Service-Oriented Architecture (SOA) Opplæringskurs

Service-Oriented Architecture (SOA) Opplæringskurs

Online eller på stedet, instruktørledede live Service-Oriented Architecture (SOA) opplæringskurs demonstrerer gjennom interaktiv diskusjon og praktisk praksis mekanikken til SOA og merverdien av å bruke servicekontrakter som en del av utviklingsprosessen din. SOA-trening er tilgjengelig som "online live training" eller "onsite live training". Online live trening (også kalt "remote live training") utføres ved hjelp av et interaktivt, eksternt skrivebord . Direkteopplæring på stedet kan gjennomføres lokalt hos kundene i Norge eller i NobleProg bedriftsopplæringssentre i Norge. NobleProg – din lokale opplæringsleverandør

Machine Translated

SOA (Service-Oriented Architecture) Underkategorier

Service-Oriented Architecture Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Kurset er designet for utviklere, webapplikasjoner, og har som mål å gi muligheter som tilbys av RESTs arkitektoniske mønster som du kan kommunisere mellom nettsteder.
14 timer
Our ED-SOA training focuses on building and analysing an architecture framework that builds upon the SOA reference architecture. Services are used as event generators, signifying a problem or impending problem, an opportunity, a threshold, or a deviation.
21 timer
Publikum Hvem er dette kurset adressert til IT-arkitekter, IT-mellomledere, IT-konsulenter Kursets format foreløpig 100% forelesninger, men noen tester kan legges til
35 timer
Dette 5 dagers kurset er designet for å gi en forståelse av mekanikken i Service Oriented Architecture. Det inkluderer teknisk design av SOA-baserte arkitekturer og serviceorienterte løsninger på forretningsproblemer.
14 timer
This course has been created for managers and architects planning to implement or currently implementing SOA solutions. It gives the overview of pros and cons of SOA and explains when, why and which part of SOA you should use. Some of questions the course can answer:
 • What are the benefits of employing SOA
 • What are the risks associated with the SOA approach
 • What are the trade-offs
 • How to assess potential profit with SOA
 • What real business case studies has been already made
 • When and to what extent SOA should be implemented
 • What are simplification and decomposition benefits
 • How to migrate from existing solutions to SOA and why migration to SOA does NOT require rebuilding the whole existing infrastructure
 • How to extend legacy applications with SOA
 • What are the existing SOA suites and platforms
14 timer
Go vernance Framework Et tjenesterorientert arkitekturstyringsprogram tar ikke operative beslutninger. Styring av SOA fastsetter retningslinjer ved å bestemme hvilke beslutninger som må tas, hvem som skal ta dem og hvordan de skal tas. I et delt tjenestemiljø som en SOA-virksomhet, kan ingen styring eller funksjonsmessig styring, eller til og med en dårlig styringspolitikk, ha alvorlige og negative virkninger i hele bedriften. Dette to dager lange verkstedet viser deg hvordan du gjør SOA riktig. Du lærer hvordan du designer, bygger og driver et effektivt styringsrammeverk for å lage, formidle og håndheve bedriftens nettjenestepolitikk i hele SOA. SOA-retningslinjer Verkstedet fokuserer på å vise deg hvordan du lager prosesser og policyer som etablerer og administrerer delte webtjenester. Når organisasjoner begynner å ansette webtjenester via en SOA-bedrift, går de fra "silo til delt." Eierskap til den underliggende forretningsprosessen overføres fra et enkelt forretningsområde og "eksternaliseres" til et bedriftsansvar. SOA-styring leder og koordinerer prosessene som er nødvendige for å akseptere og utøve ansvaret for delte Web Services på vegne av alle interessentene.
35 timer
This course is intended for developers and architects. After an in introduction to SOA and the purpose for its implementation the program is to cover its technical foundation through XML, WSD and SOAP and to proceed to hands on implementations with the different Java Libraries. This course should be the first when introducing SOA into any organization as it sets the basics for SOA enterprise wide architecture, integration patterns and ESB (Enterprise Service Bus) solutions.
14 timer
SOA (serviceorientert arkitektur) er en stil med design av programvare der applikasjonskomponenter leverer tjenester til andre komponenter gjennom en kommunikasjonsprotokoll over et nettverk.
21 timer
I løpet av dette kurset gir vi en oversikt over SOA og SOA Go vernance . Du vil få innsikt i merverdien av å bruke servicekontrakter som en del av utviklingsprosessen.
35 timer
Dette kurset er beregnet på studenter på nivå (eller tilsvarende) og vil være en kombinasjon av forelesninger og lab-økter (teori og praksis). Etter endt kurs skal studenten kunne: Kunnskap og forståelse.
 • Forstå prinsippene og forretningsfordelen til systemer utviklet rundt tjenester.
 • Bli fullstendig klar over de viktigste protokollene og teknologiene som er involvert i webtjenestestandarden, og forstå hvordan disse teknologiene passer sammen. Din kunnskap vil utvide til de fremste og nye aspektene ved webtjenester, så vel som de mer etablerte elementene i standarden.
 • Forstå i dybden teknologien som brukes for å aktivere systemer basert på et mye brukt programmeringsspråk for både å bruke og tilby Web Services .
