React Opplæringskurs

React Opplæringskurs

Local, instructorled live React training walk participants stepbystep through the creation of their own React application

React training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

React Underkategorier

React Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 timer
MERN Stack er en samling av webutviklingsprogramvare, nemlig MongoDB , Express , React og Node.js MERN Stack gir en ende-til-ende ramme for utviklere å bygge og distribuere fullstack webapplikasjoner. Denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot webutviklere som ønsker å bruke MERN Stack for fullstack-utvikling. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Integrer React med MongoDB , Express og Node.js
 • Bygg en fullstack webapplikasjon fra bunnen av.
 • Implementere applikasjonssikkerhet gjennom autorisasjon og autentisering.
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et levende lab-miljø.
Valg av tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
React er et Java React åpen kildekode som kan brukes til å lage interaktive nett- og mobilapplikasjoner. Det sammenlignes ofte med MVC-rammer som Angular , Ember og Backbone, men React er tydelig i sitt fokus på brukergrensesnittet for applikasjonen (View in MVC). Den unike tilnærmingen til å gjengi svært interaktive brukergrensesnitt er både kraftig og befriende og har ført til React popularitet. I denne instruktørledede, liveopplæringen, demonstrerer vi React kraft og fleksibilitet, sammenligner det med alternative rammer og går deltakerne trinnvis gjennom opprettelsen av deres egen React applikasjon. Ved slutten av dette kurset vil deltakerne kunne:
 • Forstå React designfilosofi.
 • Bestem deg for når og hvor det er fornuftig å bruke React , og når du skal tenke nytt om den konvensjonelle MVC-modellen.
 • Forstå React konsepter som komponenter, rekvisitter, tilstand og livssyklus.
 • Implementere relaterte teknologier som Babel, Webpack og JSX.
 • Bygg, test og distribuer en interaktiv nettapplikasjon.
Med vekt på praktisk praksis og fullføring av en ekte applikasjon, vil denne opplæringen være uvurderlig for utviklere av webapplikasjoner som ønsker å bruke React å øke produktiviteten og verdien av dem. Kursets format
 • Oversikt over React funksjoner og muligheter sammen med trinnvis utvikling av en ekte webapplikasjon.
14 timer
Relay is a JavaScript framework for building data-driven React applications. GraphQL is a data querying language for describing complex, nested data dependencies in modern applications. Together they allow an application's components to be moved anywhere in a render hierarchy without having to apply a cascade of modifications to parent components or to the server code which prepares the data payload. Relay is being used by Facebook in various mobile app projects. In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply key Relay concepts such as declarative specification of data dependencies, collocation and mutation to build a React application using Relay and GraphQL. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use Relay to compose data queries into efficient batches, provide each component with exactly the data that it requested, update the components when the data changes, and maintain a client-side store (cache) of all data.
 • Collocate queries and the view's code to more easily reason about a components functionality
 • Use GraphQL to declare data requirements while allowing Relay to fetch the data on its own
 • Understand the concept of mutating data on the client and server using GraphQL mutations
 • Understand the differences between Relay and Flux, in particular how "mutations" implement the concept of actions and modifications
 • Use routes to determine which data to fetch to render a given component
 • Make changes in relative isolation, even in large team projects
 • Create correct, high-performance applications in a straightforward and obvious way
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
React er et Java skriptbibliotek for å bygge raske og jevne interaktive websider. Sammen med Flux-arkitekturen og GraphQL spørringsspråket kan ekstremt kraftige og effektive webapplikasjoner bygges. I denne instruktørledede, GraphQL , vil deltakerne lære å bygge React applikasjoner ved hjelp av Flux og GraphQL . Kurset dekker installasjon, oppsett, integrasjon, testing, distribusjon og beste praksis når det leder deltakerne gjennom opprettelsen av en serie eksempler av applikasjoner som demonstrerer hvordan du kan legge til flere nivåer av kompleksitet og "kulhet" til en applikasjon som bruker de mest avanserte verktøysettene og teknikker. Å utvikle applikasjoner med React krever en annen type tankegang, sammenlignet med hva noen utviklere er vant til, spesielt når de kommer fra tankegangen til andre MVC-rammer som Angular JS og Bootstrap . Denne opplæringen dekker det grunnleggende bak teknologiene som brukes hvert steg på veien, slik at deltakerne ikke bare er i stand til å bygge en funksjonell applikasjon, men også forstå hvorfor en bestemt tilnærming brukes. Dette legger grunnlaget for å tenke uavhengig og kreativt om designet og de ønskede resultatene for å bygge egne applikasjoner i fremtiden.
  Kursets format
  • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
  21 timer
  React er et mye brukt bibliotek for å lage applikasjoner på én side i Java Script og HTML . Det brukes av selskaper som Facebook , Instagram, Netflix eller New York Times. Dette kurset vil introdusere grunnlaget som React og andre biblioteker (som Angular og Vue.js ) er basert på og fremheve spesifikasjonene til React . Det vil også dekke teknologier som ofte brukes med React , som Redux og React -Router. Mot slutten av dette kurset vil deltakerne kunne bygge applikasjoner med ulik kompleksitet med React mens de følger beste praksis.
  14 timer
  Denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere med React ferdigheter som ønsker å optimalisere og forbedre opprettelsen av React applikasjoner ved å forstå og anvende React komponentmønstre. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  • Forstå de forskjellige typene React Patterns
  • Bruk React Context API for webapplikasjoner
  Kursets format
  • Interaktiv forelesning og diskusjon.
  • Masse øvelser og trening.
  • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
  Alternativer for tilpasning av kurset
  • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
  • Hvis du vil lære mer om React , kan du gå til: https://reactjs.org
  14 timer
  Denne instruktørledede, liveopplæringen (stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot ingeniører som ønsker å bruke Jest til å teste React applikasjoner og komponenter. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  • Installer og konfigurer et skikkelig testmiljø.
  • Skriv asynkrone tester for React apper og komponenter.
  • Kjør avanserte tester fra Jest som inkluderer hån, spioner og stubber.
  Kursets format
  • Interaktiv forelesning og diskusjon.
  • Masse øvelser og trening.
  • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
  Alternativer for tilpasning av kurset
  • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
  • Hvis du vil lære mer om Jest , kan du gå til: https://jestjs.io/
  14 timer
  React er en åpen kildekode Javascript bibliotek som kan brukes til å lage interaktive web- og mobilapplikasjoner. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot utviklere som ønsker å bygge React komponenter og designe komplekse applikasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
   Forstå React's avanserte konsepter, inkludert kontekst APIs, HOCs, ekstern tilstand, asynkrone APIs, etc. Bygge komposible komponenter med React. Mulig server side og klient side autentisering. Implementere React og Redux biblioteker for å administrere komplekse statlige applikasjoner. Redusere kode og optimalisere en applikasjon's ytelse. Test og implementere en søknad.
  Format av kurset
   Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
  Kurs tilpassingsalternativer
   For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
  14 timer
  React er et Java Script Library for tilrettelegging av front-end-komponenter (visninger, interaktive elementer, UI-forfriskning, etc.) i en nettapplikasjon. PHP derimot involverer back-end-komponentene (servere, databasesystemer, etc.) til en webapplikasjon. Å være kjent med begge gir mulighet for en mer omfattende tilnærming til utvikling av webapplikasjoner. Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke PHP til å distribuere en back-end-server for et React program. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  • Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å utvikle.
  • Render React komponenter i PHP ved hjelp av PHP utvidelse V8js.
  • Bruk PHP til å lage APIer som samhandler med databasesystemer.
  • Bruk modulbuntere som Webpack for å kompilere React kode.
  Kursets format
  • Interaktiv forelesning og diskusjon.
  • Masse øvelser og trening.
  • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
  Alternativer for tilpasning av kurset
  • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
  14 timer
  I årene etter 2010 krevde overgangen fra native webplattformer til deres mobile motpart et mer effektivt dataforespørgselssystem. På den tiden stolte selskaper på RESTful-tjenester som viste seg å være feil på grunn av deres manglende evne til å tilpasse seg omviklede forespørsler i React applikasjoner, noe som resulterte i langsomme responstid. For å overvinne denne hindringen opprettet Facebook ingeniører tjenester kjent som GraphQL og Relay. GraphQL forenkler GraphQL mellom klient og API ved å automatisere forespørsler mens Java Script-rammeverket, Relay, administrerer data i React applikasjoner. Både Relay og GraphQL brukes for å optimalisere et React applikasjonsgrensesnitt. Denne instruktørledede, GraphQL (på stedet eller ekstern) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke GraphQL og Relay til å administrere data i React applikasjoner. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  • Sett opp nødvendig utviklingsmiljø for å starte datakontroll for React applikasjoner.
  • Lever øyeblikkelig UI-respons interaksjoner.
  • Samle data fra flere biblioteker til ett praktisk API.
  • Forhåndshenting ved hjelp av GraphQL og Relay.
  Kursets format
  • Interaktiv forelesning og diskusjon.
  • Masse øvelser og trening.
  • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
  Alternativer for tilpasning av kurset
  • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
  14 timer
  React er en JavaScript-bibliotek som brukes til å lage front-end webapplikasjoner. Progressive Web Apps er webapplikasjoner som fungerer og ser ut som innfødte applikasjoner på Android, Windows, og mer. Transformering av en React applikasjon integrerer innfødte funksjoner som offline brukbarhet, push notifikasjoner, etc. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot utviklere som ønsker å forvandle en React applikasjon til en Progressive Web App. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
   Lag den nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å transformere en React applikasjon. Cache bruker Service Worker for å gjøre en React applikasjon arbeid offline. Lag og stil en push-melding. Installere den progressive web-appen på en mobil enhet.
  Format av kurset
   Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
  Kurs tilpassingsalternativer
   For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
  7 timer
  This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to internationalize and localize their React applications to support multiple languages. By the end of this training, participants will be able to:
  • Install and configure the needed localization libraries and tools.
  • Enable a React App to be displayed in multiple languages.
  • Extract all localizable UI text from a React app.
  • Package up translatable content for exchange with translators.
  • Understand the localization cycle and automate the process.
  14 timer
  Spring Boot er et Java rammeverk for å bygge RESTful APIer og mikroservices. React er et Java skriptbibliotek som gir fleksibilitet i integrering med andre rammer for delingsfunksjoner. Redux er et Java Script-bibliotek for å administrere applikasjonsstater og bygge grensesnitt. Med Spring Boot , React og Redux vil brukeren ha verktøysettet som kreves for å bygge funksjonelle front-end- og back-end web-applikasjoner. Denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot webutviklere som ønsker å bygge funksjonelle front-end og back-end web-applikasjoner med Spring Boot , React og Redux. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  • Bygg en front-applikasjon med React og Redux.
  • Lag RESTful APIer med Spring Boot .
  • Sikre webtjenester med Spring security og JWT web tokens.
  Kursets format
  • Interaktiv forelesning og diskusjon.
  • Masse øvelser og trening.
  • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
  Alternativer for tilpasning av kurset
  • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
  14 timer
  This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Meteor and React for full stack development. By the end of this training, participants will be able to:
  • Build and prototype web applications.
  • Structure an applications user interfaces from reusable components.
  • Manage data across clients and servers with Meteor.
  14 timer
  Next.js er en JavaScript-ramme basert på React. Ved hjelp av Next.js kan brukere lage brukergrensesnitt for server-side rendering og klient-server rendering fra en enkelt React kodebase. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot webutviklere som ønsker å bruke Next.js til å lage React apper. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
   Utvikle server-side webapplikasjoner og statiske nettsteder i Next.js. Behandle og lagre data med MongoDB. Sikre en webapplikasjon med AuthO autentisering.
  Format av kurset
   Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
  Kurs tilpassingsalternativer
   For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
  14 timer
  Stripe er en API for å muliggjøre betalingsbehandling i en nettside eller mobilapplikasjon. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot utviklere som ønsker å monetisere en nettside eller webapplikasjon ved hjelp av Stripe API. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
   Utvikle det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å utvikle seg. Bygg en applikasjon som integrerer betalingsbehandlingsfunksjoner som Checkout, Payment Intents og Billing.
  Format av kurset
   Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
  Kurs tilpassingsalternativer
   For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
  21 timer
  This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to use React to develop, test, and deploy micro-frontends for large web applications, making them highly-scalable, technology agnostic, and easier to maintain. By the end of this training, participants will be able to:
  • Set up the necessary development environment to start developing micro-frontends with React.
  • Understand the architecture, core concepts, and advantages of micro-frontends.
  • Learn how to build, integrate, test, and deploy micro-frontends with React.
  • Implement micro-frontends with module federation.
  • Apply the CI/CD pipeline production-grade workflow.
  • Know the common issues with CSS in micro-frontends and how to fix them.
  • Get insights on how to implement other frontend frameworks with React.
  14 timer
  This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Web3, Solidity, and React to create, build, and deploy decentralized applications (dapps) that run on blockchain. By the end of this training, participants will be able to:
  • Set up the necessary development environment to start developing dApps with Web3, Solidity, and React.
  • Understand the features and architecture of Web3 or Web 3.0.
  • Learn the key concepts of Ethereum, Smart Contracts, and Blockchain Cryptography.
  • Apply practical examples of Solidity programming and designing Smart Contracts.
  • Make React applications interact with Smart Contracts.
  7 timer
  Ant Design er et React UI-bibliotek og designspråk for å bygge elegante brukergrensesnitt. Denne instruktørledede, live trening (på stedet eller ekstern) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke Ant Design for å forbedre brukeropplevelsen for deres React applikasjon. Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne implementere Ant Designs React komponenter for å utvikle vakre applikasjoner i enterprise-klassen. Kursets format
  • Interaktiv forelesning og diskusjon.
  • Masse øvelser og trening.
  • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
  Alternativer for tilpasning av kurset
  • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
  • Hvis du vil lære mer om Ant Design, kan du gå til: https://github.com/ant-design/ant-design
  7 timer
  This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Material UI to speed up the development of well-designed UIs for React applications. By the end of this training, participants will be able to implement Material UI's React components to develop beautiful enterprise-class web applications.
  14 timer
  React er et Java Script-bibliotek for å bygge brukergrensesnitt. MobX er et bibliotek for å administrere tilstand i React applikasjoner. Denne instruktørledede, MobX (på stedet eller ekstern) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke MobX i sine React applikasjoner for å mer effektivt administrere tilstanden. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  • Sett opp MobX i React .
  • Forstå brukstilfellene for MobX , sammenlignet med Redux (f.eks. MobX "klassiske paradigme" kontra Reduxs "funksjonelle paradigme").
  • Bruk MobX som et avansert tilstandslag for React applikasjoner.
  Kursets format
  • Interaktiv forelesning og diskusjon.
  • Masse øvelser og trening.
  • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
  Alternativer for tilpasning av kurset
  • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
  14 timer
  Å utvikle en front-end-applikasjon er en varig oppgave når det er så mange nye og nye JavaScript Frameworks å velge mellom. Valget av en god ramme avhenger av kravet og brukssaken. I dette kurset vil vi bryte ned begrensningene og fordelene med noen eksisterende JavaScript-rammer (React, Angular, og Vue) for å hjelpe til med å gjøre beslutningen enklere. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot utviklere som trenger å bestemme hvilket JavaScript-ramme å bruke for å utvikle front-end-applikasjoner. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
   Lag et optimalt utviklingsmiljø for å begynne å utvikle front-end applikasjoner. Implementere demo-applikasjoner for å teste begrensningene og fordelene med en JavaScript-ramme. Bestem hvilken JavaScript-ramme som passer best.
  Format av kurset
   Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
  Kurs tilpassingsalternativer
   For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.

  Last Updated:

  Kommende React Kurs

  Helg React kurs, kveld React trening, React boot camp, React instruktørledet, Helg React trening, Kveld React kurs, React coaching, React instruktør, React trener, React kurs, React klasser, React on-site, React private kurs, React tomannshånd trening

  Kursrabatter

  Kursrabatter Nyhetsbrev

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking to expand our presence in Norway!

  As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

  We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

  If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

  Apply now!

  This site in other countries/regions