Kursplan

Arkitektur av Elasticsearch

  Lucene Plugins Konfigurasjonsfiler Sortering og relevans Cluster Distributed Document Store Full-Body Search Indeksbehandling Sharding

Installasjon

  Krav Ulike måter å installere Elasticsearch Configuration Files Web-grensesnitt på

Search Konfigurasjon

  Strukturert Search Fulltekst Search Flerfelt Search Nærhetsmatching Delvis matching Relevansjustering

Menneskelig språkbehandling

  Språkkonfigurasjon Konfigurasjon av kinesiske tegn (valgfritt om nødvendig) Tokenisering Normalisering Finne roten til ordene Stoppord Synonymer Stavefeil og skrivefeil

Resultatinnstilling

  Relasjoner Geolokalisering Aggregasjon

Administrasjon

  Overvåking av distribusjon Vedlikehold og grunnleggende optimalisering
 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (1)

Relaterte kurs

Advanced Elasticsearch and Kibana Administration

35 timer

Administration and Development of Elasticsearch

28 timer

Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance

14 timer

Elasticsearch for Developers

14 timer

ELK: Elasticsearch, Logstash and Kibana for Administrators

14 timer

Kibana: Essentials

14 timer

Basic and Extended Regular Expressions

14 timer

Apache Solr - Full-Text Search Server

14 timer

Drupal and Solr

14 timer

Solr for Developers

21 timer

SolrCloud

14 timer

Advanced Solr

14 timer

Search and Analytics with Amazon OpenSearch

21 timer

Related Categories