Kursplan

Introduksjon

Installere og konfigurere BizTalk

Oversikt over BizTalk Serverfunksjoner og arkitektur

Automatisering Business prosesser

Bruke Enterprise Service Bus (ESB) Toolkit

Bruke Functoids i BizTalk Mapper

Arbeid med WCF-adaptere

Integrering av BizTalk med Azure og SharePoint

Feilsøking

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • Erfaring med .NET, C# og Visual Studio
 21 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (1)

Relaterte kurs

Biztalk for Administrators

35 timer

Biztalk for Administrators - Advanced

35 timer

BizTalk for Administrators - Beginner to Advanced

70 timer

C++, QT, ZeroMQ and Protocol Buffers

35 timer

MPICH

7 timer

XQuery

14 timer

XML Fundamentals

21 timer

Open MPI: Building Distributed Memory Applications

7 timer

OpenCL

21 timer

Distributed Systems Storage with etcd

7 timer

gRPC

7 timer

Apache Mesos

14 timer

HashiCorp Nomad

14 timer

HashiCorp Vault

14 timer

Related Categories