Kursplan

Introduksjon

  Scala som et JVM-språk Innvendingsorientert programmering vs funksjonell programmering

Oversikt over objektfunksjonell Programming

  Halerekursjon Delfunksjoner Currying og delfunksjonsapplikasjon Nedleggelser Late evaluering

Mestring av Scala Type System

  Om egenskaper Strukturtyper Stiavhengige typer Selvtyper Kovarians og kontravarians Typegrenser

Avansert mønstertilpasning i Scala

  Dyp matching Bruke ekstraktorer

Bruker Scala Implisitt

  Implisitt konvertering, klasser og parametere Skriv klassemønster Kontekst og visningsgrenser

Biblioteker og DSL-er

  Tilpassede kontrollstrukturer med bynavn-parametere Bygge godt utformede biblioteker og interne DSL-er

Arbeide med Scala samlinger

  Arbeide med strømmemanifester og klassetagger Builders CanBuildFrom Bygge tilpassede samlinger

Funksjonell unntakshåndtering

  Tradisjonell unntakshåndtering Funksjonell unntakshåndtering Bruker Prøv med For forståelser

Avsluttende bemerkninger

Krav

 • Praktisk erfaring innen Scala programmering
 • Kjennskap til mønstertilpasning og egenskaper

Publikum

 • Scala programmerere som ønsker å lære de mer avanserte og nyanserte funksjonene til Scala
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Relaterte kurs

Akka - from Beginner to Intermediate

21 timer

Machine Learning Fundamentals with Scala and Apache Spark

14 timer

Scala: Advanced Functional Programming

14 timer

Programming in Scala

14 timer

Apache Spark Streaming with Scala

21 timer

Introduction to Programming

35 timer

Linux Network Programming

14 timer

Clean Code

14 timer

Java Persistence with Hibernate

14 timer

Java Fundamentals for Android

14 timer

Unit Testing with JUnit

21 timer

Java Advanced

28 timer

Java fundamentals with Maven

28 timer

Java Advanced - one day

7 timer

Java Intermediate - one day

7 timer

Related Categories