Kursplan

Introduksjon til Symfony 4 for PHP-kodeutvikling

PHP objektorientert Programming

PHP Klasser og objekter

PHP feilhåndtering med unntak

PHP innebygd i HTML (eksempler)

PHP konvensjoner for koding og filnavn

Beste praksis for valg og bruk av kildekoderedigerere

Hva er Symfony 4-rammeverket?

Installere Symfony 4

Arbeidsflyt for behandling av HTTP-forespørsel

Feilsøking PHP Kode

Web Debug Toolbar / Debug og VarDumper-komponentfunksjoner

Nettprofiler

Feil og unntak stable spor

Konfigurasjon / ruter og URLer med merknader

Kvistmalmotor / Kvistmal

Generering av URLer basert på programmets rutekonfigurasjon

PHP Kontrollere / designe en kontrollerklasse med dens handlingsmetoder

Viser alle innebygde Symfony 4 tjenester ved hjelp av kommandolinjeverktøy

Typer tester / automatiseringstester (enhetstester og funksjonstester)

Spørre om et relasjonelt Database system med doktrine

Bygge og utføre tilpassede SQL spørringer ved å bruke Doctrine Query Builder-objektet

Avsluttende bemerkninger

Krav

  • En forståelse av PHP og standard kildefilredigerere
  • En forståelse av objektorienterte Programming konsepter og ethvert MVC/MVP-rammeverk
  • En forståelse av HTML hvor PHP vil bli innebygd
  • Erfaring med generell programvareinstallasjon og konfigurasjon
  • Kjent til alle programvarerammeverk og grunnleggende programvaretesting
 28 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (3)

Related Categories