Kursplan

Introduksjon til Strategic Thinking

Nøkkel Business Områder som ledere må mestre

  Lederstrategi Økonomi Kommunikasjon Marketing Kultur og innovasjon

Leadership

  Egenvurderingsøvelse Samarbeidstankegangen

Strategi

  Identifisering av selskapets strategiske og operasjonelle innretting Lederens rolle i strategi og drift

Finance

  Forstå tallenes Finance rolle i å utvide selskapets innflytelse, konkurranseevne og overlevelse

Communication

  Kommunisere på tvers av funksjoner, avdelinger, regioner og språk Presentasjonsevner

Marketing

  Identifisere og svare på etterspørsel og endringer i markedet Hvordan teknologi endrer spillet

Kultur og innovasjon

  En organisasjons personalitet En vekst- og læringstankegang

Strategisk beslutningstaking

  Forutse problemer Innhente og tolke informasjon Plassere utfordringer og muligheter i strategisk kontekst Diskusjon, beslutning og tilbakemelding

Professional Development

  Mentorskap og kontinuerlig opplæring Se fremtiden og bruke den til din fordel

Oppsummering og konklusjon

Krav

 • En forståelse av virksomheten.
 • Ønske om å lære og forbedre strategisk tenkning.

Publikum

 • Junior til mellomnivå ledere
 • Dette kurset er rettet mot forretningsutvikling og strategiteam
 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (2)

Related Categories