Kursplan

Vis oversikt over Project Management metoder

    Agile Metoder Foss

Automatisk distribusjon via GIT

    Produksjonslager Utgivelsesgren Bruke Tags for utgivelser Bytte mellom utgivelser Administrere vedlikeholdsutgivelse Store utgivelser

Documentation, Slipp endringslogg

    Bruke arkivhistorikk for å lage endringslogg. Bruke tagbeskrivelse for større utgivelse som oppsummerer endringer Aggregering av mindre endringer til større (nærmere virksomheten) Samle forpliktelser Gruppere forpliktelser i logiske deler

Central Repo Push and Pull-strategier

    Holde sentrallageret rent Opprette struktur for aggregering og gjennomgang av endringer fra utviklere Testing and Staging-miljø

Software Architecture og komponenter

    Hvordan dele logisk opp applikasjonen og depotet Hvordan administrere biblioteker og delprosjekter utviklet av tredjeparter Bruke undermoduler for å automatisere oppgraderinger

Krav

Det anbefales å ha kjennskap til GIT.

Forståelse av programvareutviklings livssyklus, prosjektledelsesmetoder og rammeverk (som foss og Agile) er nødvendig.

 7 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Related Categories