Torch for Machine and Deep Learning Treningskurs

Kurskode

Torch

Varighet

21 timer (vanligvis 3 dag inkludert pauser)

Krav

 • Programming experience in any language.
 • A general familiarity with C/C++ helps.
 • An interest in Artificial Intelligence (AI).

Audience

 • Software developers and programmers wishing to enable Machine and Deep Learning within their applications

Oversikt

Torch er et bibliotek med åpen kildekode og et vitenskapelig datarammeverk basert på programmeringsspråket Lua . Det gir et utviklingsmiljø for numerikk, maskinlæring og datasyn, med særlig vekt på dyp læring og sammenvevingsnett. Det er et av de raskeste og mest fleksible rammene for Machine and Deep Learning og brukes av selskaper som Facebook , Go ogle, Twitter, NVIDIA, AMD, Intel og mange andre.

I denne instruktørledede liveopplæringen dekker vi prinsippene for Torch , dens unike funksjoner og hvordan den kan brukes i virkelige applikasjoner. Vi går gjennom en rekke praktiske øvelser gjennom hele tiden, demonstrerer og praktiserer de innlærte konseptene.

Mot slutten av kurset vil deltakerne ha en grundig forståelse av Torch underliggende funksjoner og evner, så vel som dens rolle og bidrag innenfor AI-rommet sammenlignet med andre rammer og biblioteker. Deltakerne vil også ha fått nødvendig praksis for å implementere Torch i sine egne prosjekter.

  Kursets format

  • Oversikt over maskin og Deep Learning
  • Kodings- og integrasjonsøvelser i klassen
  • Testspørsmål strødd underveis for å sjekke forståelse

  Machine Translated

  Kursplan

  Introduction to Torch

  • Like NumPy but with CPU and GPU implementation
  • Torch's usage in machine learning, computer vision, signal processing, parallel processing, image, video, audio and networking

  Installing Torch

  • Linux, Windows, Mac
  • Bitmapi and Docker

  Installing Torch Packages

  • Using the LuaRocks package manager

  Choosing an IDE for Torch

  • ZeroBrane Studio
  • Eclipse plugin for Lua

  Working with the Lua Scripting Language and LuaJIT

  • Lua's integration with C/C++
  • Lua syntax: datatypes, loops and conditionals, functions, functions, tables, and file i/o.
  • Object orientation and serialization in Torch
  • Coding exercise

  Loading a Dataset in Torch

  • MNIST
  • CIFAR-10, CIFAR-100
  • Imagenet

  Machine Learning in Torch

  • Deep Learning
   • Manual feature extraction vs convolutional networks
  • Supervised and Unsupervised Learning
   • Building a neural network with Torch
  • N-dimensional arrays

  Image Analysis with Torch

  • Image package
  • The Tensor library

  Working with the REPL Interpreter

  Working with Databases

  Networking and Torch

  GPU Support in Torch

  Integrating Torch

  • C, Python, and others

  Embedding Torch

  • iOS and Android

  Other Frameworks and Libraries

  • Facebook's optimized deep-learning modules and containers

  Creating Your Own Package

  Testing and Debugging

  Releasing Your Application

  The Future of AI and Torch

  Summary and Conclusion

  Testimonials

  ★★★★★
  ★★★★★

  Related Categories

  Relaterte kurs

  Kursrabatter

  Kursrabatter Nyhetsbrev

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking to expand our presence in Norway!

  As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

  We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

  If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

  Apply now!

  This site in other countries/regions