Kursplan

Introduksjon

Sette opp et arbeidsmiljø

Installerer Auto-Keras

Anatomi av en standard Machine Learning arbeidsflyt

Hvordan Auto-Keras automatiserer arbeidsflyten Machine Learning

Searching for den beste nevrale nettverksarkitekturen med NAS (nevral arkitektur Search)

Kasusstudie: AutoML with Auto-Keras

Laste ned et datasett

Bygge en Machine Learning modell

Opplæring og testing av modellen

Justere hyperparametrene

Bygge, trene og teste tilleggsmodeller

Justering av hyperparametrene for å forbedre nøyaktigheten

Konfigurering av Auto-Keras for dyplæringsmodeller

Feilsøking

Oppsummering og konklusjon

Krav

  • Erfaring med maskinlæringsmodeller.
  • Python programmeringserfaring er nyttig, men ikke nødvendig.

Publikum

  • Dataanalytikere
  • Fageksperter (domeneeksperter)
  • Dataforskere
 14 timer

Antall deltakerePrice per participant

Related Categories