Robotic Process Automation (RPA) Opplæringskurs

Robotic Process Automation (RPA) Opplæringskurs

Local, instructor-led live Robotic Process Automation (RPA) training courses teach participants how to implement RPA within their organizations.

RPA training is available as "onsite live training" or "remote live training". Onsite live Robotic Process Automation (RPA) training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge. Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop.

NobleProg -- Your Local Training Provider

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Robotic Process Automation Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
Oversikt
UiPath is an RPA (Robotic Process Automation) tool for automating an organization's everyday tasks, freeing employees from the daily routine of rote work. UiPath uses diagrams, flowcharts and drag and drop options to define activities for automation. It allows for convenient administration of rules-based tasks and allows components to be shared and reused among different projects and teams.

The UiPath extensible architecture uses predictive analytics, cognitive capabilities and artificial intelligence to automate complex processes.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to build an enterprise-grade robot and use multiple robots in parallel to increase work efficiency with the UiPath RPA tool.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a simple enterprise-grade robot.
- Manage source code with TFS.
- Use Orchestrator queues & transactions.
- Add snippets to UiPath Studio.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
RPA Express is one of the tools in WorkFusion's automation toolkit. RPA (Robotic Process Automation) in general is defined as the automation technique in which simple precoded snippets, similar to macros in Excel/VBA, are used to perform a repetitive task normally performed by a human on an enterprise application.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to identify the key process variables and connect them as they step through the creation of a business flow using RPA Express.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure RPA Express.
- Identify the steps and actions to be recorded by RPA Express.
- Use RPA Express to map out a business flow.
- Create bots to capture and repeat events on a website, desktop or terminal.
- Plan a process automation strategy.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 timer
Oversikt
UiPath er et RPA (Robotic Process Automation) verktøy for å automatisere en organisasjons hverdagslige oppgaver, og frigjøre ansatte fra den daglige rutinen for rotearbeid. UiPath bruker diagrammer, flytskjemaer og dra- og UiPath å definere aktiviteter for automatisering. Det gir mulighet for enkel administrasjon av regelbaserte oppgaver og gjør at komponenter kan deles og gjenbrukes mellom forskjellige prosjekter og team.

- UiPath utvidbare arkitekturen bruker prediktiv analyse, kognitive evner og kunstig intelligens for å automatisere komplekse prosesser.

I denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære å lage en automatiserings arbeidsflyt, manipulere data i arbeidsflyten, feilsøke problemer og sette opp den nødvendige infrastrukturen som er nødvendig for å distribuere en fullverdig robot arbeidsflyt.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Design, distribuer og administrer en robot arbeidsstyrke som etterligner ekte ansatte.
- Bruk denne RPA-løsningen på forskjellige forretningsområder, inkludert økonomi, BPO, programvare og forsikring.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Intelligent Process Automation, eller IPA, refererer til bruk av Artificial Intelligence (AI) , robotikk og integrasjon med tredjeparts tjenester for å utvide kraften til RPA.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot tekniske personer som ønsker å sette opp eller utvide et RPA-system med mer intelligente evner.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer UiPath IPA.
- Aktiver roboter for å administrere andre roboter.
- Bruk datamaskinvisjonen for å finne skjermobjekter med nøyaktighet.
- Aktiver roboter som kan oppdage språkmønstre og utføre sentimentanalyse på ustrukturert innhold.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
- Hvis du vil lære mer om UiPath IPA, kan du gå til: https: // www. UiPath .com / rpa / intelligent-prosess-automatisering
7 timer
Oversikt
UiPath er et RPA (Robotic Process Automation) verktøy for å automatisere en organisasjons hverdagslige oppgaver, og frigjøre ansatte fra den daglige rutinen for rotearbeid. UiPath bruker diagrammer, flytskjemaer og dra og slipp alternativer for å definere aktiviteter for automatisering. Det gir mulighet for enkel administrasjon av regelbaserte oppgaver og lar komponenter deles og brukes på nytt mellom forskjellige prosjekter og team.

UiPath utvidbare arkitekturen bruker prediktiv analyse, kognitive evner og kunstig intelligens for å automatisere komplekse prosesser.

Denne instruktørledede, UiPath (på stedet eller fjerntliggende) er rettet mot forretningsanalytikere og prosjektledere som ønsker å utføre forretningsanalyse ved å bruke UiPath RPA-verktøyet.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Lær om arkitekturen og nøkkelfunksjonene til UiPath RPA-verktøyet.
- Forstå rollen som en RPA forretningsanalytiker.
- Kartlegge virksomhetens krav og spore RPA-prosessen.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
28 timer
Oversikt
UiPath er et RPA (Robotic Process Automation) verktøy for å automatisere en organisasjons hverdagslige oppgaver, og frigjøre ansatte fra den daglige rutinen for rotearbeid. UiPath bruker diagrammer, flytskjemaer og dra- og UiPath å definere aktiviteter for automatisering. Det gir mulighet for enkel administrasjon av regelbaserte oppgaver og gjør at komponenter kan deles og gjenbrukes mellom forskjellige prosjekter og team.

- UiPath utvidbare arkitekturen bruker prediktiv analyse, kognitive evner og kunstig intelligens for å automatisere komplekse prosesser.

I denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære å lage en automatiseringsarbeidsflyt, manipulere data i arbeidsflyten, feilsøke problemer og sette opp den nødvendige ende-til-ende infrastruktur som er nødvendig for å distribuere en fullverdig robot arbeidsflyt.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Design, distribuer og administrer en robot arbeidsstyrke som etterligner ekte ansatte.
- Bruk denne RPA-løsningen på forskjellige forretningsområder, inkludert økonomi, BPO, programvare og forsikring.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Robotic Process Automation (RPA) refererer til programvare som hjelper med å automatisere kjedelige skrivebordsoppgaver, for eksempel rutinemessig, tidsplanbasert arbeid som krever lite subjektiv analyse eller beslutninger om menneskene. Noen eksempler inkluderer å fylle ut skjemaer, utføre beregninger og behandle ordrer. Disse oppgavene har en tendens til å være feilutsatte og tidkrevende, og påvirker ofte ansattes moral på en negativ måte.

NICE Robotic Automation er en RPA-løsning som gjør det mulig å håndtere menyoppgaver av en "robotarbeidsstokk" som er i stand til å fullføre slike geistlige oppgaver raskt, nøyaktig, til tiden og til reduserte kostnader. Dette frigjør ansatte til å fokusere på høyt verdifullt, kreativt og kritisk tenkende arbeid.

I denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære hva RPA er og hvordan det kan implementeres i en organisasjon. Ulike RPA-verktøy og tilnærminger blir undersøkt, deretter blir praktiske implementeringsøvelser utført i en simulert front- og back office-setting ved å bruke NICE Robotic Automation .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Evaluer og velg hvilke prosesser og arbeidsflyt som er mest passende for RPA.
- Automatiser utvalgte tilfeller av repeterende, tidskrevende manuelle prosesser.
- Konfigurer og overvåk Nice Robotic Automation i en produksjonsinnstilling.
- Gi forslag og tilbakemeldinger om RPA-resultater til ledelsen.
- Skala et RPA-system for å matche voksende behov.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Merk

- Dette er IKKE en sertifiseringstrening. NobleProg er ikke tilknyttet Nice og tilbyr ikke denne opplæringen på vegne av Nice. Hvis du vil lære mer om alternativer for sertifiseringstrening, kan du gå til: [https://www.nice.com](https://www.nice.com/)
- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Robotic Process Automation (RPA) refers to process automation technology (think "software robot") that aims to replicate the actions of a human interacting with a software application or system. An example of a software robot performing the task of a human, would be the entering of data into an ERP system

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to implement RPA by engaging in practical, hands-on exercises and discussions.

By the end of this training, participants will have working knowledge of the prominent tools available for designing and deploying RPA systems and will be in a position to evaluate and choose among such systems. Participants will implement various sample RPA projects and gain the necessary practice and mindset to implement a similar system within their own organization.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This course can be customized to address different industries and business cases, including Banking, Retail, Government, Telecommunications, Utilities, and Transportation.
- To request a customized training, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Robotic Process Automation (RPA) refererer til prosessautomatiseringsteknologi (tenk "programvarerobot") som tar sikte på å gjenskape handlingene til et menneske som interagerer med et program eller et program. Et eksempel på en programvarerobot som utfører oppgaven til et menneske, ville være innføring av data i et ERP-system.

I denne instruktørledede opplæringen vil deltakerne lære å implementere RPA ved å delta i praktiske, praktiske øvelser og diskusjoner.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne ha arbeidskunnskap om de fremtredende verktøyene som er tilgjengelige for å designe og distribuere RPA-systemer, og vil være i en posisjon til å evaluere og velge mellom slike systemer. Deltakerne vil implementere forskjellige utvalgte RPA-prosjekter og få nødvendig praksis og tankesett for å implementere et lignende system i sin egen organisasjon.

Publikum

- Utviklere
- Prosessdesignere
- Tekniske personer som har ansvar for å distribuere RPA i sin organisasjon

Kursets format

- workshops
14 timer
Oversikt
AutoIt is a freeware BASIC-like scripting language for automating Windows desktop applications.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use AutoIt to automate window applications as they step through a series of hands-on live-lab exercises.

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
Denne klasseromsbaserte treningsøkten vil utforske Robotics and Robotic Process Automation (RPA) . Delegater vil ta datamaskinbaserte eksempler og løse oppgaveløsningsøvelser.
21 timer
Oversikt
Robocorp is an open-source RPA (Robotic Process Automation) solution for streamlining the development and maintenance of software robots. It focuses on collaboration, experimentation, learning, and iterative development best-practices. Robocorp Suite is based on Robot Framework.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at software robot developers who wish to use a developer-friendly, open-source platform to build RPA solutions for their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Robocode developer studio.
- Use Robocode developer tools to build RPA software.
- Leverage the Robot Framework ecosystem to optimize development and collaboration.
- Use the Robocloud orchestration platform to deploy enterprise-grade software robots.
- Share knowledge and build a community with other software robot creators.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 timer
Oversikt
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenSpan (now integrated into Pegasystems) to unify robotics and workforce analytics.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use OpenSpan to automate Windows applications
- Automate web application process
- Deploy automated workflows
- Diagnose and debug processes
- Use OpenSpan in conjunction with Pegasystems workforce analytics software to improve customer service processes

Audience

- Software architects
- Developers
- Consultants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
ChatBots are computer programs that automatically simulate human responses via chat interfaces. ChatBots help organizations maximize their operations efficiency by providing easier and faster options for their user interactions.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build chatbots in Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of building chatbots
- Build, test, deploy, and troubleshoot various chatbots using Python

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 timer
Oversikt
Blue Prism er et kraftig verktøy for robotprosessautomatisering Robotic Process Automation (RPA) som automatiserer forretningsprosesser ved å ansette en robotarbeidsstokk. Det er en kostnadseffektiv løsning for å hjelpe organisasjoner med å skaffe forretningsinformasjon av høy kvalitet og samtidig redusere menneskelige feil.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære Blue Prism arkitekturen, dets brukergrensesnitt og kontroller, samt teknikker for distribusjon og administrasjon. Deltakerne vil ha en sjanse til å øve på å implementere sin egen forekomst av Blue Prism svar på forskjellige forretningsscenarier.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Lag og administrer egne forretningsobjekter og prosesser.
- Administrer økter og kontroller roboter og prosesser.
- Distribuer og administrer Blue Prism i samsvar med forskjellige forretningsbehov.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
28 timer
Oversikt
Automation Anywhere is an RPA (Robotic Process Automation) tool for creating a virtual workforce of software bots that optimizes and lowers the costs of end-to-end business processes in an enterprise.

In this instructor-led, live training, participants will learn how RPA works, as they step through the deployment of an Automation Anywhere sample system. Case studies will be examined and comparisons made between Automation Anywhere and other RPA systems to allow candidates to evaluate their choice of tool relative to the organizational problem they wish to solve with RPA.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how RPA works and where Automation Anywhere fits into the Business Process Automation big picture.
- Use Automation Anywhere to create software bots that handle tasks such as Excel computations, email responses, and database manipulations.
- Analyze existing business processes and develop an RPA plan for enhancing the efficiency of a workflow.
- Lower operating costs and reduce errors through automation.
- Diagnose and debug problems during the development and deployment of Automation Anywhere software bots.
- Communicate effectively with management and staff about the role and expectation of software bots within the organization.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Oversikt
Automation Anywhere er et RPA-verktøy (Robotic Process Automation) for å lage en virtuell arbeidsstyrke for programvarebots som optimaliserer og senker kostnadene for ende-til-ende forretningsprosesser i en bedrift.

I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å betjene et Automation Anywhere .

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
UIPath er en programvareplattform for å automatisere forretningsprosesser som vanligvis gjøres manuelt og repeterende av mennesker. SAP har en rekke prosesser, oppgaver og grensesnitt som er godt egnet for automatisering av programvare-roboter levert av UIPath.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot SAP strømbrukere og konsulenter som ønsker å lage, distribuere og administrere programvareroboter for å automatisere repeterende menneskelige oppgaver i SAP .

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Installer og konfigurer UIPath på både serveren og klienten.
- Identifiser oppgaver som er egnet for automatisering med programvareroboter.
- Forstå hvordan UIPath skiller seg fra andre automatiseringsverktøy.
- Test og distribuer UIPath-programvareroboter for å automatisere kjedelige og tidkrevende oppgaver i SAP .

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.

Kommende Robotic Process Automation Kurs

Helg RPA kurs, kveld Robotic Process Automation trening, RPA boot camp, Robotic Process Automation (RPA) instruktørledet, Helg Robotic Process Automation trening, Kveld RPA kurs, Robotic Process Automation (RPA) coaching, Robotic Process Automation (RPA) instruktør, Robotic Process Automation trener, Robotic Process Automation (RPA) kurs, RPA (Robotic Process Automation) klasser, RPA on-site, RPA (Robotic Process Automation) private kurs, Robotic Process Automation (RPA) tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions