Application Server Opplæringskurs

Application Server Opplæringskurs

Online eller på stedet, instruktørledede live Application Server-opplæringskurs demonstrerer gjennom interaktiv praktisk praksis hvordan du distribuerer og administrerer en applikasjonsserver. Application Server-opplæring er tilgjengelig som "online live training" eller "onsite live training". Online live trening (også kalt "remote live training") utføres ved hjelp av et interaktivt, eksternt skrivebord . Direkteopplæring på stedet kan gjennomføres lokalt hos kundene i Norge eller i NobleProg bedriftsopplæringssentre i Norge. Application Server er også kjent som App Server, eller Web Application Server. NobleProg – din lokale opplæringsleverandør

Machine Translated

Application Server Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oracle Weblogic is an application server used to develop and deploy applications. It acts as the middle tier between the client tier and the back-end databases. WebLogic provides a platform for deploying Java applications and delegates the processing to its required service. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at IT administrators and developers who wish to use WebLogic to develop, deploy, and manage applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Oracle WebLogic Server.
 • Deploy applications in WebLogic.
 • Manage and secure the WebLogic Server.
 • Troubleshoot WebLogic Server issues.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
IBM WebSphere Application Server (WAS) is a platform to develop, deploy, and optimize applications for any environment. It provides the necessary tools to accelerate application development and increase developer productivity. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at sysadmins and developers who wish to use WebSphere Application Server to deploy and manage applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure IBM WebSphere Application Server.
 • Develop, deploy, and manage applications using IBM WebSphere.
 • Configure and manage WAS profiles.
 • Troubleshoot WebSphere Application Server issues.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 timer
OpenResty is a full-fledged web platform that integrates Nginx, LuaJIT, and Lua libraries. It allows for the construction of high-performance web applications capable of handling 10K ~ 1000K+ connections in a single box. OpenResty is used by Alibaba, CloudFlare, and Tumblr, among others. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenResty to build a number of demo solutions, including a web application, web service, and a dynamic web gateway. By the end of this training, participants will be able to:
 • Turn an nginx web server into a web application server
 • Use the Lua programming language to script nginx C modules and Lua modules
 • Run server-side web applications completely inside the Nginx server
 • Integrate OpenResty with remote backends such as MySQL, PostgreSQL, Memcached, and Redis
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Resin is a fast and reliable open-source Java Application Server for web applications spanning hundreds of servers. Originating as a Servlet and JSP engine, Resin today supports Web Profile, CDI and EJB. Resin includes a high performance JTA transaction manager, a JMS provider, clustering, connection pooling, and a management console. Resin is used by companies such as CNET, Motorola and Salesforce.com. This instructor-led, live training (online or onsite) covers the essentials of installing, configuring, securing, optimizing and managing a Resin application server. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have a firm understanding of Resin's architecture, features and capabilities.
 • Have the practice needed to deploy and manage their own Resin application server.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
GlassFish Administration Training introduserer deltakerne til hemmelighetene til installasjon, konfigurasjon, administrasjon, overvåking GlassFish server. Opplæring er åpen for fremtidige GlassFish serveradministratorer.
21 timer
GlassFish is an open-source application server. This three-day course provides an introduction to administering GlassFish Server with Java EE applications.
21 timer
 • An overview and explanation of how Tomcat relates to Java EE (J2EE) and compares to other application servers
 • The Installation and setting up Tomcat on both Windows and UNIX-type environments
 • Deploy, support, and troubleshoot applications on Tomcat
 • Navigate Tomcat's directory structure
 • Tomcat's architecture and configuration files: server.xml, context.xml, .properties, etc.
 • Web application structure and configuration: web.xml
 • Secure Tomcat and applications running on it and Setting up Tomcat for SSL
 • Tune Tomcat's performance
 • Exploration of different load-balancing and high-availability strategies with Tomcat
21 timer
Lærer deltakerne det grunnleggende ved administrering av Apache Tomcat og andre Java EE-miljøer. Kurset er en blanding av forelesninger og praktiske øvelser. Delegater lærer ved å gjøre, med umiddelbare muligheter til å bruke materialet de lærer på problemer i den virkelige verden.