Intellektuelle ferdigheter:
 • Identifiser hvor den tjenesteorienterte tilnærmingen og spesielt webtjenester er passende for bestemte forretningsscenarier.
 • Tenk på den mest effektive designen for en webtjenesteløsning
 • Anskaffe fremover kunnskap og forståelse av nye aspekter ved den raskt utviklende webtjenestestandarden
Praktiske ferdigheter:
 • Arbeid med nåværende teknologier tilknyttet Web Services som er plattformneutrale - XML , SOAP, WSDL
 • Skriv og utsett webtjenester på et mye brukt programmeringsspråk og skriv klientkode på det språket for å påkalle webtjenester.
14 timer
Å bygge komplekse bedriftsapplikasjoner er veldig utfordrende i et stadig skiftende miljø. Endringer i integrasjonen mellom tjenester eller systemer vil utløse endringer i utformingen av systemet. Dette kurset dekker hvordan du designer vedlikeholdsmessig, tilpasset størrelsen og formålet med organisasjonstjenesten og systemarkitekturen og praktisk infrastruktur. Dette kurset dekker vanlige problemer med å bygge landskapet til distribuerte apper, fra integrasjonsproblem, infrastruktur og moderne tilnærminger, til å løse kompleksitetsproblemer. Dette kurset forklarer fordeler og ulemper ved hver løsning (f.eks. Tradisjonell SOA vs Microservice-arkitektur), tilgjengelige verktøy (for det meste open-source) som støtter utvikling og vedlikehold, osv. Kursformat Det er mest diskusjon (med begrensede presentasjoner).
14 timer
Dette kurset er ment å gi forståelse for hvordan du bruker, feilsøker og administrerer Web Services fra et ikke-utvikler / programmerer perspektiv.
14 timer
Dette kurset er dedikert for tekniske mennesker som vil lære OpenESB. Opplæringen detaljerer de tekniske konseptene som kreves for en god forståelse av design og utvikling av tjenesteintegrasjon. Den dekker standard spesifikasjoner som XML Schemas, WSDL og BPEL brukt av OpenESB. Dette to dagers kurset gir deg grunnleggende kunnskap for å forstå OpenESB-prinsipper og -design. For en øyeblikkelig operasjonell kunnskap, er OpenESB Training T02 påkrevd.
21 timer
Talend Open Studio for ESB er et open source, sanntids applikasjonsintegrasjonsverktøy for servicemegling og ruting. Det forenkler integreringen av enterprise-class systemer, tjenester og applikasjoner. Ved å gjøre det mulig å bruke applikasjoner og gamle systemer, gjør det det mulig å opprette serviceorienterte arkitekturer (SOA). I denne instruktørledede, Talend Open Studio , vil deltakerne lære å bruke Talend Open Studio for ESB til å lage, koble sammen, megle og administrere tjenester og deres interaksjoner. På slutten av denne treningen vil deltakerne kunne
 • Integrer, forbedrer og leverer ESB-teknologier som enkeltpakker i en rekke distribusjonsmiljøer.
 • Forstå og bruke Talend Open Studio mest brukte komponenter.
 • Integrer alle applikasjons-, database-, API- eller webtjenester.
 • Integrer heterogene systemer og applikasjoner sømløst.
 • Legge ned eksisterende Java kodebiblioteker for å utvide prosjekter.
 • Utnytt samfunnskomponenter og kode for å utvide prosjekter.
 • Integrer systemer, applikasjoner og datakilder raskt i et dra-og-slipp-Eclipse-miljø.
 • Reduser utviklingstid og vedlikeholdskostnader ved å generere optimalisert, gjenbrukbar kode.
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
14 timer
Mule (or Mule ESB) is a lightweight enterprise service bus (ESB) and integration framework created by MuleSoft. Mule is Java-based, but can broker interactions between other platforms such as .NET using web services or sockets. In this instructor-led, live training, participants will learn how to connect various applications, data sources, and APIs as they build a sample routing application using Mule. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, build, and manage the connectivity between APIs and applications and services.
 • Manage interactions across legacy systems and custom applications.
 • Tie together software as a service (SaaS) and on-premises software.
 • Use Mule's design and development tools to design, test and run Mule flows.
 • Understand and support different messaging standards, including AMQP, JMS and WMQ.
 • Monitor, deploy and configure applications with Mule Management Console (MMC).
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Although SOA is not specific to BPM software, there are a number of natural synergies between BPM and SOA. Perhaps most obvious of these is the separation of business process management as an independent function, allowing processes to be designed independently of any single application and leveraged as shared business logic.

Last Updated:

Helg SOA kurs, kveld Service-Oriented Architecture trening, SOA boot camp, Service-Oriented Architecture (SOA) instruktørledet, Helg Service-Oriented Architecture trening, Kveld SOA kurs, Service-Oriented Architecture (SOA) coaching, Service-Oriented Architecture (SOA) instruktør, Service-Oriented Architecture trener, Service-Oriented Architecture (SOA) kurs, SOA (Service-Oriented Architecture) klasser, SOA on-site, SOA (Service-Oriented Architecture) private kurs, Service-Oriented Architecture (SOA) tomannshånd trening

Kursrabatter

No course discounts for now.

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions