Kursplan

Introduksjon

  Oversikt over Guava Sette opp et Guava miljø

Grunnleggende Guava Verktøy

  Bruke og unngå null Forutsetninger Betingede feil Bestilling av objektmetoder Throwables

Samlinger Utilities

  Samlingstyper Utility classes Extension Utilities

Grafer

  Guava grafdefinisjon og muligheter Graftyper Bygge grafforekomster Foranderlige og uforanderlige grafer Grafelementer Bibliotekkontrakter

Caching-verktøy

  Befolknings- og utkastelsesfunksjoner

String Utilities

  Joiner og splitter CharMatcher Charsets Case-format

Primitive verktøy

  Primitive arrays Generelle verktøy Bytekonvertering

Matematikkverktøy

  Integrert flytepunkt

Sammendrag og neste trinn

Krav

 • Kunnskap og erfaring innen Java programmering

Publikum

 • Java utviklere
 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories