Kursplan

Introduksjon

Forstå Unix-systemer Programming

Forstå Go Programming-språket og Go-arkitekturen

Installere og konfigurere Go utviklingsmiljøet

Lær det grunnleggende om Go-syntaks

Arbeide med Go-pakker

Algoritmer, datastrukturer

Hvordan Go håndterer søppelinnsamling

Håndtere filer og kataloger i Go

Implementering av filinndata- og utdataoperasjoner i Go

Implementering av feilhåndtering

Identifisere og arbeide med systemfiler i Go: Loggfiler, systemfiloperasjoner og passord

Arbeide med Unix-prosesser og -signaler i Go

    Forstå Unix-prosesser og -signaler Prosessbehandling Håndtere Unix-signaler i Go Bruke 'kill'-kommandoen Arbeide med Unix-rør og -sokler i Go Arbeide med Remote Procedure Call (RPC) in Go Programming et Unix Shell in Go

Forstå og arbeide med Gorutiner

    Lære om Gorutiner ved å bruke synkronisering Go-pakker som håndterer rørledninger ved å bruke Go-planleggeren Bruke "velg" søkeord Arbeide med signalkanaler og bufrede kanaler Håndtering av tidsavbrudd Arbeide med kanaler til kanaler Arbeide med null kanaler Håndtere delt minne Arbeide med dWC.go-verktøyet

Nettverk Programming i Go

    Forstå nettverket Programming Arbeide med Net Go-standardpakken Å besøke Unix-sockets på nytt Utføre DNS-oppslag Utvikle en enkel TCP-server og en enkel TCP-klient Utvikle en enkel UDP-server og en enkel UDP-klient Arbeide med en samtidig TCP-server

Feilsøking

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • Grunnleggende programmeringserfaring på alle språk
  • Kjennskap til Linux og Unix-systemene
 35 timer

Antall deltakerePrice per participant

Testimonials (1)

Relaterte kurs

Developing Applications For Linux (LFD401)

28 timer

Linux for System Engineers (LFS311)

28 timer

Linux Enterprise Automation (LFS430)

28 timer

Open Source Virtualization (LFS462)

28 timer

Fundamentals of Linux (LFS300)

28 timer

Linux for System Administrators (LFS301 retired)

28 timer

Linux Security (LFS416)

28 timer

Linux Performance Tuning (LFS426)

28 timer

Kubernetes for App Developers (LFD459)

21 timer

Kubernetes Administration (LFS458)

28 timer

Kubernetes Security Fundamentals (LFS460)

28 timer

Related Categories