Kursplan

Økt 1: Introduksjon til Design Thinking (60 min) Økt 2: Nøkkelbegreper, teorier, typer og modeller i DT (60 min) Økt 3: Bruk DT i daglig arbeid (60 min) Økt 4: Impact (60 min)

Krav

Det er ingen spesifikke krav for å delta på dette kurset.

 4 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories