Progressive Web Apps (PWA) Opplæringskurs

Progressive Web Apps (PWA) Opplæringskurs

Local, instructorled live Progressive Web Apps (PWA) training courses teach participants how to develop their first Progressive Web App as they step through a series of handson exercises culminating in the creation and deployment of a functional PWA

PWA training is available as "onsite live training" or "remote live training" Onsite live training can be carried out locally on customer premises in Norge or in NobleProg corporate training centers in Norge Remote live training is carried out by way of an interactive, remote desktop

NobleProg Your Local Training Provider.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Progressive Web Apps Kursplaner

Kursnavn
Varighet
Oversikt
Kursnavn
Varighet
Oversikt
14 timer
Oversikt
En progressiv webapplikasjon (PWA) er et nettsted eller en webside som har utseendet og funksjonaliteten til en mobilapplikasjon. Progressive webapplikasjoner kan lastes på alle nett- og mobilplattformer.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller eksternt) er rettet mot utviklere som ønsker å lage avanserte progressive webapplikasjoner som utfører eksklusive funksjoner relatert til pushvarsler og tilgjengelighet offline.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å utvikle en avansert progressiv webapplikasjon.
- Lag pushvarsler som aktiverer abonnement.
- Cache med Service Worker for å få et webapplikasjon til å fungere offline.
- Lag push-varsler som ber besøkende ofte installere applikasjonen.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Angular er et Java Script-rammeverk som brukes til å utvikle front-end webapplikasjoner. Progressive web-applikasjoner (PWAer) er nettapplikasjoner som fungerer som originale applikasjoner på Android , Windows, Chrome OS og mer. Omforming av en webapplikasjon til en PWA åpner døren for brukervennlighet offline, pushvarsler og andre innfødte funksjoner.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å transformere en Angular applikasjon til en progressiv webapplikasjon.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å transformere en Angular applikasjon til en PWA.
- Lag og stil push-varsler.
- Integrer ikoner som tilpasser en Angular applikasjon.
- Cache med Service Worker for å få en Angular applikasjon til å fungere offline.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Drupal is an open source web-content management framework used to develop the back-end for web applications. Progressive Web Apps (PWA's) are web applications that function like native applications on Android, Windows, etc. Transforming a web application into a Progressive Web App opens the door to offline usability, push notifications, and other native functions.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to transform a Drupal website or web application into a Progressive Web App.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start transforming a Drupal website into a Progressive Web App.
- Create and style push notifications.
- Cache with Service Worker to make a Drupal website work offline.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timer
Oversikt
En Progressive Web App (PWA) er en webapplikasjon som fungerer som en egen mobilapp. En Progressive Web App kan distribueres som et vanlig nettsted, så vel som en Native app i en app store.

I denne instruktørledede liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) vil deltakerne lære å utvikle sin første Progressive Web App når de går gjennom en serie praktiske øvelser som kulminerer med å lage og distribuere en funksjonell PWA.

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
Progressive Web Apps (PWA) er webapplikasjoner som fungerer som originale applikasjoner på Android , Windows og mer. Akselererte mobilapper (AMP) er kondenserte nettapplikasjoner som er bygd for høyhastighetsbelastning. Integrering av begge i en nettapplikasjon skaper en rask og engasjerende mobilopplevelse.

Denne instruktørledede, liveopplæringen (på stedet eller fjernkontrollen) er rettet mot utviklere som ønsker å integrere AMP og PWA for å lage en rask og engasjerende mobil webapplikasjon.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

- Sett opp det nødvendige utviklingsmiljøet for å begynne å integrere AMP og PWA i en webapplikasjon
- Komprimer HTML og CSS
- Cache hos Service Worker for brukervennlighet uten nett
- Lag og stil push-varsler

Kursets format

- Interaktiv forelesning og diskusjon.
- Masse øvelser og trening.
- Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for tilpasning av kurset

- For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.
14 timer
Oversikt
React is a JavaScript library used to create front-end web applications. Progressive Web Apps are web applications that function and appear like native applications on Android, Windows, and more. Transforming a React application integrates native features such as offline usability, push notifications, etc.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to transform a React application into a Progressive Web App.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start transforming a React application.
- Cache using Service Worker to make a React application work offline.
- Create and style a push notification.
- Install the progressive web app into a mobile device.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Kommende Progressive Web Apps Kurs

Helg PWA kurs, kveld Progressive Web Apps trening, PWA boot camp, Progressive Web Apps (PWA) instruktørledet, Helg Progressive Web Apps trening, Kveld PWA kurs, Progressive Web Apps (PWA) coaching, Progressive Web Apps (PWA) instruktør, Progressive Web Apps trener, Progressive Web Apps (PWA) kurs, PWA (Progressive Web Apps) klasser, PWA on-site, PWA (Progressive Web Apps) private kurs, Progressive Web Apps (PWA) tomannshånd trening

Kursrabatter

Kursrabatter Nyhetsbrev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Norway!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Norway
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions