Vue.js Opplæringskurs

Vue.js Opplæringskurs

Local instructorled live Vuejs training courses in Norge .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Vue.js Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
Vue.js is a minimalist JavaScript frameworks for building advanced single-page applications. Vue JS aims to take the best of Angular, make it lightweight, and leave out the unnecessary parts.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at Vue JS developers who wish to create advanced components that are simpler, more flexible, and easier to maintain.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write VueJS code that is maintainable and resilient.
- Write application logic that is portable and reusable.
- Create customized components and widgets while avoiding unneeded complexity.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Vue.js, please visit: https://vuejs.org/
14 timer
Oversikt
Laravel is an open source PHP framework for developing web applications. Vue.js is an open source JavaScript framework for building user interfaces and single-page applications. Using Vue JS, users can create dynamic user interfaces for CRUD operations, develop and compile JavaScript components, and more.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Laravel and Vue JS for fullstack web development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop web applications with Laravel and Vue JS.
- Integrate the Laravel backend API into Vue JS.
- Deploy a Laravel application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Nuxt.js is an open source framework based on Vue.js, Node, and Bable.js. Using Nuxt.js, users can add server-side rendering and generate static sites for Vue JS applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Vue JS and Nuxt.js for end-to-end web development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a single-page application using Nuxt.js.
- Implement server side rendering for optimizing SEO.
- Generate a static site from VueJS and Nuxt.js code.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Quasar Framework is a framework based on Vue.js for building PWAs (Progressive Web Application) and SSR (Server-Side Rendering) apps. Vue.js is an open source JavaScript framework for building user interfaces and single-page applications. Using Quasar Framework, users can create cross-platform applications with a single Vue JS codebase.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Quasar Framework and Vue JS to create cross-platform applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a cross-platform application for iOS, Windows, etc.
- Manage states and data with Vuex.
- Create a backend application with Firebase.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Vue is an open-source JavaScript framework for building single-page applications and web interfaces. Vue 3, Vue's latest major release, provides new features and significant changes in the framework such as the use of composition API, optimized performance, and support for TypeScript.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers and programmers who wish to use the framework changes and new features in Vue 3 to create applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Migrate and update from Vue 2 to Vue 3.
- Learn the new features to improve the development of applications.
- Test and use Vue 3 to build maintainable and reliable applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Vue.js is an open-source progressive JavaScript front-end framework for building advanced single-page applications. Vue JS aims to take the best of Angular, make it lightweight, and leave out the unnecessary parts.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to take advantage of Vue JS's incrementally adoptable architecture to build a complex, single-page application (SPA).

By the end of this training, participants will be able to:

- Build web apps that process and render data conditionally.
- Design interactive web apps that react efficiently to user events.
- Write modular and reusable code.
- Incrementally progress a view into full-blown single-page application.
- Integrate VueJS to an existing webpage.
- Use Vue's ecosystem to extend the framework's capability.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Vue.js er en åpen kildekode progressiv Java Script-rammeverk for å bygge avanserte applikasjoner på en side. Vue.js tar sikte på å ta det beste fra Angular , gjøre det lett og la de unødvendige delene være ute.

I denne instruktørledede, Vue.js , vil deltakerne lære akkurat det nødvendige Java skriptet for å dra nytte av Vue.js 'trinnvis adoptere arkitektur for å bygge en kompleks, enkeltsidet applikasjon (SPA).

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Undestand og bruk Java skript og Vue.js rammeverket for å bygge et interaktivt webapplikasjon
- Design interaktive webapper som reagerer effektivt på brukerhendelser
- Skriv modulær og gjenbrukbar kode
- Fremdriften trinnvis trinnvis inn i fullblåst en-sides applikasjon

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Vuetify.js er en semantisk komponentramme for Vue.js

Denne instruktørledede, liveopplæringen (stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å bruke Vuetify.js for å lage vakre grensesnitt for applikasjoner på én side.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer Vuetify.js.
- Forstå prinsippene bak Materialdesign.
- Opprett en enkeltsidesapplikasjon med et avansert brukergrensesnitt ved hjelp av Vue.js og Vuetify.js.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
- Hvis du vil lære mer om Vuetify.js, kan du gå til: https://github.com/vuetifyjs/vuetify
7 timer
Oversikt
Vuex is a state management library for managing state in medium to large Vue.js applications. Vuex provides a centralized store for all application components for better maintainability and management of applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers and programmers who wish to create, manage, and update Vue applications using Vuex.

By the end of this training, participants will be able to use Vuex for building adaptable and maintainable single-page applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Developing a front-end application is an enduring task when there are so many new and emerging JavaScript Frameworks to choose from. The choice of a good framework depends on the requirement and use-case. In this course, we will breakdown the limitations and benefits of some existing JavaScript frameworks (React, Angular, and Vue) to help make the decision easier.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who need to decide which JavaScript framework to use to develop front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal development environment to start developing front-end applications.
- Implement demo applications to test the limitations and benefits of a JavaScript framework.
- Decide on which JavaScript framework is the best fit.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Kommende Vue.js Kurs

Helg Vue.js kurs, kveld Vue.js trening, Vue.js boot camp, Vue.js instruktørledet, Helg Vue.js trening, Kveld Vue.js kurs, Vue.js coaching, Vue.js instruktør, Vue.js trener, Vue.js kurs, Vue.js klasser, Vue.js on-site, Vue.js private kurs, Vue.js tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions