Kursplan

På slutten av dette kurset vil du kunne:

    Bruk avanserte søkemotorteknikker og funksjoner Identifiser nettsteder for å finne informasjon om personer og selskaper Bruk dype nettsteder og kataloger Forstå internettinfrastruktur og bruken av den i etterretningsinnhenting og etterforskning Forklar det digitale fotavtrykket som blir igjen når du er på nett og farene forbundet Bruk sosiale medier til etterforskning, etterretning og geolokalisering Beskriv den beste åpen kildekode-programvaren å bruke for undersøkelser Få tilgang til innflytelsesrike Internett-samfunn Du vil også få en introduksjon til Dark Web, kriminell innovasjon og nettkriminalitet Avanserte søkemotorteknikker og Google hacking Hvordan bruke åpen kildekode krypterte anonymitetstjenester Kjennskap til bruken av Tor og tilgang til Tor Hidden Services (THS) og andre Dark Webs

Krav

Grunnleggende forståelse av datamaskiner og internett.

 7 timer

Antall deltakere


Price per participant

Testimonials (4)

Upcoming Courses