Transact SQL Basic Treningskurs

Last updated

Kurskode

transsqlbas

Varighet

14 timer (vanligvis 2 dag inkludert pauser)

Oversikt

Delegater vil få en forståelse av de grunnleggende prinsippene for Strukturert spørrespråk i tillegg til å kunne gjøre hvert av følgende:

 • Konstruer spørringer for å trekke ut og filtrere data fra en SQL Server-database
 • Lag oppsummerte resultater
 • Endre, utlede og formatere data slik at de passer til den nødvendige utdata
 • Endre data og vedlikehold databasekomponenter og definisjoner

Dette kurset er for alle som trenger informasjon fra en Microsoft SQL Server database. Det passer for enten systemutviklere eller personer fra andre områder som trenger å bruke SQL å trekke ut og analysere data.

Machine Translated

Kursplan

Basics

 • Selection of all columns/fields
 • Selection of certain columns/fields
 • Use of distinct/unique
 • Selection of certain rows/records
 • Selection of values in a range
 • Selection of values matching a pattern mask
 • Selection of values within a list
 • Treatment of null values
 • How to sort and order data
 • Selection of calculated and derived values
 • How to control column headings in query results
 • How to send query results to external files

Joining Tables

 • Principles of joining tables:
  • Use of cartesian join
  • Use of inner join
  • Use of non-equi join
  • Use of outer join

Joining Queries

 • Union operator
 • Intersect operator
 • Except operator

Simple Functions

 • Conversion functions
 • Date functions
 • Number functions
 • Text functions
 • Group/summary/aggregate functions

Sub-Queries

 • Principles of sub-queries
 • How to filter rows from main query
 • Use of nested sub-query
 • Use of multi-column sub-query
 • Use of correlated sub-query
 • Use of sub-query as an inline view and common table expression
 • Use of sub-query as a column in main query

Case Statements

 • Principles of case statements
 • Use of case statement to derive column values
 • Use of nested case statements
 • Use of case statements to produce pivot tables
 • Use of case statement with sub-queries

Data Manipulation

 • How to insert values into a table
 • How to copy values between tables
 • How to update values
 • How to delete records
 • How to change data via views
 • Use of transactions
 • How to lock rows and tables

Data Definition

 • Principles of a relational database and data normalisation
 • Use of primary key and foreign key relationships and constraints
 • How to create tables
 • How to alter tables
 • How to create views
 • Use of synonyms
 • How to remove tables and views

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Related Categories

Relaterte kurs

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions