Kursplan

  Fil Dokumentlagring (Cloud Storage) Funksjoner (OCR, Skalerbarhet, Search, osv...) Eksempler på åpen kildekode (f.eks. Next Cloud) Noen kommersielle eksempler
Flat fillagring XML databaser
 • CSV-databaser
 • Relasjonelle databaser Normalisering
 • Avhengigheter og konstanter
 • Scalability - replikasjoner, klynger
 • Åpen kildekode og kommersiell programvare (MySQL, PostrgreSQL, DM7, Oracle, etc.)
 • NoSQL lagringsdokumentorienterte databaser (MongoDB, CouchDB osv...)
 • Kolonneorientering (Canadra, Scylla osv...)
 • Search Orientering (Elasticsearch...
 • NySQL CAP-teorem
 • Programvare med åpen kildekode (SequoiaDB, osv...)
 • Search Motorfunksjoner (tekstbehandling, relevans, etc...)
 • Eksempler på åpen kildekode
 • Scalabilitet, høy tilgjengelighet, lastbalansering, etc....
 • Tradisjonelle Datawherehouses Business Intelligence, OLTP og Datawherehouse
 • Åpen kildekode og kommersielle løsninger
 • MapReduce og distribuert parallell prosessering Hadoop-lignende (Hive, HFS, Impala)
 • Distribuert filsystem Oversikt over åpen kildekode (Ceph etc...)
 • In-memory Databases Opensource-løsning (f.eks. ApacheIgnite)
 • Andre Hypertable (Google Bigtable)
 • BigQuery
 • AWS-løsning (S3, etc...)
 • Utover nåtid - fremtidige trender

  Krav

  Selv om ingen teknisk bakgrunn er nødvendig, krever forståelsen av eksemplene et visst nivå av databaseteori (f.eks. SQL, osv...)

   7 timer

  Antall deltakere  Price per participant

  Testimonials (2)

  Relaterte kurs

  Oracle SQL Language

  14 timer

  Microsoft Access - download the data

  14 timer

  Business Intelligence in MS SQL Server 2008

  14 timer

  Oracle 11g - SQL language for administrators - workshops

  21 timer

  Oracle 11g - SQL language for developers - Workshop

  35 timer

  Oracle 11g - Programming with PL / SQL I - Workshops

  28 timer

  Oracle 11g - Programming with PL / SQL II

  21 timer

  SQL Advanced

  14 timer

  Advanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server

  14 timer

  Analytic Functions Fundamentals

  21 timer

  SQL DATABASE MANAGEMENT AND DESIGN - Bespoke

  14 timer

  Developing Desktop Applications with Visual Studio 2012, VB.NET and SQL Server 2012

  21 timer

  ORACLE PL/SQL Fundamentals

  21 timer

  Related Categories