Kursplan

Introduksjon til Hibernate

    Vi introduserer Hibernate Objekt-/relasjonskartleggingsproblemet JDBC The Users-Roles Schema Tools and Environment Setup Opprette Database

Konfigurerer dvalemodus

    Dvaledistribusjoner som kreves Biblioteker Konfigurasjonsfiler hibernate.properties hibernate.cfg.xml

Dvale utholdenhet

    Hibernate Architecture SessionFactory-metoder Hibernate Sessions Objekttilstander Tilstandsoverganger Sessionsmetoder Transaksjoner Session-Per-Operation Session-Per-Request Data Access Objektmønster

Objekt/Relasjonell kartlegging

    Objektorientert design Relasjonell kartlegging Toveis assosiasjon O/R kartleggingsteknikker Kartleggingsdokumentet Kartleggingen XML Modell Primærnøkler og identitetsgenererende identifikatorer Andre kartleggingselementer Komponenter Kartleggingsassosiasjoner Kartleggingen XML Modell for assosiasjoner Unidirectional Many-to-One Eager Henting Toveis én-til-mange Toveis én-til-en-kartlegging arv og databaser Enkelttabell-arvkartlegging Enkelttabell-arvtabell-per-underklasse Tabell-per-underklasse-kartleggingstabell-per-betong-klasse

Språket Hibernate Query

    The Hibernate Query Language Fundamentals HQL Queries Polymorphism Navngitte parametre Entitetsparametere Sammenføyning på assosiasjoner Samlede metoder Oppdaterer og sletter navngitte søk ved bruk av Native SQL

Krav

Java-programmering, SQL

 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (3)

Related Categories