Kursplan

Bakgrunn

UAF og NAF-mål

Rammeverk Documentation Struktur

Hva er inne i UAF og NAF?

Hvordan UAF og NAF fungerer

NATO-nettverksaktivert kapasitet

Hva er en Enterprise Architecture?

Hvordan beskrive arkitekturen?

Hvorfor er arkitektur viktig?

EA og beslutninger

UAF og Typer av NATO-arkitekturer

UAF og NAF Architecture Views

    UAF Strategisk visning og NAF-konseptvisning UAF Operasjonell visning og NAF logiske spesifikasjonsvisning UAF Tjenestevisning og NAF-tjenestespesifikasjonsvisning UAF Personell, ressurser og sikkerhet og NAF fysisk Ressursspesifikasjonsvisning UAF Meta-Data View og NAF Meta-Data View Andre UAF visninger: Prosjekter, Standarder, Faktiske ressurser, Ordbok, Krav, Sammendrag og Oversikt, Informasjon og Parametere

METODOLOGI for bruk av Architecture Views

    Interessenters bekymringer, synspunkter og perspektiver, arkitekturdimensjoner og arkitekturtyper Arkitekturstiler Hovedarkitekturprosesser og arkitekturstyring Arkitekturledelse, arkitekturbeskrivelse, arkitekturevaluering Arkitekturmuliggjørere og arkitektur. Administrer arkitektur Motivasjonsdata og arkitekturpolicy NAFv4 arkitekturstyringsplan og migrasjonsplanen ARKITEKTAKTIVITET: Arkitekteringsstadier, arkitekturdynamikk, flerlagsarkitekting ARKITEKTERING FOR VIRKSOMHETEN : Introduksjon, Oversikt over Enterprise Architecting Stadier, Enterprise Architecting Activities IN AARCHITECTING : Oversikt over prosjektarkitektaktiviteter, prosjektarkitektaktiviteter GRUNNLAG FOR ARKITEKTERING : Arkitekteringsprinsipper (Foundation for Best Practices) Samsvar mellom NAF-synspunkter og ArchiMate-metamodelllagene / -elementene Arbeid pågår med UAF v1.1 og fremtidige utviklingsplaner for standarden

NAF og ArchiMate er henholdsvis varemerker for NATO og The Open Group

UAF, UML og SoaML er varemerker for Object Management Group (OMG).

Oppsummering og konklusjon

Krav

Forutsetninger: Kunnskap om modellering med UML eller SysML er fordelaktig, men ikke nødvendigvis nødvendig, da hvert modellbaserte syn på arkitekturen vil bli forklart ved hjelp av eksempler fra casestudien.

Deltakerprofiler: Enterprise Architects, System Architects, Business Analysts, System Analysts, Software Designers

 21 timer

Antall deltakere


Price per participant

Testimonials (1)

Upcoming Courses

Related Categories