Version Control Systems Opplæringskurs

Version Control Systems Opplæringskurs

Local instructorled live Version Control Systems training courses in Norge .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Version Control Systems Underkategorier

Version Control Systems Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
Bitbucket is a web-based hosting service for source code and development projects that use either Mercurial or Git revision control systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Bitbucket as a version control system in a software development environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand version control concepts such as workflows, branching and merging.
- Use Bitbucket and Git to manage software development and versioning.
- Integrate Bitbucket with other Atlassian software such as Jira, HipChat, Confluence and Bamboo.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- If you wish to set up an on-premise Bitbucket server, please contact us to arrange training options.
14 timer
Oversikt
Bitbucket Pipelines is a CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) SaaS for building, testing and deploying software, using a configuration file in a repository.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to build, test, deploy and monitor containerized software to the cloud, without having to provision or manage infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and apply a configuration-as-code approach to setting up infrastructure.
- Create custom configured Docker containers for deploying software applications to the cloud.
- Deploy software to multiple environments.
- Monitor deployments via the Bitbucket Pipelines Deployment Dashboard.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Dette er et omfattende kurs for personer som ikke er kjent med noe distribuert versjonskontrollsystem. Det starter med enkle øvelser for å jobbe i et lokalt depot og avsluttes med å øve på å jobbe i et team.

Dette kurset fokuserer på øvelser.
21 timer
Oversikt
Git is the leading version control system for collaborative development among programmers. It allows users to efficiently track changes in any set or type of files while maintaining data integrity. GitHub is a web-based platform by Microsoft that utilizes Git and helps teams monitor all development stages of their software. With the aid of Git and GitHub, generating documentation and iterating source code revisions are made easier.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers and software engineers who are new to GitHub's platform and want to employ its features along with Git for better versioning and management of an enterprise application's source code.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup and configure an account for accessing GitHub's web-based platform.
- Understand how Git's system works and grasp the concepts foundational to GitHub.
- Create and manage GitHub repositories while implementing Git workflows.
- Execute source code changes inside GitHub and sync revisions that were done outside the platform.
- Operate Pull Requests, Tags, Releases, and other fundamental GitHub components.
- Perform version control functionalities based on Git and utilize GitHub's bash environment.
- Create repository branches for resolving project defects together with the team.
- Grasp and familiarize themselves with Git and GitHub's structure for better programming practice.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
GitLab is a software application for managing the software development lifecycle. Its main features include project management, source code management, continuous integration / continuous delivery (CI/CD), monitoring and security.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to set up and use Gitlab for version control and continuous integration.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Gitlab.
- Understand how to implement an alternative to Github.
- Use Gitlab to manage a DevOps lifecycle.
- Use Gitlab for Continuous Integration / Continuous Delivery.
- Efficiently develop, release and test software using Gitlab.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Gitlab, please visit: https://about.gitlab.com/
21 timer
Oversikt
GitOps is Continuous Deployment of cloud-native applications based on Git and Kubernetes.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at DevOps engineers who wish to set up, deploy and manage a Git-based software deployment workflow for their Kubernetes applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Spinnaker and Terraform.
- Understand the benefits of GitOps over traditional CI/CD and Infrastructure-as-Code (IAC).
- Move away from maintaining scripts. Configure and execute well-defined deployment process.
- Apply best practices for cloud-native deployment, management, and monitoring.
- Recover deployments from partial failures without manual intervention.
- Create a GitOps strategy for application development.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
This course has been created for everyone who is going to use Git repository.

Software developers, project managers, software architects and solutions architects, release managers, etc...
7 timer
Oversikt
Dette kurset viser Subversion-brukere hvordan de bruker Git. Det hjelper til sømløst å migrere vaner fra SVN til Git og unngå vanlige feil.
14 timer
Oversikt
Gitlab is a DevOps lifecycle platform that provides CI/CD features for project planning and management. Kubernetes is an orchestration system for automating application deployment. Using Gitlab and Kubernetes, users can automate builds and deployment to containerized cloud environments.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at DevOps engineers who wish to use Kubernetes and Gitlab to automate the DevOps lifecycle.

By the end of this training, participants will be able to:

- Automate application builds, tests, and deployments.
- Create an automated build infrastructure.
- Deploy an application to a containerized cloud environment.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
Oversikt
Dette kurset er laget for prosjektledere, utgivelsesledere, produktledere, produkteiere, Scrum Masters, programvarearkitekter og alle som har ansvar for å planlegge utgivelser og distribusjon av programvare.

Den viser hvordan du kan flytte endringer fra krav, gjennom utvikling og tester til produksjonsmiljø ved bruk av distribuert versjonskontrollsystem (spesielt GIT , men personer som bruker andre distribuerte SCM-er, kan også dra nytte av dette kurset).
7 timer
Oversikt
This course is for system administrators who need to install and maintain Subversion software and Subversion repository.

The aim of this course is to widen the skills of system administrators so that they can administer Subversion repository servers and provide the best advice of the practices of Subversion.

This course features a lot of lab exercises on Linux virtual machines.
14 timer
Oversikt
Dette kurset er rettet mot avanserte brukere av undergraving, for eksempel utgivelsesledere, prosjektledere, eller alle som ønsker at svn-depotet skal være i en strømlinjeformet produksjonskjede, som er mye involvert i forgreningsledelse, automatisk bygging / kompilering og testing, til og med distribusjon. og oppdatering.

Studentene ville ha fordel av at dette kurset jobbet tettere med utviklingsgruppen og distribusjonsteamet, spesielt for store selskaper eller de med geografisk distribuerte grener.

Dette kurset inneholder mange øvelser på CentOS 5-virtuelle maskiner.
7 timer
Oversikt
Dette kurset er opprettet for folk som trenger å samarbeide. Emnet forklarer begrepene fusjoner, konflikter, grener, revisjoner og diff-filer. Deltakerne vil lære å bruke kommandolinjeverktøy, så vel som GUI-er som Tortoise.

Kommende Version Control Systems Kurs

Helg Version Control Systems kurs, kveld Version Control Systems trening, Version Control Systems boot camp, Version Control Systems instruktørledet, Helg Version Control Systems trening, Kveld Version Control Systems kurs, Version Control Systems coaching, Version Control Systems instruktør, Version Control Systems trener, Version Control Systems kurs, Version Control Systems klasser, Version Control Systems on-site, Version Control Systems private kurs, Version Control Systems tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions