Kursplan

Kursintroduksjon

 • Kursmål
 • Kursplan

CDEF-konsepter

 • Kontinuerlig levering (CD) definisjon
 • Arkitekt for kontinuerlig leveranse
 • Kontinuerlig levering og DevOps
 • Forholdet mellom CD, Waterfall, Agile, ITIL og DevOps
 • Fordeler med kontinuerlig levering

CDEF-kultur

 • Kulturens betydning for CD-arkitekten
 • Hva en CD-arkitekt kan gjøre med kultur
 • Hvordan opprettholde kulturen
 • Oppdrag: DevOps kultur og praksis for å skape flyt

Designpraksis for kontinuerlig levering

 • Hvorfor design er viktig for kontinuerlig levering
 • CD-arkitektens rolle i design
 • Viktige designprinsipper
 • Beste fremgangsmåter for CD
 • Microservices og containere

Kontinuerlig integrering

 • Kontinuerlig integrasjon (CI) definert
 • CD-arkitektens rolle i CI
 • Viktigheten av CI
 • Fordeler med CI
 • CI beste praksis
 • Oppdrag: Optimalisere CI arbeidsflyter

Kontinuerlig testing

 • Kontinuerlig testing (CT) definert
 • Viktigheten av CT
 • Fordeler med CT
 • CD-arkitektens rolle i CT
 • Fem grunnsetninger i CT
 • CT beste praksis
 • Oppdrag: Håndtering av miljøinkonsekvenser

Kontinuerlig levering og distribusjon

 • Kontinuerlig levering definert
 • Kontinuerlig distribusjon definert
 • Fordeler med kontinuerlig levering og distribusjon
 • CD Architects rolle i kontinuerlig levering og distribusjon
 • Beste praksis for kontinuerlig levering og distribusjon
 • Oppdrag: Skille kontinuerlig levering og distribusjon

Kontinuerlig overvåking

 • Kontinuerlig overvåking definert
 • Viktigheten av kontinuerlig overvåking
 • CD Arkitekts rolle i kontinuerlig overvåking
 • Beste praksis for kontinuerlig overvåking
 • Oppdrag: Overvåke byggefremdrift

Infrastruktur og verktøy

 • Viktigheten av infrastruktur og verktøy
 • CD Arkitekts rolle i infrastruktur og verktøy
 • Bygge en DevOps verktøykjede
 • Beste praksis for infrastruktur/verktøy
 • Oppdrag: identifisere felles infrastruktur/verktøykomponenter

Sikkerhetsforsikring

 • Viktigheten av sikkerhet
 • DevSecOps og Rugged DevOps definert
 • CD-arkitektens rolle i sikkerhet
 • Beste praksis for sikkerhet
 • Oppdrag: Anvende sikkerhetspraksis

Capstone øvelse

 • Identifisere verktøykjede og arbeidsflytforbedringer

Sammendrag

Ytterligere informasjonskilder

Eksamensforberedelser

 • Eksamenskrav
 • Eksempel på eksamensgjennomgang

Krav

FORUTSETNINGER

En forståelse og kunnskap om vanlige DevOps terminologier og begreper og relatert arbeidserfaring anbefales.

PUBLIKUM

Målgruppen for Continuous Delivery Ecosystem Foundation-kurset er alle som er interessert i å lære om prinsippene for kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig levering, for eksempel:

 • Byggingeniører
 • Enterprise Architects
 • IT-ledere
 • Vedlikehold og støttepersonell
 • Drifts- og infrastrukturteam
 • Prosjektledere
 • QA ledere
 • Utgivelsesledere og ingeniører
 • Programvareutviklere
 • Sikkerhetseksperter
 • Testere
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (2)

Related Categories