28 timer
HTTP-webservere er programvareapplikasjoner som leverer webinnhold til klienter over HTTP-protokollen. De kan håndtere statisk og dynamisk innhold, støtte ulike nettrammeverk og språk, og tilby ulike funksjoner og alternativer for webutvikling og administrasjon. Nginx, Apache og JBoss er tre populære og mye brukte webservere, hver med sine egne styrker og svakheter.Denne instruktørledede, live-opplæringen (online eller på stedet) er rettet mot systemadministratorer på nybegynnernivå til mellomnivå og webutviklere som ønsker å bruke HTTP-nettservere til å være vert for og betjene nettapplikasjoner ved hjelp av Nginx, Apache og JBoss.Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:
  Installer og konfigurer Nginx, Apache og JBoss webservere på Linux. Sammenlign og kontrast funksjonene og ytelsen til forskjellige webservere. Bruk webservermoduler og plugins for å utvide funksjonaliteten og sikkerheten til webservere. Bruk webserververktøy og -teknikker for å overvåke og feilsøke webserverproblemer. Bruk beste fremgangsmåter og anbefalinger for nettserver for å optimalisere ytelsen og sikkerheten til nettserveren.
Kursets format
  Interaktivt foredrag og diskusjon. Mye øvelser og trening. Praktisk implementering i et live-lab-miljø.
Alternativer for kurstilpasning
  For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
7 timer
Dette kurset er rettet mot bedriftsarkitekter, forretnings- og systemanalytikere og ledere som ønsker å bruke forretningsregler på deres løsning. Med Drools kan du skrive forretningsreglene dine ved å bruke nesten naturlig språk, og dermed redusere gapet mellom virksomhet og IT.
21 timer
Dette 3-dagers kurset tar sikte på å introdusere Drools 6 for utviklere. Dette kurset dekker ikke sikringsintegrasjon, ytelse eller andre komplekse emner.
21 timer
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to Business Analysts responsible for writing tests and rules. This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
21 timer
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to developers.This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics.
21 timer
Dette 3-dagers kurset tar sikte på å introdusere Drools 6 til Business ansvarlige for å skrive tester og regler. Dette kurset fokuserer på å lage ren logikk. Analytikere etter dette kurset kan skrive tester og logikk som deretter kan integreres videre av utviklere med forretningsapplikasjoner.
21 timer
Dette kurset er forberedt for folk som er involvert i å administrere bedriftens kunnskapsformue (regler, prosess) som systemadministratorer, systemintegratorer, applikasjonsserveradministratorer osv. ... Vi bruker den nyeste stabile samfunnsversjonen av Drools å kjøre dette kurset, men eldre versjoner er også mulig hvis avtalt før bestilling.
28 timer
Infinispan is a distributed cache and key-value NoSQL data store software developed by Red Hat.
28 timer
This 4-day course is for programmers who already know the Java language and wish to exploit the Enterprise Java Beans 2.0 technology while becoming aware of the security implications of distributing applications. This course has a large practical component which includes developing an e-commerce application based on Enterprise Java Beans. The course uses the JBoss Application Server.
7 timer
Undertow is a lightweight web server written in Java. It is used by JBoss's WilfFly internally and is popular as an embedded web server for JVM-based applications. In this course, participants will learn how to set up an Undertow web server as a standalone and embedded web server. By the end of the course, participants will have an understanding of Undertow's architecture, features and capabilities and will be able to:
 • Deploy and manage an Undertow server in standalone as well as embedded mode
 • Embed Undertow into application code using Undertow's embedded APIs
 • Integrate Undertow into a Wildfly Application Server
 • Set up Undertow as the embedded servlet container for Spring Boot
Audience
 • System administrators
 • Enterprise web application developers
 • DevOps engineeers
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timer
Dette kurset er laget for administratorer, utviklere eller alle som er interessert i å administrere WildFly Application Server (AKA JBoss Application Server ). Dette kurset kjører vanligvis på den nyeste versjonen av Application Server , men det kan skreddersys (som et privat kurs) til eldre versjoner fra versjon 5.1.

Last Updated:

Helg Application Server kurs, kveld Application Server trening, Application Server boot camp, Application Server instruktørledet, Helg Application Server trening, Kveld Application Server kurs, Application Server coaching, Application Server instruktør, Application Server trener, Application Server kurs, Application Server klasser, Application Server on-site, Application Server private kurs, Application Server tomannshånd trening

Kursrabatter

No course discounts for now.

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Norway
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions