Kursplan

Introduksjon

Oversikt over Jest

Sette opp testmiljøet

Installere og konfigurere Jest

Testing av en prøve JavaScript-applikasjon

Om Stateful Components

Tester en React app

    Sett opp, utfør funksjon, hevde resultater

Tester Business-logikken

Kjører overvåkningsmodus for å teste filendringer

Testing av brukergrensesnittet

Kjøre nettlesertester gjennom Node

Testing React Komponenter

Kjøre øyeblikksbildetester

Feilsøking

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • Erfaring med React utvikling.

Publikum

  • Utviklere
  • Testingeniører
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories