Kursplan

Introduksjon

  Forstå maskinlæring med SageMaker Maskinlæringsalgoritmer

Oversikt over AWS SageMaker-funksjoner

  AWS og cloud computing modellutvikling

Sette opp AWS SageMaker

  Opprette en AWS-konto IAM-administratorbruker og -gruppe

Bli kjent med SageMaker Studio

  Oversikt over brukergrensesnittet Studio-notatbøker

Forberede data ved hjelp av Jupyter Notebooks

  Notatbøker og biblioteker Opprette en notatbokforekomst

Trene en modell med SageMaker

  Treningsjobber og algoritmer Data og modell parallelle treninger Biasanalyse etter trening

Utplassering av en modell i SageMaker

  Modellregister og modellmonitor Kompilere og distribuere modeller med Neo Evaluating-modellytelse

Rydde opp ressurser

  Slette endepunkter Slette notatbokforekomster

Feilsøking

Oppsummering og konklusjon

Krav

 • Erfaring med applikasjonsutvikling
 • Kjennskap til Amazon Web Services (AWS)-konsoll

Publikum

 • Dataforskere
 • Utviklere
 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories