Graph Database Opplæringskurs

Graph Database Opplæringskurs

Local, instructorled live Graph Database training courses demonstrate through handson practice how Graph Database uses graph theory to store, map and query relationships

Graph Database training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Graph Database Underkategorier

Graph Database Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
7 timer
FlockDB is an open source distributed, fault-tolerant graph database for managing wide but shallow network graphs. It was initially used by Twitter to store relationships among users. In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and use a FlockDB database to help answer social media questions such as who follows whom, who blocks whom, etc. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure FlockDB
 • Understand the unique features of FlockDB, relative to other graph databases such Neo4j
 • Use FlockDB to maintain a large graph dataset
 • Use FlockDB together with MySQL to provide provide distributed storage capabilities
 • Query, create and update extremely fast graph edges
 • Scale FlockDB horizontally for use in on-line, low-latency, high throughput web environments
Audience
 • Developers
 • Database engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timer
In this instructor-led, live training in Norge, participants will learn about the technology offerings and implementation approaches for processing graph data. The aim is to identify real-world objects, their characteristics and relationships, then model these relationships and process them as data using a Graph Computing (also known as Graph Analytics) approach. We start with a broad overview and narrow in on specific tools as we step through a series of case studies, hands-on exercises and live deployments. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand how graph data is persisted and traversed.
 • Select the best framework for a given task (from graph databases to batch processing frameworks.)
 • Implement Hadoop, Spark, GraphX and Pregel to carry out graph computing across many machines in parallel.
 • View real-world big data problems in terms of graphs, processes and traversals.
14 timer
JanusGraph er en grafisk database for lagring og etterspørsel grafer som inneholder hundrevis av milliarder av vertikaler og edder distribuert over en multi-maskin kluster. Denne instruktørledede, live-trening (online eller online) er rettet mot ingeniører som ønsker å bruke JanusGraph til å behandle svært store diagrammer som krever abnorm lagring og datakapasitet. Ved slutten av denne treningen vil deltakerne være i stand til å:
  Installer og konfigurer JanusGraph. Integrere JanusGraph med flere backend lagringssystemer (Cassandra, HBase, etc.) og flere indekseringsprogramvare (Elasticsearch, Solr, etc.•  Konfigurer flere maskiner i en kluster for bruk av JanusGraph. Søke databasen ved hjelp av spørrespråket Gremlin. Prosess grafdata i skala, utover hva en enkelt maskin kan gi. Støtte tusenvis av konkurransedyktige brukere gjennom grafikkdata i sanntid. Query grafisk data for analyse.
Format av kurset
  Interaktiv forelesning og diskusjon. Mange øvelser og praksis. Hands-on implementering i et live-lab miljø.
Kurs tilpassingsalternativer
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å arrangere.
21 timer
Relasjonelle, tabellbaserte databaser som Oracle og MySQL har lenge vært standard for organisering og lagring av data. Imidlertid har den økende størrelsen og likheten av data gjort det vanskelig for disse tradisjonelle systemene å effektivt utføre svært komplekse spørreundersøkelser på dataene. Tenk å erstatte rad- og kolonnbasert data lagring med objektbasert data lagring, der entiteter (f.eks. en person) kan lagres som data noder, deretter lett søkt på grunnlag av deres omfattende, multi-linear relasjon med andre noder. Og forestill deg å spørre disse koblingene og deres tilknyttede objekter og egenskaper ved hjelp av en kompakt syntax, opptil 20 ganger lysere enn SQL. Dette er hva grafiske databaser, som neo4j tilbyr. I denne instruktørledede, live hands-on opplæring, vil vi sette opp et live prosjekt og sette i praksis ferdighetene til å modellere, administrere og få tilgang til dataene dine ved hjelp av neo4j. Vi kontrasterer og sammenligner grafiske databaser med SQL-baserte databaser samt andre NoSQL-databaser og forklarer når og hvor det er fornuftig å implementere hver i infrastrukturen din. Format av kurset
  Stor vekt på praktisk praksis. De fleste konseptene blir lært gjennom prøver, øvelser og praktisk utvikling.
14 timer
This instructor-led, live training in Norge (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Neo4j AuraDB graph database to build cloud applications with high availability and zero administration. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing graph database applications with Neo4j AuraDB.
 • Understand the features, core concepts, and architecture of Neo4j AuraDB.
 • Learn how to build and scale graph database applications in the cloud.
 • Enhance cloud security with AuraDB's pre-configured authentication and encryption features.
 • Migrate existing Neo4j databases to AuraDB.
21 timer
Blazegraph er en åpen kildekode, Java basert RDF Blazegraph for lagring og representasjon av data med komplekse forhold. Den støtter Blueprints og RDF / SPARQL 1.1. I denne instruktørledede, Blazegraph , vil deltakerne lære hvordan de bruker Blazegraph til å fange komplekse data i grafisk format for henting fra en rekke eksempler. Alle øvelser vil bli gjennomført praktisk i et live-lab-miljø. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
 • Installer og konfigurer Blazegraph i frittstående modus, gruppert modus (valgfritt) eller innebygd modus (valgfritt)
 • Opprett, test og distribuer et eksempelapplikasjon for å spørre om komplekse data i et Blazegraph datalager
 • Forstå hvordan du utnytter GPU (grafikkbehandlingsenhet) for å akselerere beregningene
Publikum
 • Utviklere
Kursets format
 • Delforelesning, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk øvelse
Merk
 • For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.

Last Updated:

Kommende Graph Database Kurs

Helg Graph Database kurs, kveld Graph Database trening, Graph Database boot camp, Graph Database instruktørledet, Helg Graph Database trening, Kveld Graph Database kurs, Graph Database coaching, Graph Database instruktør, Graph Database trener, Graph Database kurs, Graph Database klasser, Graph Database on-site, Graph Database private kurs, Graph Database tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions