Kursplan

Introduksjon

Oppsett H2O

Oversikt over H2O funksjoner og arkitektur

Navigere i H2O WebUI

Klargjøring av datasettet

Arbeid med Decision Tree Models

Opprette en lineær modell

Sanntidsdatascoring i H2O

Opprette en Random Forest modell

Opprette GBM-er

Analyserer Hadoop Data

Opprette en Deep Learning modell

Opprette en uovervåket læringsmodell

Bruke H2O AutoML for å automatisere modellevalueringsprosessen

Feilsøking

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • Programmeringserfaring i Python, R, Scala eller Java.

Publikum

  • Dataforskere
  • Dataanalytikere
  • Utviklere
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories