Robotic Process Automation (RPA) Opplæringskurs

Robotic Process Automation (RPA) Opplæringskurs

Local, instructor-led live Robotic Process Automation (RPA) training courses teach participants how to implement RPA within their organizations.

RPA training is available as "onsite live training" or "remote live training". Onsite live Robotic Process Automation (RPA) training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge. Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop.

NobleProg -- Your Local Training Provider

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Robotic Process Automation Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
21 timer
In this instructor-led, live training in Norge (onsite or remote), participants will learn how to implement RPA by engaging in practical, hands-on exercises and discussions. By the end of this training, participants will have working knowledge of the prominent tools available for designing and deploying RPA systems and will be in a position to evaluate and choose among such systems. Participants will implement various sample RPA projects and gain the necessary practice and mindset to implement a similar system within their own organization.
28 timer
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenSpan (now integrated into Pegasystems) to unify robotics and workforce analytics. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use OpenSpan to automate Windows applications
 • Automate web application process
 • Deploy automated workflows
 • Diagnose and debug processes
 • Use OpenSpan in conjunction with Pegasystems workforce analytics software to improve customer service processes
Audience
 • Software architects
 • Developers
 • Consultants
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Robotic Process Automation (RPA) refererer til prosessautomatiseringsteknologi (tenk "programvarerobot") som tar sikte på å gjenskape handlingene til et menneske som interagerer med et program eller et program. Et eksempel på en programvarerobot som utfører oppgaven til et menneske, ville være innføring av data i et ERP-system. I denne instruktørledede opplæringen vil deltakerne lære å implementere RPA ved å delta i praktiske, praktiske øvelser og diskusjoner. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne ha arbeidskunnskap om de fremtredende verktøyene som er tilgjengelige for å designe og distribuere RPA-systemer, og vil være i en posisjon til å evaluere og velge mellom slike systemer. Deltakerne vil implementere forskjellige utvalgte RPA-prosjekter og få nødvendig praksis og tankesett for å implementere et lignende system i sin egen organisasjon. Publikum
 • Utviklere
 • Prosessdesignere
 • Tekniske personer som har ansvar for å distribuere RPA i sin organisasjon
Kursets format
 • workshops
14 timer
Denne klasserombaserte treningsøkt vil utforske Robotics og Robotic Process Automation (RPA). Delegater vil gjennomføre informasjonsbaserte eksempler og case study-løsende øvelser.
21 timer
ChatBots are computer programs that automatically simulate human responses via chat interfaces. ChatBots help organizations maximize their operations efficiency by providing easier and faster options for their user interactions. In this instructor-led, live training, participants will learn how to build chatbots in Python. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of building chatbots
 • Build, test, deploy, and troubleshoot various chatbots using Python
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
In this instructor-led, live training in Norge (onsite or remote), participants will learn how to use AutoIt to automate window applications as they step through a series of hands-on live-lab exercises.
7 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at leaders, managers, and process owners who wish to adopt and implement RPA to drive their organization towards effective digital transformation. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the core concepts, key benefits, and risks of RPA.
 • Gain insights on digital transformation strategies and how to implement them successfully.
 • Adopt RPA to enable end-to-end process automation in their organization.
 • Identify opportunities to solve business problems and accelerate growth.
 • Learn how to integrate analytics automation with RPA for faster business outcomes.
28 timer
Blue Prism er et kraftig verktøy for robotprosessautomatisering Robotic Process Automation (RPA) som automatiserer forretningsprosesser ved å ansette en robotarbeidsstokk. Det er en kostnadseffektiv løsning for å hjelpe organisasjoner med å skaffe forretningsinformasjon av høy kvalitet og samtidig redusere menneskelige feil. I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære Blue Prism arkitekturen, dets brukergrensesnitt og kontroller, samt teknikker for distribusjon og administrasjon. Deltakerne vil ha en sjanse til å øve på å implementere sin egen forekomst av Blue Prism svar på forskjellige forretningsscenarier. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Lag og administrer egne forretningsobjekter og prosesser.
 • Administrer økter og kontroller roboter og prosesser.
 • Distribuer og administrer Blue Prism i samsvar med forskjellige forretningsbehov.
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
28 timer
In this instructor-led, live training in Norge (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
 • Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
14 timer
Intelligent Process Automation, eller IPA, refererer til bruk av Artificial Intelligence (AI) , robotikk og integrasjon med tredjeparts tjenester for å utvide kraften til RPA. Denne instruktørledede, liveopplæringen (stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot tekniske personer som ønsker å sette opp eller utvide et RPA-system med mer intelligente evner. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Installer og konfigurer UiPath IPA.
 • Aktiver roboter for å administrere andre roboter.
 • Bruk datamaskinvisjonen for å finne skjermobjekter med nøyaktighet.
 • Aktiver roboter som kan oppdage språkmønstre og utføre sentimentanalyse på ustrukturert innhold.
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
 • Hvis du vil lære mer om UiPath IPA, kan du gå til: https: // www. UiPath .com / rpa / intelligent-prosess-automatisering
21 timer
UiPath er et RPA (Robotic Process Automation) verktøy for å automatisere en organisasjons hverdagslige oppgaver, og frigjøre ansatte fra den daglige rutinen for rotearbeid. UiPath bruker diagrammer, flytskjemaer og dra- og UiPath å definere aktiviteter for automatisering. Det gir mulighet for enkel administrasjon av regelbaserte oppgaver og gjør at komponenter kan deles og gjenbrukes mellom forskjellige prosjekter og team.
 • UiPath utvidbare arkitekturen bruker prediktiv analyse, kognitive evner og kunstig intelligens for å automatisere komplekse prosesser.
I denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære å lage en automatiserings arbeidsflyt, manipulere data i arbeidsflyten, feilsøke problemer og sette opp den nødvendige infrastrukturen som er nødvendig for å distribuere en fullverdig robot arbeidsflyt. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Design, distribuer og administrer en robot arbeidsstyrke som etterligner ekte ansatte.
 • Bruk denne RPA-løsningen på forskjellige forretningsområder, inkludert økonomi, BPO, programvare og forsikring.
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
UiPath er et RPA (Robotic Process Automation) verktøy for å automatisere en organisasjons daglige oppgaver, frigjøring av ansatte fra den daglige rutinen av rot arbeid. UiPath bruker diagrammer, flowcharts og drag- og drop-alternativer for å definere aktiviteter for automatisering. Det gjør det mulig for praktisk administrasjon av reglerbaserte oppgaver og gjør det mulig for komponenter å bli delt og gjenbrukt blant ulike prosjekter og lag. Den UiPath utvidelige arkitekturen bruker forutsigbar analyse, kognitive evner og kunstig intelligens til å automatisere komplekse prosesser. I denne instruktørledede, live-trening (onsitt eller fjern), vil deltakerne lære hvordan å bygge en bedriftsgrad robot og bruke flere roboter parallelt for å øke arbeidseffektiviteten med UiPath RPA verktøyet. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Skap en enkel bedriftsgrad robot. Administrer kildekode med TFS. Bruk Orchestrator Queues & transaksjoner. Legg til Snippets til UiPath Studio.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
14 timer
UIPath er en programvareplattform for å automatisere forretningsprosesser som vanligvis gjøres manuelt og repeterende av mennesker. SAP har en rekke prosesser, oppgaver og grensesnitt som er godt egnet for automatisering av programvare-roboter levert av UIPath. Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot SAP strømbrukere og konsulenter som ønsker å lage, distribuere og administrere programvareroboter for å automatisere repeterende menneskelige oppgaver i SAP . Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Installer og konfigurer UIPath på både serveren og klienten.
 • Identifiser oppgaver som er egnet for automatisering med programvareroboter.
 • Forstå hvordan UIPath skiller seg fra andre automatiseringsverktøy.
 • Test og distribuer UIPath-programvareroboter for å automatisere kjedelige og tidkrevende oppgaver i SAP .
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
7 timer
UiPath er et RPA (Robotic Process Automation) verktøy for å automatisere en organisasjons hverdagslige oppgaver, og frigjøre ansatte fra den daglige rutinen for rotearbeid. UiPath bruker diagrammer, flytskjemaer og dra og slipp alternativer for å definere aktiviteter for automatisering. Det gir mulighet for enkel administrasjon av regelbaserte oppgaver og lar komponenter deles og brukes på nytt mellom forskjellige prosjekter og team. UiPath utvidbare arkitekturen bruker prediktiv analyse, kognitive evner og kunstig intelligens for å automatisere komplekse prosesser. Denne instruktørledede, UiPath (på stedet eller fjerntliggende) er rettet mot forretningsanalytikere og prosjektledere som ønsker å utføre forretningsanalyse ved å bruke UiPath RPA-verktøyet. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Lær om arkitekturen og nøkkelfunksjonene til UiPath RPA-verktøyet.
 • Forstå rollen som en RPA forretningsanalytiker.
 • Kartlegge virksomhetens krav og spore RPA-prosessen.
Kursets format
 • Interaktiv forelesning og diskusjon.
 • Masse øvelser og trening.
 • Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for tilpasning av kurset
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
35 timer
UiPath is an RPA (Robotic Process Automation) tool for automating an organization's everyday tasks, freeing employees from the daily routine of rote work. UiPath uses diagrams, flowcharts and drag and drop options to define activities for automation. It allows for convenient administration of rules-based tasks and allows components to be shared and reused among different projects and teams. The UiPath extensible architecture uses predictive analytics, cognitive capabilities and artificial intelligence to automate complex processes. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use advanced functionality in UiPath Studio, as well as leveraging the ReFramework to build sophisticated agents with AI capabilities (document understanding). By the end of this training, participants will be able to:
 • Manage advanced UiPath RPA projects.
 • Create enterprise-grade robotic workforce using ReFramework.
 • Extract information from unstructured data sources (e.g. invoices, images).
 • Create advanced applications with machine learning / AI capabilities (e.g. spam detection).
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
21 timer
In this instructor-led, live training in Norge (online or onsite), participants will learn how to identify the key process variables and connect them as they step through the creation of a business flow using RPA Express. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure RPA Express.
 • Identify the steps and actions to be recorded by RPA Express.
 • Use RPA Express to map out a business flow.
 • Create bots to capture and repeat events on a website, desktop or terminal.
 • Plan a process automation strategy.
28 timer
In this instructor-led, live training in Norge, participants will learn how RPA works, as they step through the deployment of an Automation Anywhere sample system. Case studies will be examined and comparisons made between Automation Anywhere and other RPA systems to allow candidates to evaluate their choice of tool relative to the organizational problem they wish to solve with RPA. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand how RPA works and where Automation Anywhere fits into the Business Process Automation big picture.
 • Use Automation Anywhere to create software bots that handle tasks such as Excel computations, email responses, and database manipulations.
 • Analyze existing business processes and develop an RPA plan for enhancing the efficiency of a workflow.
 • Lower operating costs and reduce errors through automation.
 • Diagnose and debug problems during the development and deployment of Automation Anywhere software bots.
 • Communicate effectively with management and staff about the role and expectation of software bots within the organization.
14 timer
In this instructor-led, live training, in Norge participants will learn how to operate an Automation Anywhere sample system. Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at data analysts or developers who wish to use Bot Insight to generate RPA analytics dashboards and capture business intelligence insights in real-time. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand business and operational analytics concepts and how they apply to RPA.
 • Explore the various features and dashboards in Bot Insight and use them to analyze data.
 • Learn how to configure, customize, and publish CoE dashboards in Bot Insight.
 • Capture external data insights from other applications (Power BI, Zoomdata, etc.) using connectors and APIs.
21 timer
Robotic Process Automation (RPA) refers to software that helps automate tedious desktop tasks, such as routine, schedule-based work that requires little subjective analysis or human decision-making. Some examples include filling out forms, performing calculations and processing orders. These tasks tend to be error-prone and time-consuming, and often impact employee moral in a negative way. NICE Robotic Automation is an RPA solution that allows menial tasks to be handled by a 'robotic workforce' who is able to complete such clerical tasks quickly, accurately, on-time and at reduced costs. This frees employees to focus on high-value, creative, critical-thinking work. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn what RPA is and how it can be implemented within an organization. Different RPA tools and approaches are examined, then hands-on implementation exercises are carried out in a simulated front and back office setting using NICE Robotic Automation. By the end of this training, participants will be able to:
 • Evaluate and select which processes and workflow are most appropriate for RPA.
 • Automate select cases of repetitive, time-intensive manual processes.
 • Configure and monitor Nice Robotic Automation in a production setting.
 • Present proposal and feedback on RPA results to management.
 • Scale an RPA system to match growing needs.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Note
 • This is NOT a certification training. NobleProg is not affiliated with Nice and does not offer this training on behalf of Nice. To learn more about certification training options, please visit: https://www.nice.com
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Robocorp RPA Framework er en åpen kildekode RPA (Robotic Process Automation) løsning for å raskere utviklingen og vedlikehold av programvare roboter. Det fokuserer på samarbeid, eksperimentering, læring og iterativ utvikling best-praksis. Denne instruktørledede, live-trening (online eller on-site) er rettet mot programvare robotutviklere som ønsker å bruke en utvikler-vennlig, åpen kildekode plattform for å bygge RPA løsninger for sin organisasjon. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installere og konfigurere Robocode Developer Studio. Bruk Robocode utviklerverktøy for å bygge RPA programvare. Leverer Robot Framework økosystemet for å optimalisere utvikling og samarbeid. Bruk Robocloud orkestrasjonsplattformen til å deployere bedriftsgradsprogramvare roboter. Del kunnskap og bygge en fellesskap med andre programvare roboter.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
21 timer
UiPath is an RPA (Robotic Process Automation) tool for automating an organization's everyday tasks, freeing employees from the daily routine of rote work. UiPath uses diagrams, flowcharts and drag and drop options to define activities for automation. It allows for convenient administration of rules-based tasks and allows components to be shared and reused among different projects and teams.
 • The UiPath extensible architecture uses predictive analytics, cognitive capabilities and artificial intelligence to automate complex processes.
In this instructor-led, live training, participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
 • Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
 

Last Updated:

Kommende Robotic Process Automation Kurs

Helg RPA kurs, kveld Robotic Process Automation trening, RPA boot camp, Robotic Process Automation (RPA) instruktørledet, Helg Robotic Process Automation trening, Kveld RPA kurs, Robotic Process Automation (RPA) coaching, Robotic Process Automation (RPA) instruktør, Robotic Process Automation trener, Robotic Process Automation (RPA) kurs, RPA (Robotic Process Automation) klasser, RPA on-site, RPA (Robotic Process Automation) private kurs, Robotic Process Automation (RPA) tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions