Kursplan

Modul 1: Introduksjon til SQL Server Reporting Services – SSRS

  Oversikt over SSRS Installere rapporteringstjenester Rapporteringslivssyklusen Høydepunkter for rapporteringstjenester Rapporteringstjenester Scenarier Rapporteringstjenester Utviklerverktøy

Modul 2: Forfatter grunnleggende rapporter

  Opprette en grunnleggende tabell Rapport Rapportdefinisjon Språk Accessing Dataformatering Rapportsider Topptekster og bunntekster Beregne verdier Vanlige aggregerte funksjoner

Modul 3: Forbedre rapporter

  Interaktiv navigering Bruk Vis/skjul for å gi detaljert interaktivitet Naviger fra rapport til rapport ved hjelp av koblinger Arbeide med dataregioner ved hjelp av rapportbehandling Distribuer og administrer publiserte rapporter

Modul 4: Introduksjon til SQL Server Integration Services – SSIS

  Hva er SSIS? Når skal man bruke SSIS? SSIS Architecture Integreringstjenester Scenarier Integrasjonstjenester Utviklerverktøy Kontrollflyt og designflyt Designoverflater Migrere data på tvers av Excel, flate filer, XML og databaseleverandører Legge til oppgaver i en pakke

Modul 5: SSIS Gå videre

  Bygge en pakke Feilsøke en pakke Distribuere en pakke til SSIS serveren Planlegge en pakke med SQL Server Agent Sikre en pakke i Management Studio ved å bruke variabler, hendelsesbehandlere og konfigurasjoner

Modul 6: Introduksjon til SQL Server Analysis Services – SSAS

  Hva er SSAS? Når skal du bruke SSAS SSAS Verktøy for arkitekturanalysetjenester Forstå fakta- og dimensjonstabeller

Modul 7: SSAS Gå videre

  Opprette et analysetjenesteprosjekt i Visual Studio fakta- og dimensjonstabeller Opprette en datakilde Opprette en datakildevisning Opprette en kubeobjektdefinisjon Distribuere definisjoner til OLAP-server og laste inn data Bla gjennom en kube for å spørre etter data Opprette nøkkelytelsesindikatorer (KPI-er) for å Gi mening til data

Krav

Før de deltar på dette kurset må studentene ha:

 • Forståelse av relasjonsdatabasekonsepter
 • Erfaring med spørring i en relasjonsdatabase
 • Grunnleggende forståelse for rapportering og analyse
 35 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (5)

Relaterte kurs

Business Intelligence in MS SQL Server 2008

14 timer

Administration with Powershell

35 timer

Advanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server

14 timer

SQL in SQL Server

14 timer

Transact SQL Basic

14 timer

Transact SQL Advanced

7 timer

Administering in Microsoft SQL Server

21 timer

Developing Desktop Applications with Visual Studio 2012, VB.NET and SQL Server 2012

21 timer

SQL language in MSSQL

14 timer

Microsoft SQL Server (MSSQL)

14 timer

T-SQL Fundamentals with SQL Server Training Course

14 timer

MS SQL Server 2016

14 timer

Learning SQL with Microsoft SQL Server

21 timer

Database Administration Fundamentals for MS SQL Server

35 timer

MS SQL Server 2019

14 timer

Related Categories