SysML Opplæringskurs

SysML Opplæringskurs

Local, instructorled live SysML (Systems Modeling Language) training courses demonstrate through handson practice how systems can be modelled using SysML The notation and underlying semantics of SysML are explained in a way that allows students to apply what they learn to any suitable system modelling method or tool

SysML training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

OMG Systems Modeling Language (OMG SysML) Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
This is a 2-day course that focuses on simulating SysML models.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at those who wish to use Cameo Simulation Toolkit to effectively create and run SysML diagrams and models.

By the end of this training, participants will be able to:

- Prepare and configure SysML diagrams for simulation.
- Execute Activity diagrams.
- Execute State Machine diagrams.
- Execute Parametric diagrams.
- Execute Sequence diagrams.

To attend this course the participant should meet the prerequisities and have a good understanding of the SysML diagrams.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 timer
Oversikt
Dette kurset tilbys i to varianter for å gi en praktisk forståelse av hvordan systemer kan modelleres ved å bruke den nyeste versjonen av OMG Systems Modelling Language ( SysML ) spesifikasjon. Notasjonen og den underliggende semantikken til SysML blir forklart på en måte som gjør at studentene kan bruke det de lærer på enhver passende systemmodelleringsmetode eller -verktøy.
21 timer
Oversikt
I denne instruktørledede, liveopplæringen, vil deltakerne lære å bruke SysML som implementert i Enterprise Architect (EA) for å utføre systemkravanalyse og modellering.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Forstå og bruke SysML på systemtekniske prosjekter ved å bruke en MBSE tilnærming (Model Based Systems Engineering).
- Identifiser systemkrav basert på bruk av casemodeller.
- Design og analyser systemarkitektur.

Kursets format

- Delforedrag, deldiskusjon, øvelser og tung praktisk praksis i et levende laboratoriemiljø.

Merk

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
21 timer
Oversikt
Dette er en 3-dagers opplæring som dekker prinsipper for modellering, UML , SysML og bruk av MagicDraw etter en casestudie, som demonstrerer en typisk modellbasert systemteknisk tilnærming.

Kurset:

- Inkluderer forelesninger og praktisk praksis i bruk av MagicDraw for systemmodellering ved bruk av SysML ;
- Forklarer viktige SysML konsepter og diagrammer;
- Gir praktiske erfaringer med å bygge systemmodelleksempler;
- Viser hvordan du kan spore modellelementer i forskjellige synspunkter;
- Forklarer hvordan du bruker MagicDraw funksjoner effektivt;
- Er basert på en konsistent modellering casestudie.

Publikum:

- Systemarkitekter, systemingeniører, programvarearkitekter og andre interessenter som skal lage og bruke modeller.

metoder:

- Presentasjoner, diskusjoner og casestudiebaserte praktiske oppgaver.

Kursmateriell:

- Lysbilder, case study modell og praktiske oppgavebeskrivelser.

sertifikater:

- Hver deltaker får NobleProg-sertifikat som indikerer at han / hun deltok på opplæringen.
21 timer
Oversikt
This training will teach you how to use SysML, the modeling language for systems engineering. In particular, you will learn about block diagrams for structural modeling of complex systems. You will deepen the sequence diagram, state diagram and activity diagram for dynamic modeling.

You will also learn how to use specific SysML diagrams such as the requirements diagram and the parametric diagram, as well as the concept of allocation. We will also emphasize the need to define a modeling approach, adapted to the business context and the type of system to be studied.

The practice will be done using the Cameo Systems Modeler (MagicDraw) modeling tool from NoMagic.

Teaching method

- Theoretical presentation illustrated with examples
- 50% practical work with Cameo Systems Modeler on a case study throughout the training
21 timer
Oversikt
This course prepares you for the OMG Certified Systems Modeling Professional (OCSMP).

http://www.omg.org/ocsmp/index.htm
21 timer
Oversikt
Objektiv:

Hjelpe analytikere og designere av systemteknikkdomenet med å forstå hvordan man effektivt samler krav, og deretter gjennomgå den innebygde programvaredesignimplementeringen på grunnlag av systemspesifikasjoner ved bruk av UML 2 og SysML .

Denne tre dager lange opplæringen tar sikte på å hjelpe systemanalytikere til å uttrykke effektivt sine behov og designere til å lage den passende arkitektoniske utformingen av systemet på grunnlag av disse behovene.

Den resulterende systemarkitekturen gir en god smidighetsnivå for den innebygde systemprogramvaren i møte med endringer ettersom den tillater en sammenhengende sporbarhet av forretningsreglene som er innkapslet i systemfunksjoner og de av bruksvalgene (brukstilfeller) til sluttbrukere mot programvareimplementeringsnivå.
21 timer
Oversikt
Denne praktiske opplæringen vil vise deg hvordan du effektivt kan bruke SysML modelleringsspråket. Du vil spesielt oppdage blokkskjemaene for strukturell modellering av komplekse systemer. Du vil utdype sekvensdiagrammet, tilstandsdiagrammet og aktivitetsdiagrammet for dynamisk modellering. Du vil også lære å bruke spesifikke SysML diagrammer, for eksempel kravskjemaet og det parametriske diagrammet, samt det viktige konseptet for tildeling. Vi vil også fokusere på behovet for å definere en modelltilnærming, tilpasset konteksten til selskapet og typen system som skal studeres. Vi vil endelig se hva som er det moderne innen SysML modelleringsverktøy.

Publikum:

Prosjektledere, arkitekter, systemingeniører, som må modellere komplekse systemer, inkludert både programvare og maskinvare

Læringsmetode:

- Teoretisk presentasjon med eksempler
- Casestudie på papir (demonstrasjon av et SysML verktøy av trener)
Helg OMG Systems Modeling Language kurs, kveld OMG Systems Modeling Language (OMG SysML) trening, Systems Modeling Language boot camp, OMG SysML instruktørledet, Helg Systems Modeling Language (SysML) trening, Kveld Systems Modeling Language kurs, SysML coaching, SysML instruktør, Systems Modeling Language (SysML) trener, OMG SysML kurs, SysML (Systems Modeling Language) klasser, OMG Systems Modeling Language on-site, OMG SysML (OMG Systems Modeling Language) private kurs, OMG SysML tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions