Web Development Opplæringskurs

Web Development Opplæringskurs

Local, instructorled live Web Development training courses demonstrate through interactive discussion and handson practice how to carry out web development

Web Development training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Web Development Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
7 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at web developers and anyone interested to learn and use WebRTC to create applications with voice, video, and data sharing using the WebRTC API. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn the elements and capabilities of WebRTC.
 • Use simple JavaScript APIs to incorporate voice, video, and data sharing on a peer-to-peer connection.
 • Create simple applications using WebRTC API.
7 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who want to learn and use Tailwind CSS to build and style user interfaces. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to set up a dev environment with Tailwind CLI.
 • Create components and edit layouts with Tailwind CSS.
 • Use Tailwind utility classes to style elements.
 • Master the Tailwind CSS basics.
 • Create modern websites using Tailwind CSS.
35 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use HTML5, JavaScript, and CSS4 together to create a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Integrate and use HTML5, JavaScript, and CSS4 features in application development.
 • Use CSS4 to enhance the appeal and usability of the application.
 • Use JavaScript and HTML in creating modern interactive applications.
7 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn about Yeoman and understand how it will fit into a web application architecture and development workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about the features and benefits of using Yeoman in application development.
 • Learn and understand the process of building and managing an application using Yeoman.
28 timer
Dette kurset er designet for de som ønsker å lære seg programmeringsspråket Python . Vektleggingen ligger på Python språket, kjernebibliotekene, samt på utvelgelsen av de beste og mest nyttige bibliotekene utviklet av Python samfunnet. Python driver virksomheter og brukes av forskere over hele verden - det er et av de mest populære programmeringsspråk. Kurset kan leveres ved bruk av Python 2.7.x eller 3.x, med praktiske øvelser som benytter seg av full kraft i begge versjonene av språket. Dette kurset kan leveres på alle operativsystemer (alle smaker av UNIX, inkludert Linux og Mac OS X, samt Microsoft Windows). De praktiske øvelsene utgjør omtrent 70% av kurstiden, og rundt 30% er demonstrasjoner og presentasjoner. Diskusjoner og spørsmål kan stilles gjennom hele kurset. Merk: Opplæringen kan tilpasses spesifikke behov etter forespørsel før den foreslåtte kursdatoen.
14 timer
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.   In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
 • Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Kurset gjør deltakerne kjent med PHP språket og dets integrering med nettmiljøet. Deltakeren vil lære å lage en dynamisk side, skrive databaseapplikasjoner og å beskytte applikasjoner mot uautorisert tilgang.
14 timer
Kurset vil dekke designmønstre med særlig vekt på mønstre brukt i PHP .
21 timer
Kurset er designet for mellomliggende PHP utviklere som ønsker å berike sin kunnskap og lære beste praksis innen programmering og webutviklingsteknikker basert på objektorienterte programmering og designmønstre.
14 timer
Opplæringen er designet for Java Script-utviklere, designe og implementere avanserte Internett-applikasjoner. Emner som ble diskutert under opplæringen, tok sikte på å bringe beste praksis innen programmering av Java Script og fremheve de vanligste feilene. Et viktig poeng med opplæringen er å diskutere tilgjengelig objektorientert programmering med Java Script-syntaks.
35 timer
Denne intensive opplæringen gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å bruke Windows PowerShell for automatisering av administrasjon av Windows-baserte datamaskiner. Ferdighetene som er undervist i dette kurset, gjelder alle Microsoft-produkter som bruker Windows PowerShell til daglig administrasjon. Opplæring fokuserer hovedsakelig på å bruke Windows PowerShell som et interaktivt kommandolinjegrensesnitt, men det inkluderer også en viss dekning av skript- og programmeringsemner.
28 timer
Symfony er et sett med PHP komponenter, et rammeverk for webapplikasjoner, en filosofi og et fellesskap.
14 timer
Dette praktiske kurset er adressert til Python utviklere som ønsker å opprette og vedlikeholde sine første webapplikasjoner. Det er også adressert til folk som allerede er kjent med andre Web2py som Django eller Web2py , og ønsker å lære hvordan å bruke et mikrorammeverk (dvs. et rammeverk som limer sammen tredjepartsbiblioteker i stedet for å tilby en selvstendig universell løsning). prosessen. En betydelig del av kurset er ikke viet til selve Flask (det er lite), men til tredjeparts biblioteker og verktøy som ofte brukes i Flask-prosjekter.
14 timer
En Progressive Web App (PWA) er en webapplikasjon som fungerer som en egen mobilapp. En Progressive Web App kan distribueres som et vanlig nettsted, så vel som en Native app i en app store. I denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære å utvikle sin første Progressive Web App når de går gjennom en serie praktiske øvelser som kulminerer med å lage og distribuere en funksjonell PWA.
  Kursets format
  • Interaktiv forelesning og diskusjon.
  • Masse øvelser og trening.
  • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
  Alternativer for tilpasning av kurset
  • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
  21 timer
  React er et Java React åpen kildekode som kan brukes til å lage interaktive nett- og mobilapplikasjoner. Det sammenlignes ofte med MVC-rammer som Angular , Ember og Backbone, men React er tydelig i sitt fokus på brukergrensesnittet for applikasjonen (View in MVC). Den unike tilnærmingen til å gjengi svært interaktive brukergrensesnitt er både kraftig og befriende og har ført til React popularitet. I denne instruktørledede, liveopplæringen, demonstrerer vi React kraft og fleksibilitet, sammenligner det med alternative rammer og går deltakerne trinnvis gjennom opprettelsen av deres egen React applikasjon. Ved slutten av dette kurset vil deltakerne kunne:
  • Forstå React designfilosofi.
  • Bestem deg for når og hvor det er fornuftig å bruke React , og når du skal tenke nytt om den konvensjonelle MVC-modellen.
  • Forstå React konsepter som komponenter, rekvisitter, tilstand og livssyklus.
  • Implementere relaterte teknologier som Babel, Webpack og JSX.
  • Bygg, test og distribuer en interaktiv nettapplikasjon.
  Med vekt på praktisk praksis og fullføring av en ekte applikasjon, vil denne opplæringen være uvurderlig for utviklere av webapplikasjoner som ønsker å bruke React å øke produktiviteten og verdien av dem. Kursets format
  • Oversikt over React funksjoner og muligheter sammen med trinnvis utvikling av en ekte webapplikasjon.
  7 timer
  TypeScript er et åpen kildespråk for å bygge enterprise Java TypeScript . Det er en streng supersett av Java Script som kompilerer til vanlig Java script og bringer statisk typing og objektorientert utvikling til språket. Denne instruktørledede, TypeScript introduserer TypeScript sentrale funksjoner og leder deltakerne gjennom konstruksjonen av et virkelighets Java Script-program.
   Kursets format
   • Interaktiv forelesning og diskusjon.
   • Masse øvelser og trening.
   • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
   Alternativer for tilpasning av kurset
   • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
   7 timer
   Webpack er en Java Script-modulbunter som gjør det mulig for utviklere å bruke en modulær tilnærming til å bygge store, ensidige webapplikasjoner. Webpack er et kraftig og viktig moderne frontend-utviklingsverktøy, go-to-løsningen for å få alle dine CSS og Java Script-filer til å fungere som en. Webpack spiller bra med arbeidsflyter som Babel, React JS og CommonJS. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å transformere, pakke sammen og behandle Java Script-moduler og andre nettverdier med Webpack. Prinsippene for modulær utvikling av webapplikasjoner og dens praktiske implementering læres gjennom diskusjon og live, praktisk praksis. Mot slutten av opplæringen vil deltakerne ha en grundig forståelse av Webpacks funksjoner og evner, samt den praksis som er nødvendig for å implementere Webpack i sin egen front-end utviklingsarbeidsflyt.
    Kursets format
    • Delforedrag, deldiskusjon, tung praktisk praksis
    21 timer
    UberFire er et nettverk for raskt å bygge utvidbare arbeidsbenker og konsolltypeapplikasjoner for nettet. Det er teknologien bak Drools og j BPM . I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å raskt bygge vedlikeholdbare, tilpassbare applikasjoner i arbeidsbenkstil ved å bruke UberFires deklarative API-er og Eclipse-lignende arbeidsbenk-tilnærming. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
    • Skriv, vedlikehold og distribuer Java kode som et eget Java Script + HTML program.
    • Bruk dra-og-slipp-oppsett for å kontrollere arbeidsmiljøet
    • Forstå UberFires arkitektur, inkludert bruken av kompilertid-plugins, grensesnitt, livssyklushendelser, J GIT kompatibelt virtuelt filsystem, fulltekstsøk og rollebasert erklæringssikkerhetsramme
    • Bygg utvidelser av rammeverket
    Publikum
    • Utviklere
    Kursets format
    • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
    7 timer
    Dashbuilder is an open-source web application for visually creating business dashboards and reports. In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure, integrate and deploy Dashbuilder. By the end of this training, participants will be able to:
    • Extract data from heterogeneous sources such as JDBC databases and text files
    • Use connectors to connect to third-party systems and platforms such as jBPM    
    • Configure roles, permissions and access controls for users
    • Deploy Dashbuilder to a live production environment
    Audience
    • Developers
    • IT and system architects
    Format of the course
    • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
    7 timer
    PHP 7 er den største oppgraderingen til PHP siden 2004. Den gir betydelige ytelsesgevinster gjennom den nye Zend-motoren 3.0 og forbedrer produktiviteten med nesten to ganger sammenlignet med PHP 5.6. Med en reduksjon på 50 prosent i minneforbruket og en rekke andre nye funksjoner, gjør PHP 7 en betydelig innvirkning på utvikling av webapplikasjoner på forskjellige plattformer. I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære hvordan de kan dra nytte av PHP 7s nyeste funksjoner og behandle forbedringer når de går trinn for trinn gjennom oppretting og distribusjon av et eksempel på en webapplikasjon. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
    • Bruk forbedrede PHP 7-funksjoner, for eksempel romfarts- og null-sammenkoblingsoperatører, tips om skalartype, nye erklæringer av skalartypen og nye feil unntak
    • Utvikle og distribuere en ny PHP 7 webapplikasjon
    • Optimaliser eksisterende webapplikasjoner eller nettsteder
    Publikum
    • PHP utviklere
    • Avanserte-til-mellomprogrammerere på serversiden
    Kursets format
    • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
    14 timer
    APIs (Application Programming Interface) allow for your application to connect with other applications. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write high-quality APIs as they build and secure a backend API server. By the end of this training, participants will be able to:
    • Choose from a number of frameworks for building APIs
    • Understand and model the APIs published by companies such as Google and Facebook
    • Create and publish their own Restful APIs for public consumption
    • Secure their APIs through token-based authentication
    Audience
    • Developers
    Format of the course
    • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
    Note
    • To customize this course for other languages, such as PHP, Javascript, etc., please contact us to arrange
    7 timer
    Atom is an open-source text and source code editor for macOS, Linux, and Microsoft Windows. It supports Node.js plug-ins and embedded Git Control. In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, customize and use Atom for maximum productivity. By the end of this training, participants will be able to:
    • Understand how Atom compares to other editors such as Sublime
    • Use Atom for web front-end and full-stack development
    • Customize the interface through Atom themes, packages, and snippets
    • Find and compare elements, move around code folders, bookmark content, and use Atom's Find and Replace feature
    • Integrate Atom with Git and GitHub for version control and publishing
    Audience
    • Developers
    Format of the course
    • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
    21 timer
    In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of programming as they step through the creation of a web application. By the end of this training, participants will be able to:
    • Use newly gained coding skills to create their own web application
    • Understand software development concepts and technologies
    • Communicate effectively with programmers and engineers
    Audience
    • Non-programmers wishing to learn how to program
    Format of the course
    • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
    7 timer
    Underscore.js is a one of the most popular JavaScript libraries for functional programming. It embraces functional programming principles but is not opinionated and can be used with imperative, object-oriented, functional or other programming styles. Underscore makes Javascript development more productive and efficient. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Underscore to build a JavaScript application. By the end of this training, participants will be able to:
    • Use Underscore to manipulate and control JavaScript collections, arrays, objects and functions
    • Use the functional nature of Underscore's libraries to improve the expressiveness and readability of code
    • Improve code performance
    • Create aggregations and data manipulations
    • Integrate with a ViewModel
    • Build other JavaScript libraries with Underscore
    Audience
    • Developers
    Format of the course
    • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
    21 timer
    In this instructor-led, live training in Norge (online or onsite), participants will learn how to take advantage of Vue JS's incrementally adoptable architecture to build a complex, single-page application (SPA). By the end of this training, participants will be able to:
    • Build web apps that process and render data conditionally.
    • Design interactive web apps that react efficiently to user events.
    • Write modular and reusable code.
    • Incrementally progress a view into full-blown single-page application.
    • Integrate VueJS to an existing webpage.
    • Use Vue's ecosystem to extend the framework's capability.
    14 timer
    In this instructor-led, live training in Norge, participants will learn functional programming as they step through the creation of a series of sample applications and utilities. By the end of this training, participants will be able to:
    • Understand the principles of functional programming.
    • Write elegant, maintainable code for solving complex computing problems.
    • Use F# with Javascript and C# to create asynchronous web applications.
    7 timer
    Cuba Platform is an open-source Java web framework for enterprise applications. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Cuba Platform to develop enterprise applications with rich web interfaces. By the end of this training, participants will be able to:
    • Develop Java applications and UIs using a declarative user interface, without using HTML, CSS or JavaScript
    • Reduce boilerplate code and facilitate rapid development
    • Use the CUBA Studio web development tool with existing Java IDEs
    • Customize applications without branching the code
    Audience
    • Developers
    Format of the course
    • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
    7 timer
    This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to use TypeScript's advanced features to create and build JavaScript applications. By the end of this training, participants will be able to:
    • Set up the necessary development environment to start developing TypeScript and Node.js applications.
    • Take advantage of Typescript's advanced capabilities to write clean, expressive code with fewer errors.
    • Configure and use Webpack with TypeScript to build complex front-end UIs.
    • Use custom data types (Union, Intersection, Tuple Types, etc.) to extend existing generic types.
    • Implement asynchronous code patterns and APIs for error handling and validating responses.
    • Deploy TypeScript and Node.js applications to production environments (AWS EC2, Heroku, etc.).
    420 timer
    In this instructor-led, live training, participants will learn the foundations of web development as they step through the creation and deployment of a sample application. By the end of this training, participants will be able to:
    • Design and implement new user facing features
    • Optimize web applications to maximize speed and scale
    • Write client-side code for web-based applications
    • Create fast, easy to use, high volume production applications and develop prototypes quickly
    Audience
    • Beginner web developers
    Format of the course
    • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
    14 timer
    Linux er et åpen kildesystem som er populært blant utviklere på grunn av stabilitet, fleksibilitet og tilpassbarhet. I denne instruktørledede, live-trening, vil deltakerne lære hvordan å gå fra å utvikle webapplikasjoner på Windows til å utvikle på Linux. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
     Forstå de grunnleggende elementene i OS og dens forskjeller med Windows OS Installere Linux og bli kjent med Linux miljøet Utfør Linux kommandoer Sikkerhet Linux ved å lære grunnleggende Linux systemadministrasjon og brukeradministrasjon Start å utvikle webapplikasjoner på Linux
    Publikum
     Webapplikasjonsutviklere Folk som er interessert i utvikling på Linux Windows-brukere som ønsker å bytte til Linux
    Format av kurset
     Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis

    Last Updated:

    Kommende Web Development Kurs

    Helg Web Development kurs, kveld Web Development trening, Web Development boot camp, Web Development instruktørledet, Helg Web Development trening, Kveld Web Development kurs, Web Development coaching, Web Development instruktør, Web Development trener, Web Development kurs, Web Development klasser, Web Development on-site, Web Development private kurs, Web Development tomannshånd trening

    Kursrabatter

    Kursrabatter Nyhetsbrev

    We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
    You can always change your preferences or unsubscribe completely.

    Some of our clients

    is growing fast!

    We are looking to expand our presence in Norway!

    As a Business Development Manager you will:

    • expand business in Norway
    • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
    • recruit local trainers and consultants

    We offer:

    • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
    • high-tech automation
    • continuously upgraded course catalogue and content
    • good fun in international team

    If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

    Apply now!

    This site in other countries/regions