Kursplan

Introduksjon

Hva er åpne data?

Open Data vs Open Government

Datatyper

Åpne datautfordringer og muligheter

Identifisering av åpne datarisikoer

    Governans Økonomiske spørsmål Lisenser og juridiske rammer Dataegenskaper Metadatatilgang Ferdigheter til brukere

Implementering av risikoreduserende strategier

Verktøy og praksis for beredskapsplanlegging

Sammendrag og neste trinn

Krav

  • Det er ingen forkunnskaper for dette kurset.

Publikum

  • Fagfolk innen alle felt
 21 timer

Antall deltakere


Price per participant

Testimonials (2)

Upcoming Courses

Related Categories