Kursplan

1 Scrum Rammeverk i praksis: 1. 1 Introduksjon til Scrum rammeverk ● Empiri og Lean-tenkning. ● Pilarer i Scrum ● Verdier og holdninger i Scrum

1.2 Ansvar i Scrum teamet - organisering av smidig teamarbeid

● Scrum Master ● Produkteier ● Utviklere

1.3 Hendelser og prosess i Scrum - prosjekt-/prosessorganisasjon i Scrum ● Sprintstruktur ● Sprintplanlegging ● Daglig Scrum ● Sprintgjennomgang ● Sprintretrospektiv 1.4 Artefakter og prosess i Scrum - skape forretningsverdi i Scrum - jobbe med krav, kvalitet ● Produktbacklog ● Sprint Backlog ● Increment ● Product Backlog raffinement 1.5 Scrum skalering

2. Utvikling og ledelse i selvadministrerende team ● Selvledelse og teamsamarbeid ● Tilrettelegging - prinsipper, teknikker og verktøy ● Coaching og veiledning ● Ledelse - ledelse ● Samarbeid med mennesker og team ● Scrum i organisasjonen ● Tilrettelegging og coaching 3. Smidig produktstyring ● Frigjøringsplanlegging ● produktvisjon og formål ● produktets forretningsverdi ● kravstyring ● forretningsstrategi OG produktledelse ● samarbeid med miljøet 4. Produktutvikling og leveranse ● nøkkelelementer i leveringsprosessen ● tekniske risikoer ● kvalitet ● integrasjon ● optimalisering 5 Agil kultur i organisasjonen ● Agil organisasjon og kultur ● porteføljeplanlegging ● administrere verdilevering 6. eksamensforberedelse - Scrum Master II prøvetester

Krav

Opplæringen krever en Professional Scrum Master I, Scrum.org sertifisering

 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (2)

Related Categories