Behavior Driven Development (BDD) Opplæringskurs

Behavior Driven Development (BDD) Opplæringskurs

Local, instructorled live Behavior Driven Development (BDD) training courses cover various realworld applications for BDD Courses cover areas such as Acceptance Test Driven Development (ATDD), Test Driven Development (TDD), Cucumber and the Gherkin language

BDD training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

BDD (Behavior Driven Development) Underkategorier

Behavior Driven Development Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
BDD, or Behavior Driven Development, is an Agile software development technique that encourages collaboration among developers, quality assurance teams and non-technical business people throughout the planning, development and testing cycle of a software project.

This instructor-led, live workshop begins with an introduction to BDD, what it is and how it is used by companies to promote good software design, development and testing. We do this from a non-engineering point-of-view, with an eye on the end-users, their requirements, language, and way of thinking. We also address the communication challenges that business stakeholders are likely to encounter as they work closer with their technical-minded peers.

By the end of this training, participants will know how to:

- Write succinct user stories that capture the usage patterns of real users of the software.
- Translate their user stories into the behavioral language of BDD (Given, When, Then.)
- Derive test cases from these stories, for use by engineers to implement and test.
- Understand the relationship between product requirements, acceptance criteria, and test cases.
- Demystify the technical jargon that impedes communication and understanding.
- Install and use great tools for writing BDD feature files.
- Understand and appreciate what happens once the work is handed to engineers.
- Play a more active role in the iterative development cycle.

Format of the course

- A interactive, instructor-led workshop with lots of activities and hands-on practice.

Notes

- The workshop includes case studies and software samples. To customize the materials to your company's product and situation, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Opplæringen er designet for både IT og forretningsansatte. Målet med kurset er å gi en måte å forenkle kommunikasjon mellom avdelinger i programvareutviklingsprosessen. Deltakerne lærer atferdstesting for å gjøre det mulig å lage mer pålitelig programvare uten behov for kostbare og avanserte verktøy.
14 timer
Oversikt
Behat is a Behavior Driven Development (BDD) test framework written in PHP. It facilitates communication among developers, testers, business stakeholders and clients during the software development process. Behat allows non-technical people to write clear descriptions of an application's intended behavior, then runs those "scenarios" as functional tests against the application.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases using Behat and PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run automated tests written in the human-readable, "Given, When, Then" Gherkin language
- Use Behat based test cases to improve collaboration between technical and non-technical teams
- Integrate Behat with Selenium, Mink, Goutte and other browser emulators to drive tests and generate reports
- Extend Behat functionality through its extension system
- Test numerous usage scenarios through terminal commands, REST APIs, and more.

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 timer
Oversikt
Behave is an open-source, Python-based BDD framework for writing tests in a natural language style.

BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project.

This instructor-led, live training begins with a discussion of BDD and how the Behave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment.

By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Behave, as well as the necessary practice to implement these techniques and tools in real-world test scenarios.

Format of the Course

- Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
14 timer
Oversikt
Behavior-Driven Development (BDD) er en Agile metodikk som tar sikte på å forbedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom programvareutviklere, kvalitetssikring / testere, Business og andre parter involvert i et prosjekt. Cucumber er en "historiebasert" ramme med åpen kildekode skrevet i Ruby . Det muliggjør Behavior Driven Development (BDD) ved å tillate oppretting av tester som er forståelige av tekniske så vel som ikke-tekniske personer som forretningsinteressenter.

Denne instruktørledede, liveopplæringen vandrer deltakere gjennom virkelighetsnære tilfeller for Behavior Driven Development (BDD) og demonstrerer praktisk hvordan å implementere Cucumber i forskjellige testscenarier.

Kursets format

- Kurset inkluderer en drøfting av Behavior Driven Development (BDD) og hvordan Cucumber kan brukes til å utføre BDD-testing i forskjellige sammenhenger, for eksempel webapplikasjonstesting. Deltakerne vil bli vandret gjennom skriving av egne brukerhistorier, testsaker og kjørbar testkode.
7 timer
Oversikt
Cucumber Electron is a framework for writing BDD (Behavior Driven Development) tests in plain language, with Electron, a framework for building desktop apps using Web technologies. It is intended for testing Javascript web applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases for node.js applications using Cucumber Electron.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run BDD tests and application code in a single process (no transpiling)
- Write tests that are faster, less brittle and easier to debug

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 timer
Oversikt
Cucumber er en åpen kildekode, BDD-rammeverk for skriveprøver i en naturlig språkstil. BDD, eller Behavior Driven Development, er en smidig programvareutviklingsteknikk som oppmuntrer til samarbeid mellom utviklere, QA og ikke-tekniske forretningsfolk i et programvareprosjekt.

Denne opplæringen begynner med en diskusjon av BDD og hvordan Cucumber brukes til å utføre BDD-testing for webapplikasjoner. Deltakerne får god mulighet til å samhandle med instruktøren og jevnaldrende mens de implementerer konseptene og taktikkene som er lært i dette praktiske, praksisbaserte laboratoriemiljøet.

Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne ha en solid forståelse av BDD og Cucumber , samt nødvendig praksis og verktøy for å skrive sine egne testtilfeller for virkelige programvares testscenarier.

Publikum

- Testere og utviklere

Kursets format

- Tung vekt på praktisk praksis. De fleste konseptene læres gjennom prøver, øvelser og praktisk utvikling.

Merk

- Denne treningen bruker Eclipse og Selenium . Hvis du ønsker å bruke et annet IDE eller testautomatiseringsrammeverk, kan du kontakte oss for å avtale det.
- Hvis teamet ditt går fra manuell testing til automatiseringstesting for første gang, kan du kontakte oss for å avtale utvide opplæringen til å omfatte ytterligere dekning av automatiseringstesting.
14 timer
Oversikt
Cucumber.js is a native JavaScript implementation of Cucumber.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD (Behavior Driven Devleopment) style test cases using Cucumber and Javascript.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run automated tests written in the human-readable language, Gherkin
- Use Cucumber based test cases to improve communication and collaboration between technical and non-technical teams
- Integrate Cucumber.js with other testing frameworks such as Protractor for testing Angular applications

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 timer
Oversikt
Iridium is an open-source web testing tool built around Cucumber and Selenium. It uses a Behavior Driven Development (BDD) approach to testing.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to test a complex web application using Iridium.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create end-to-end tests that simulate the actions of a user as they navigate a web application.
- Automate the testing of themed applications with multiple styles.
- Create test cases that are readable to non-technical people.
- Execute tests in a wide variety of browsers.
- Use the Iridium Snippets package for Atom to facilitate test script writing.
- Reduce the costs of maintaining custom Java code and page objects.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
J Behave er en åpen kildekode, Java basert BDD-rammeverk for å skrive tester i en naturlig språkstil. BDD, eller Behavior Driven Development, er en smidig programvareutviklingsteknikk som oppmuntrer til samarbeid mellom utviklere, QA og ikke-tekniske forretningsfolk i et programvareprosjekt.

Denne opplæringen begynner med en diskusjon av BDD og hvordan J Behave rammeverket kan brukes til å utføre BDD-testing for webapplikasjoner. Deltakerne får god mulighet til å samhandle med instruktøren og kollegene mens de implementerer konseptene og taktikkene som er lært i dette praktiske, praksisbaserte laboratoriemiljøet.

Mot slutten av denne opplæringen vil deltakerne ha en solid forståelse av BDD og J Behave , i tillegg til nødvendig praksis og verktøy for å skrive testtilfeller for virkelige programvares testscenarier.

Publikum

- Testere og utviklere

Kursets format

- Tung vekt på praktisk praksis. De fleste konseptene læres gjennom prøver, øvelser og praktisk utvikling.
14 timer
Oversikt
Robot Framework er en åpen kildekode-testautomatiseringsramme for akseptstesting og akseptstestdrevet utvikling ( ATDD ). Den bruker nøkkelord for å abstrahere detaljene i en test, og formidle intensjonen i stedet for muttere og bolter. Kjernerammen er implementert i Python og kan kjøres på Jython (JVM) og Iron Python (.NET). Robot Framework ble orginalt utviklet av Nokia.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å skrive et sett med testsaker og en testsuite, og deretter utføre testene på en demoprogram.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Bruk Robot Framework 's søkeorddrevne testtilnærming og tabelltestdata-syntaks for å skrive og utføre tester.
- Bruk konsekvent syntaks for å komponere nye søkeord fra eksisterende.
- Gjennomfør tester av Gherkin -style Behavior Driven Development (BDD) (ligner Cucumber ).
- Generer og tolker rapport og logger for å feilsøke feil i det testede programmet.
- Utvidet Robot Framework sine funksjoner ved bruk av tredjepartsbiblioteker skrevet i Python , Java , Perl , Java script og PHP .
- Integrer Robot Framework med Selenium for testing av webapplikasjoner.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
7 timer
Oversikt
Dette en-dagers kurset går deltakerne gjennom det grunnleggende om RSpec , BDD (Behavior Driven Development) og andre testmetoder med praktiske øvelser.
7 timer
Oversikt
"40% to 70% of the time spent by many test automation teams is spent on maintaining their test suites ...either refactoring tests because the application changed but also just sifting through the results of the tests when they break..." -- John Furguson Smart, creator of Serenity.

Serenity is an open-source reporting library that enables testers to write well-structured, maintainable acceptance criteria. Serenity produces rich and meaningful test reports ("living documentation") that not only report on the test results, but also document what they did, in a step-by-step narrative format that includes test data and screenshots.

In this instrucor-led, live training participants will learn how to write high quality tests by employing "screenplays" and the idea of "actors, tasks, and goals" to express tests in business terms rather than as interactions between system components. We look at both functional and UI testing scenarios and demonstrate how Serenity can be used to manage their testing. All lecture, notes, quizes and discussions are accompanied by live hands-on practice and implementation.

By the end of this training, participants will understand the Serenity framework and be able to utilize it with comfort. As important, participants will learn to think of and approach test automation from a different light.

Format of the Course

- This course walks participants through real-life cases for Behavior Driven Development (BDD) and demonstrates hands-on how to implement Serenity in various test scenarios.
21 timer
Oversikt
SpecFlow is the official Cucumber implementation for .NET. It allows testers to define, manage and automatically execute human-readable acceptance tests in .NET projects. SpecFlow uses the official Gherkin parser and supports the .NET framework, Xamarin and Mono.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use SpecFlow to write acceptance tests that are understandable by technical as well as non-technical stakeholders.

By the end of this training, participants will be able to:

- Bind business requirements to .NET code.
- Apply BDD techniques to build up living documentation for an application.
- Run SpecFlow from Visual Studio or the command line.
- Integrate SpecFlow into an existing continuous testing and build environment.
- Integrate SpecFlow with other testing frameworks such as MSTest, NUnit, xUnit and MbUnit.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

Kommende Behavior Driven Development Kurs

Helg BDD kurs, kveld Behavior Driven Development trening, BDD boot camp, Behavior Driven Development (BDD) instruktørledet, Helg Behavior Driven Development trening, Kveld BDD kurs, Behavior Driven Development (BDD) coaching, Behavior Driven Development (BDD) instruktør, Behavior Driven Development trener, Behavior Driven Development (BDD) kurs, BDD (Behavior Driven Development) klasser, BDD on-site, BDD (Behavior Driven Development) private kurs, Behavior Driven Development (BDD) tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions