Kursplan

Introduksjon

    KDD vs data mining

Etablering av applikasjonsdomenet

Etablere relevante forkunnskaper

Forstå målet med etterforskningen

Opprette et måldatasett

Datarensing og forbehandling

Datareduksjon og projeksjon

Velge data mining-oppgaven

Velge data mining algoritmer

Tolke de minelagte mønstrene

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • En generell forståelse av databaser.
 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (4)

Related Categories