Kursplan

    Introduksjon til Cloud Computing Amazon EC2 og Amazon EBS Amazon Storage Services: S3, RRS, CloudWatch-skalering og belastningsdistribusjon i AWS AWS VPC & Route 53 Identity and Access Management Techniques (IAM) og Amazon Managed Relational Database (RDS) Multiple AWS Services og administrere ressursenes livssyklus AWS-arkitektur og -design Migrering til Cloud & AWS Case Study

Krav

Alle som har en god forståelse av et programmeringsnivå på høyt nivå kan bli med i dette programmet.

 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories