper Variadiske maler - En introduksjon til C++11s variadiske maler

Krav

Generelt Programming Kunnskap

 49 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Relaterte kurs

Advanced C++

35 timer

C/C++ Secure Coding

21 timer

C++ for Embedded Systems

21 timer

C++ 11 Programming

14 timer

Writing Simpler Cleaner Code with C++ 17

7 timer

C++, QT, ZeroMQ and Protocol Buffers

35 timer

Using C++ in Embedded Systems - Applying C++11/C++14

21 timer

Functional Programming with C++

14 timer

HMI Development for Automotive Infotainment Systems

14 timer

Introduction to LaTex

14 timer

Advanced C++ Software Design

35 timer

Object Oriented Programming with C++

7 timer

Programming in C++

35 timer

Qt Programming

21 timer

Related Categories