Kursplan

Introduksjon

  Fra Docker-beholdere, til administrerte klynger av beholdere med Kubernetes, til administrerte Docker og Kubernetes med OpenShift.

Docker

  Oversikt over Docker-arkitektur Sette opp Docker Kjøre en nettapplikasjon i en container Administrere Docker-bilder Networking Docker-beholdere Administrere datoen i en Docker-beholder

Kubernetes

  Oversikt over Kubernetes arkitektur Administrere en klynge av Docker-containere med Kubernetes

OpenShift Containerplattform

  Oversikt over OpenShift Container Platform-arkitektur Opprette containeriserte tjenester Administrere Docker-containere med OpenShift Container Platform Opprette og administrere containerbilder Distribuere multi-container-applikasjoner Sette opp en OpenShift Container Platform-klynge Distribuere applikasjoner på OpenShift Container Platform ved hjelp av kilde- til-bilde (S2I)

Avsluttende bemerkninger

Krav

 • En grunnleggende forståelse av containerkonsepter
 • Erfaring med kommandolinjen Linux
 • Erfaring med applikasjonsutvikling

Publikum

 • Arkitekter
 • Utviklere
 35 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (2)

Related Categories