Behavior Driven Development (BDD) Opplæringskurs

Behavior Driven Development (BDD) Opplæringskurs

Online eller på stedet, instruktørledede live Behavior Driven Development (BDD)-opplæringskurs dekker ulike virkelige applikasjoner for BDD. Kursene dekker områder som Acceptance Test Driven Development (ATDD), Test Driven Development (TDD), Agurk og Gherkin-språket. BDD-trening er tilgjengelig som "online live training" eller "onsite live training". Online live trening (også kalt "remote live training") utføres ved hjelp av et interaktivt, eksternt skrivebord . Livetrening på stedet kan gjennomføres lokalt hos kundene i Norge eller i NobleProg bedriftsopplæringssentre i Norge. NobleProg – din lokale opplæringsleverandør

Machine Translated

BDD (Behavior Driven Development) Underkategorier

Behavior Driven Development Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
7 timer
Behave is an open-source, Python-based BDD framework for writing tests in a natural language style. BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project. This instructor-led, live training begins with a discussion of BDD and how the Behave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Behave, as well as the necessary practice to implement these techniques and tools in real-world test scenarios.
Format of the Course
 • Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
7 timer
"40% to 70% of the time spent by many test automation teams is spent on maintaining their test suites ...either refactoring tests because the application changed but also just sifting through the results of the tests when they break..." -- John Furguson Smart, creator of Serenity. Serenity is an open-source reporting library that enables testers to write well-structured, maintainable acceptance criteria. Serenity produces rich and meaningful test reports ("living documentation") that not only report on the test results, but also document what they did, in a step-by-step narrative format that includes test data and screenshots. In this instrucor-led, live training participants will learn how to write high quality tests by employing "screenplays" and the idea of "actors, tasks, and goals" to express tests in business terms rather than as interactions between system components. We look at both functional and UI testing scenarios and demonstrate how Serenity can be used to manage their testing. All lecture, notes, quizes and discussions are accompanied by live hands-on practice and implementation. By the end of this training, participants will understand the Serenity framework and be able to utilize it with comfort. As important, participants will learn to think of and approach test automation from a different light.
Format of the Course
 • This course walks participants through real-life cases for Behavior Driven Development (BDD) and demonstrates hands-on how to implement Serenity in various test scenarios.
14 timer
BDD, or Behavior Driven Development, is an Agile software development technique that encourages collaboration among developers, quality assurance teams and non-technical business people throughout the planning, development and testing cycle of a software project. This instructor-led, live workshop begins with an introduction to BDD, what it is and how it is used by companies to promote good software design, development and testing. We do this from a non-engineering point-of-view, with an eye on the end-users, their requirements, language, and way of thinking. We also address the communication challenges that business stakeholders are likely to encounter as they work closer with their technical-minded peers. By the end of this training, participants will know how to:
 • Write succinct user stories that capture the usage patterns of real users of the software.
 • Translate their user stories into the behavioral language of BDD (Given, When, Then.)
 • Derive test cases from these stories, for use by engineers to implement and test.
 • Understand the relationship between product requirements, acceptance criteria, and test cases.
 • Demystify the technical jargon that impedes communication and understanding.
 • Install and use great tools for writing BDD feature files.
 • Understand and appreciate what happens once the work is handed to engineers.
 • Play a more active role in the iterative development cycle.
Format of the course
 • A interactive, instructor-led workshop with lots of activities and hands-on practice.
Notes
 • The workshop includes case studies and software samples. To customize the materials to your company's product and situation, please contact us to arrange.
7 timer
Opplæringen er designet for både IT og forretningsansatte. Målet med kurset er å gi en måte å forenkle kommunikasjon mellom avdelinger i programvareutviklingsprosessen. Deltakerne lærer atferdstesting for å gjøre det mulig å lage mer pålitelig programvare uten behov for kostbare og avanserte verktøy.
7 timer
Cucumber Electron er et rammeverk for å skrive BDD (Behavior Driven Development) tester i flat språk, med Electron, et rammeverk for å bygge skrivebordsapper ved hjelp av Web-teknologier. Det er ment for å teste Javascript web applikasjoner. I denne instruktørledede, live-trening, vil deltakerne lære hvordan å skrive og utføre BDD-stil test tilfeller for node.js-applikasjoner ved hjelp av Cucumber Electron. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Å kjøre BDD-tester og applikasjonskode i en enkelt prosess (ikke transpilere) Skriv tester som er raskere, mindre brittle og enklere å debugge
Publikum
  Utviklere
Format av kurset
  Delvis forelesning, delvis diskusjon, øvelser og tung praksis
14 timer
Robot Framework er et åpen kildekode testautomatiseringsrammeverk for aksepttesting og aksept testdrevet utvikling (ATDD). Den bruker nøkkelord for å abstrahere detaljene i en test, og formidler intensjonen i stedet for mutterne og boltene. Kjernerammeverket er implementert i Python og kan kjøres på Jython (JVM) og IronPython (.NET). Robot Framework ble opprinnelig utviklet av Nokia.Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot programvaretestingeniører som ønsker å lære å skrive et sett med testcaser og en testpakke, og deretter utføre testene på en demoapplikasjon.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Bruk Robot Frameworks nøkkelorddrevne testmetode og syntaks for testdata i tabellform for å skrive og utføre tester. Bruk konsekvent syntaks for å komponere nye søkeord fra eksisterende. Gjennomfør adferdsdrevet utvikling (BDD)-tester (ligner på Agurk). Generer og tolk rapporter og logger for å feilsøke feil i den testede applikasjonen. Utvidet Robot Frameworks muligheter ved å bruke tredjepartsbiblioteker skrevet i Python, Java, Perl, Javascript og PHP. Integrer Robot Framework med Selenium for testing av webapplikasjoner.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
7 timer
Dette en-dagers kurset går deltakerne gjennom det grunnleggende om RSpec , BDD (Behavior Driven Development) og andre testmetoder med praktiske øvelser.
14 timer
Behavior-Driven Development (BDD) er en Agile metodikk som tar sikte på å forbedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom programvareutviklere, kvalitetssikring / testere, Business og andre parter involvert i et prosjekt. Cucumber er en "historiebasert" ramme med åpen kildekode skrevet i Ruby . Det muliggjør Behavior Driven Development (BDD) ved å tillate oppretting av tester som er forståelige av tekniske så vel som ikke-tekniske personer som forretningsinteressenter. Denne instruktørledede, liveopplæringen vandrer deltakere gjennom virkelighetsnære tilfeller for Behavior Driven Development (BDD) og demonstrerer praktisk hvordan å implementere Cucumber i forskjellige testscenarier.
  Kursets format
  • Kurset inkluderer en drøfting av Behavior Driven Development (BDD) og hvordan Cucumber kan brukes til å utføre BDD-testing i forskjellige sammenhenger, for eksempel webapplikasjonstesting. Deltakerne vil bli vandret gjennom skriving av egne brukerhistorier, testsaker og kjørbar testkode.
  7 timer
  Cucumber er en åpen kildekode, BDD-rammeverk for skriveprøver i en naturlig språkstil. BDD, eller Behavior Driven Development, er en smidig programvareutviklingsteknikk som oppmuntrer til samarbeid mellom utviklere, QA og ikke-tekniske forretningsfolk i et programvareprosjekt. Denne opplæringen begynner med en diskusjon av BDD og hvordan Cucumber brukes til å utføre BDD-testing for webapplikasjoner. Deltakerne får god mulighet til å samhandle med instruktøren og jevnaldrende mens de implementerer konseptene og taktikkene som er lært i dette praktiske, praksisbaserte laboratoriemiljøet. Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne ha en solid forståelse av BDD og Cucumber , samt nødvendig praksis og verktøy for å skrive sine egne testtilfeller for virkelige programvares testscenarier. Publikum
  • Testere og utviklere
  Kursets format
  • Tung vekt på praktisk praksis. De fleste konseptene læres gjennom prøver, øvelser og praktisk utvikling.
  Merk
  • Denne treningen bruker Eclipse og Selenium . Hvis du ønsker å bruke et annet IDE eller testautomatiseringsrammeverk, kan du kontakte oss for å avtale det.
  • Hvis teamet ditt går fra manuell testing til automatiseringstesting for første gang, kan du kontakte oss for å avtale utvide opplæringen til å omfatte ytterligere dekning av automatiseringstesting.
  14 timer
  Cucumber.js is a native JavaScript implementation of Cucumber. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD (Behavior Driven Devleopment) style test cases using Cucumber and Javascript. By the end of this training, participants will be able to:
  • Run automated tests written in the human-readable language, Gherkin
  • Use Cucumber based test cases to improve communication and collaboration between technical and non-technical teams
  • Integrate Cucumber.js with other testing frameworks such as Protractor for testing Angular applications
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  7 timer
  Iridium er et åpen kildekode-testingsverktøy bygget rundt Cucumber og Selenium. Den bruker en Behavior Driven Development (BDD) tilnærming til testing.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot testingeniører og utviklere som ønsker å lære å teste en kompleks nettapplikasjon ved hjelp av Iridium.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
   Lag ende-til-ende-tester som simulerer handlingene til en bruker mens de navigerer i en nettapplikasjon. Automatiser testing av temaapplikasjoner med flere stiler. Lag testcases som er lesbare for ikke-tekniske personer. Utfør tester i en rekke nettlesere. Bruk Iridium Snippets-pakken for Atom for å gjøre det lettere å skrive testskript. Reduser kostnadene ved å vedlikeholde tilpassede Java kode- og sideobjekter.
  Kursets format
   Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
  Alternativer for kurstilpasning
   For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
  7 timer
  J Behave er en åpen kildekode, Java basert BDD-rammeverk for å skrive tester i en naturlig språkstil. BDD, eller Behavior Driven Development, er en smidig programvareutviklingsteknikk som oppmuntrer til samarbeid mellom utviklere, QA og ikke-tekniske forretningsfolk i et programvareprosjekt. Denne opplæringen begynner med en diskusjon av BDD og hvordan J Behave rammeverket kan brukes til å utføre BDD-testing for webapplikasjoner. Deltakerne får god mulighet til å samhandle med instruktøren og kollegene mens de implementerer konseptene og taktikkene som er lært i dette praktiske, praksisbaserte laboratoriemiljøet. Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne ha en solid forståelse av BDD og J Behave , i tillegg til nødvendig praksis og verktøy for å skrive testtilfeller for virkelige programvares testscenarier. Publikum
  • Testere og utviklere
  Kursets format
  • Tung vekt på praktisk praksis. De fleste konseptene læres gjennom prøver, øvelser og praktisk utvikling.
  14 timer
  Behat is a Behavior Driven Development (BDD) test framework written in PHP. It facilitates communication among developers, testers, business stakeholders and clients during the software development process. Behat allows non-technical people to write clear descriptions of an application's intended behavior, then runs those "scenarios" as functional tests against the application. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases using Behat and PHP. By the end of this training, participants will be able to:
  • Run automated tests written in the human-readable, "Given, When, Then" Gherkin language
  • Use Behat based test cases to improve collaboration between technical and non-technical teams
  • Integrate Behat with Selenium, Mink, Goutte and other browser emulators to drive tests and generate reports
  • Extend Behat functionality through its extension system
  • Test numerous usage scenarios through terminal commands, REST APIs, and more.
  Audience
  • Test engineers
  • Developers
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  21 timer
  SpecFlow is the official Cucumber implementation for .NET. It allows testers to define, manage and automatically execute human-readable acceptance tests in .NET projects. SpecFlow uses the official Gherkin parser and supports the .NET framework, Xamarin and Mono. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use SpecFlow to write acceptance tests that are understandable by technical as well as non-technical stakeholders. By the end of this training, participants will be able to:
  • Bind business requirements to .NET code.
  • Apply BDD techniques to build up living documentation for an application.
  • Run SpecFlow from Visual Studio or the command line.
  • Integrate SpecFlow into an existing continuous testing and build environment.
  • Integrate SpecFlow with other testing frameworks such as MSTest, NUnit, xUnit and MbUnit.
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

  Last Updated:

  Helg BDD kurs, kveld Behavior Driven Development trening, BDD boot camp, Behavior Driven Development (BDD) instruktørledet, Helg Behavior Driven Development trening, Kveld BDD kurs, Behavior Driven Development (BDD) coaching, Behavior Driven Development (BDD) instruktør, Behavior Driven Development trener, Behavior Driven Development (BDD) kurs, BDD (Behavior Driven Development) klasser, BDD on-site, BDD (Behavior Driven Development) private kurs, Behavior Driven Development (BDD) tomannshånd trening

  Kursrabatter

  No course discounts for now.

  Kursrabatter Nyhetsbrev

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking to expand our presence in Norway!

  As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

  We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

  If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

  Apply now!

  This site in other countries/regions