Kursplan

Dag 1 - Introduksjon og grunnleggende

    Hvorfor Parallel Computing? Behov for parallellberegning flerkjerneprosessorer - arkitektur og design Introduksjon til tråder, trådgrunnleggende og grunnleggende konsepter for parallell programmering OpenMP- En standard for direktivbasert parallell Programming Hands on / Demonstrasjon av ulike programmer på flerkjernemaskiner

Dag 2 – GPU Programming

    GPU-er for parallell databehandling GPU-er Programming Modell Hands on / Demonstrasjon av ulike programmer på GPU SDK, Toolkit og installasjon av miljø for GPU Arbeid med ulike biblioteker Demonstrasjon av GPU og verktøy med eksempelprogrammer og OpenACC

Krav

C Programming, Linux GCC

 14 timer

Antall deltakere


Price per participant

Testimonials (2)

Upcoming Courses